öncelikle sorumla ilgili mahkeme ilamını sunmak istiyorum:

mahkeme ilamı:
mahkemeilamının durumla ilgili kısmı hakkında bilgi:
-bu dava sonunda m ada n nolu parsel olarak B... adına tesbiti yapılan taşınmazın tapu işlemlerinin yapılmasından sonra taşınmaz üzerinde inşa edeceği apartmanlardan ya da binalardan iki adet 100.00 m2 lik kullanım alanlı en az zemin kat üzeri daireyi anahtar teslim A...evlatları x ve y adına 5 yıl içerisinde teslim etmeyi kabul ve taahhüt ettiğini + m ada r parsel olarak C...adına bu dava sonunda tapuya tescil edilecek taşınmazın tapusu kesinleştikten sonra bu taşınmaz üzerinde inşa ettireceği bir binadan A...evladı z adına 5 yıl içerisinde anahtar teslimi hazırlayıp vermeyi kabul ve taahhüt ettiğini,
-eğer B... ve C...bu taahhütlerini öngörülen süre içerisinde yerine getirmez iseler devam eden 1 yıl içerisinde sözkonusu bu taşınmazlarda yapılaşmaya ve imara uygun bir şekilde 150.00 m2lik arsaları ayırarak ayrı ayrı A.. mirasçıları x,y ve z ye vermeyi kabul ve taahhüt ettiklerini karşılıklı imzaları ile tasdik ve bu şekilde sulh oldukları.
Bu taahhütlerini gerçekleştirmemeleri halinde taşınmazların bulunduğu mevkiide 150.00 şer m 2lik )3 adet) arsaların o günkü raiç değerlerinin iki katı tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt ettiklerini karşılıklı imzaları ile tasdik ve bu şekilde sözleşme yaptıklarını ve bu şekilde sulh olduklarını.
mahkeme ilamının tarihi:01.04.2003
ilgili arsaların tapuya tescil tarihi:15.10.2003

ve artı beraberinde kişilerarasında imzalanmış aynı içerikli ilgili sözleşmeler mevcut

anlaşıldığı üzere ödemeyi taahhüt ettikleri cezai şart olan tazminat miktarı muayyen değil.bu durumda ilamlı icraya(10yıl) gitmektense asliye hukuk mahk.de alacağın tespiti ve tahsili ile ilgili dava açmak yoluna gideceğim.bu hafta içerisinde daire+arsa taahhütlerini yerine getirmemeleirinin üzerinden geçen bir yıllık süre doluyor.konuyla ilgili herhangi bir eylem ve işlem yapılmadı.dava açma süresi bkdaki genel süre olan 10 yıla tabi oluyor diye düşünüyorum.öncelikle ihtar gönderip bu haftadan sonra mı dava açmalıyım yoksa doğrudan dava açma yoluna mı gitmem daha mı sağlıklı olacaktır.
bu aşamada izlenmesi gereken hukuki yollarla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum??saygılarımla