+ Konuyu Yanıtla
1 / 3 Sayfa 123 SonSon
1 den 5´e kadar toplam 12 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  May 2005
  Nerede
  Ankara, Etimesgut, Turkey.
  İletiler
  18
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Tecil edilen ceza

  Görevi kötüye kullanmadan alınan 5 ay ceza paraya çevrilerek ertelendi memuriyete dönebilirmiyim yok sa yeni TCK da da eskisi gibi memnu hakların iadesi var mı[V]  Hukuki NET Güncel Haber


  Tecil edilen ceza konulu yargıtay kararı ara
  Tecil edilen ceza konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  247
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  mahkeme kararının hüküm bölümünü yazarsanız daha fazla yardımcı olabiliriz.
  1-suçun tarihi
  2-mahkemenin kesinleşme kararı
  3-tekrar memuriyete dönebilirmiyim dediğinize göre memuriyetinize son verilmiş son verildi ise ne zaman görevinize son verildi itiraz ettiniz mi? ettiyseniz sonuç ne oldu.
  4- hangi kurumda çalışıyorsunuz göreviniz ne
  5-görevinize son verildiğinde kaç yıllık memurdunuz (stajer miydiniz.?)
  6-yeni tck'dan lehe hükümden yararlandınız mı?
  size yardımcı olabilmemiz için bu gibi sorular önemli. öncelikle bu soruları cevaplayın ve mahkeme kararının hüküm bölümünü yazın ondan sonra size yardımcı olalım.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  May 2005
  Nerede
  Ankara, Etimesgut, Turkey.
  İletiler
  18
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  sAYIN öMER bEY ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
  1- Suç tarihi 30,12,2000 olayon geçtiği tarih 1997 ve 2000 de de var bir ihbar mektubu ile
  2-Göreve son verme 11,04,2001
  3- PTT Amir
  4-20 yıl
  5 Yeni TCK da Görevi Kötüye Kullanmada lehte durum yok Yarğıtay dan tekrar değerlendirilmek üzere göndü ancak lehte hüküm olmadığından aynı ceza verildi itiraz ettik ve yargıtaya gidecek son karar tarihi28.12.2005

  İlk kesinleşen karar 22.01.2003
  yargıtay dan dönen karar 28.12.2005 ve aşagı da hüküm

  HÜKÜMönceki kararımızda belirtilen 765 sayılı TCK nun 240-2 maddesinin lehe olduğu, yeni yasada bu maddenin karşılığı 257-1 maddesinin askari hattinin 1 yıl hapis olduğu 62 madde uygulandığı 10 ay hapis gerektiği .........lehte bulunduğu

  ylemine uyan ve lehine olan 765 sayılı TCK. nun 240-2 maddesi gereğince hafifletici nedenler bulunduğundan takdiren kastın durumu suç sebepleri de nazara alınarak asgarihadden olmak üzere 6 şar ay hapis ve 2 bin lira bunun suç tarihi itibarıyla 91,00 ytl adli para cezasından aşağı olamayacağından ayrıca sanıkların 91,00 ytl adli para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına

  Sanıklar hakkında 765 sayılı TCK nun 240 son maddesi geregince takdiren ayrı ayrı üç er ya memuriyetten süreli olarak yosun kılınmalarına

  Sanıkların duruşmadaki Hal ve tavırları nazara alınarak ve kazanılmış hakları da nazara alınarak aynı yasanın59-2 maddesi gereğince 1/6 oranında cazaların indirilerek sanıkların 5 er ay hapis ve 75 ytl adli para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına

  Ayrıca sanıkların 2 şer ay 15 er gün memuriyetten geçici süre olarak yoksun kılınmalarına

  Sanıklar hakkında başkaca kanunı ve takdiri tahfife takdiren yer olmadığına

  Sanıklara verilen cezaların tecili halinde ilerde bir daha bu nevi suçları işlemeyecekleri yönünde geçmişteki halleri suç işleme hususundaki eğilimleri nazara alınarak mahkememize kanaat geldiğinden sanıkların cezalarının 647 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince asli ve ferri cezaların tamamının ERTELENMESİNE

  aYRICA BENİM İÇİN Sanık ... hakkında Hırsızlıktankamu davası açılmış isede sanığın iş bu müsnet suçtan beraatine
  ......hakkında 765 sayılı yasanın 218 ve 219 maddeleri gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de eylemi kül halinde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğundan ayrıca bu yönde hüküm kurulmasına yer olmadığına

  yargıtay açık olmak üzere

  İlk kesinleşen karar 22.01.2003

  İdare mahkemesi bu karar üzerine
  "Bu durumda davacıya istinat edilen fiiller davalı idarece PTT Personel Yönetmeliğinin 121 maddesi uyarınca yönetmeliktesayılan disiplin cezası gerektirir hallerden hiçbirisine uymadığı şeklinde değerlendirilere kusurun ağırlık derecesine ve sayılan suçlara yakınlığından bahisle görevden çıkarma cezası ile tecziye edilmişse de davacının Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla hırsızlık suçunda berat ettiği, göreve girmeyen işten menfaat sağladığı suçu hakkında fiili görevi kötüye kullanmak olarak nitelenerek hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildiği ve görevi kötüye kullanmak fiili nedeniyle ceza aldığı dikkate alındığında davacının subut bulan fiilinin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareket olarak değerlendirilmesi mümkün görülmemiş, fiilinin görevden çıkarılmasını gerektirecek ağırlıkta olmadığı sonucuna varılmıştır.

  bu durumda davacının ancak mahkeme kararıyla subut bulunan fiilleri itibarıyla diiplin cezasıyla cezalandırılması mümkün olup berat ettiği ve hüküm kurulmasına yer olmadığı kararı verilenfiiller itibarıyle görevden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir"

  Diyerek göreve tekrar başladım ve mahkeme kararına göre 1/2 aylıktan kesme cezası verildi ve kesinleşti (ödeme yapıldı)

  Ancak idare danıştaya başvurdu
  Danıştay kararında
  Buna göre dava konusu disiplin cezasıyla cezalandırılmasına ne den olan eylemlerinden dolayı yargılanması sonucu davacının TCK 240 madde uyarınca görevi kötüye kullanmak suçundan dolayo 5 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı açık olup her ne kadar bu ceza ağır para cezasına çevrilip tecil edilmiş ise de Bu durum davacının eylemlerinindisiplin hukuku yönünden gerçekleşmiş olduğu sonucunu değiştirmeyeceğinden ve dosyadaki bilgi ve belgelere göre de davacının kendine istinat edilen fiilleri işlediği sabit olduğundan görevden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır

  diyerek 4 e karşı 1 oyla bozdu

  Karar düzeltmek için başvurduk ve yürütmenin durdurulmasını da istedik ve yürütmenin durdurulması 3 e karşı 2 oyla reddedildi

  esastan görüşmek üzere beklemektedir ve 1-2 aya kadar dsa bu kararın çıkmasını bekliyoruz.

  Karar düzeltmede
  1-Aynı dairenin emsal kararı ve Danıştay ictihadı birleştirme genel kurulu kararına aykırıdır
  2- davalı idare bu suçla ilgili idari disiplin cezası olarakgörevden çıkarma cezasını maaş kesim cezasına dönüştürmüş bu ceza kesinleşmiş ve uygulanmıştır bu nedenle bir karar tesisine gerek bulunmamaktadır.
  3-danıştay kararı eşitlik ilkesine aykırıdır. aynı suçtan yargılanan ve mahkumiyet alan 4 kişinn memuriyet görevi devam etmektedir.
  4-Danıştay içtihadı birleştirme genel kurulunun 15.11.1990 tarih ve 1990/2 2 sayılı ictihadı "ertelenmiş bulunan bir mahkumiyet hükmü nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48-A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca Devlet memurunun göreve son verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. aynı şekil de İdari davalar genel kurulu nun E 1991/15 K 1991/8 T. 29.03.1991 sayılı lamı ile de Tecil edilen mahkumiyet hükmünün memuriyet görevine son verilmesi gerekmeyeceği hüküm altına alınmaktadır.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  247
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  1- danıştayın verdiği karar resmen komik.
  2-hukukta normlar hiyerarşisi vardır. yönetmelik kanunlara aykırı olamaz. yapılan işlem 657 sayılı yasanın 48-A.5 fıkrasına aykırı.
  3-sizin suçunuz memurluktan çıkarmayı gerektiren bir suç olsa bile (ki öyle değil) yönetmeliğin 123.maddesinin uygulanması gerekir.
  4-sizin kararınızda hukuk resmen katledilmiş. Tam avrupa insan hakları mahkemesine gidecek bir dava.
  5-idarenin kanuniliği esastır. idare kanunda açıkça yazmayan bir suçtan dolayı memurun görevine son veremez. PTT personel yönetmeliğin 121 maddesi anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuk devletin aykırıdır. danıştaydan yönetmeliğin 121 maddesinin iptalini isteyin. yönetmeliğin 121 maddesi yoruma açık ve kişiye özgü cezalandırma yolunu açıyor yani idare seninle aynı durumda olan yani yönetmelikte olmayan suçlar için farklı ceza verebilir. bunu sınırlayacak hiçbirşey yok. bu hem idarenin kanuniliği ilkesine hem anyasanın eşitlik ilkesine hemde hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  May 2005
  Nerede
  Ankara, Etimesgut, Turkey.
  İletiler
  18
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sayın adaşım çok teşekkürler Danıştay dan karar düzeltme olumsuz gelirse AİHM müracaat ta bir avukat atvsiye edebilirmisin bu bir ikinci si de Ağır ceza mahkemesinde verilen ceza da " Sanık elde ettigi pullar olarak söz konusu pullrın iddiasının yapılmış olması bunu isbatlanmamış bulunması şeklinde gelişen olayda" kendisine verilen görevi kötüye kullandığı zarar kurum açısından oluştuğu tesbit edilemediği" bu ne demek ortada sadece müfettişlere verilen ifadeden kaynaklanan bir tam yönlendirilmiş müfettiş raporu var ve bu ifadeler mahkemede olan şekilde verildi ve hiç bir suçlama da yapılmadı sonuç olarak ortada bir suç var ancak mahkemede isbatlanamadı ama biz gene de bir ceza verelim gibi olmuş öyle anlıyorum
  ilginize teşekkürler

+ Konuyu Yanıtla
1 / 3 Sayfa 123 SonSon

Benzer Konular :

 1. Tecil edilen eski sabıkalı kişinin yeni suçu
  Yazan: ardaburak Forum: Ceza İnfaz Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-08-2011, 08:41:51
 2. Yanıt: 2
  Son İleti: 02-09-2010, 17:35:09
 3. Trafikten Men Edilen Araca Ceza Kesilir mi?
  Yazan: CliOkaN Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 21-04-2010, 22:06:07
 4. İdari ceza hakkında terettüd edilen konu
  Yazan: Gokbil Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 30-03-2008, 22:43:46
 5. Tecil edilen ceza ile göreve geri dönebilirmiyim?
  Yazan: kaan1971 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 13
  Son İleti: 22-02-2006, 08:47:01

Bu sayfada bulunan kavramlar:

tecil edilen cezalar

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  ISP Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikoloğum |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Sanal Turk |  Satılık Düşecek Domainler |  Playbarn Levent |  Terapi  |  Kral |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Online Muhasebe Programı |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  icralık arabalar  | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.