milli eğitim bakanlığına bağlı bir yatılı okulda öğretmenim. okulumuzda 2 bayan öğretmen bulunuyor. dolayısıyla bir ay (30) nöbeti 15 er gün iki arkadaş tutmaktayız.
öncelikle konuyla ilgili yönetmelik maddelerini paylaşmak istiyorum.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI
OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ
Madde 10- (Değişik birinci fıkra: 25.7.2001/24473 RG) Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

(Değişik ikinci fıkra: 25.7.2001/24473 RG)Bir günde;

1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3,

2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3,

belletici görevlendirilmesi esastır.

(Değişik üçüncü fıkra: 25.7.2001/24473 RG)Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
Belleticilik görevi

MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Belletici Öğretmen

Madde 74 — (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere okulun sınıf veya branş öğretmenlerinden ya da diğer okullarda görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir.

Belletici öğretmen ihtiyacı;

a) Öncelikle aynı okulda görevli istekli öğretmenler arasından,

b) Okulda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli istekli öğretmenler arasından,

c) Her iki durumda da yeterli sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı okulda görevli durumu uygun öğretmenler arasından kura ile,

yeterli sayıda görevlendirme yapılarak karşılanır.

İhtiyaç duyulması hâlinde yerleşim biriminden uzakta bulunan yatılı ilköğretim bölge okullarının özelliği de dikkate alınarak bu okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri de belletici öğretmen olarak görevlendirilir.

OKULDA 15 GÜN NÖBET TUTMAKTAYIM.
BU NÖBETLERİMİ HAFTA İÇİ AKŞAM SAAT 18.00 DAN ERTESİ GÜN SABAH SAAT 8.00 A KADAR .
HAFTASONLARI İSE SABAH 8.00 DAN ERTESİ SABAH 8.00 A KADAR (24 SAAT) TUTMAKTAYIM.

ANCAK EK DERS YÖNETMELİĞİ GEREĞİ HAFTA İÇİN NÖBETLERİMİN ÜCRETİ 4 SAAT EK DERS OLDUĞU İÇİN 11 HAFTAİÇİ NÖBETTEN 4*11=44 SAAT EK DERS ÜCRETİ
HAFTASONLARI İSE 24 SAAT NÖBET TUTTUĞUM İÇİN 6*4= 24 SAAT EK DERS ÜCRETİ ALMAKTAYIM

EK DERS YÖNETMELİĞİNİN 13. MADDESİ GEREĞİNCE ÖĞRETMENİN NÖBET İÇİN ALDIĞI EK DERS ÜCRETİ 48 SAATİ GEÇEMEZ DENİLMEKTEDİR.
FAKAT BEN 4*11=44
6*4= 24 OLARAK TOPLAMDA 68 SAAT NÖBET TUTMAKTAYIM.
ÇALIŞMA ŞARTLARIM ÇOK AĞIR HEM OKULDA ÖĞRETMENLİK VE SÜREKLİ YURTTA NÖBET TUTUYORUM. HAFTASONLARI BİR YERE AYRILAMIYORUM RAPOR ALDIĞIM ZAMAN DİĞER ARKADAŞIM MAĞDUR OLUYOR VE ARKA ARKAYA BEN KAÇ GÜN RAPORLUYSAM O KADAR NÖBET TUTMAK ZORUNDA KALIYOR.BEN VE DİĞER ÖĞRETMEN ARKADAŞIM NÖBET TUTMAK İSTEMİYORUZ.

OKUL İDARESİ TARAFINDAN RESEN GÖREVLENDİRME ADINDA ZORLA 68 SAAT NÖBET TUTTURULMAKTA VE DEVLET BU TUTTUĞUM NÖBETİN BİR KISMININ( 68-48=20) PARASINI ÖDEMEMEKTEDİR.

BU DURUMDA HAKKIMI HUKUKİ YOLLARDAN NASIL ARAYABİLİRİM?
YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDİYORUM.