Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


İlgili veri linki - Konu: Önalım Hakkına Dayalı Payın İptali Ve Tescil - Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşlığı İnşaat Sözleşmesi - Yükleniciye Yapılan Devir - 4721/m.733/3