Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


İlgili veri linki - Konu: bonoda zamanaşımı • genel hükümlere göre açılan alacak davası • zamanaşımı süresi