Hakim Zekeriya Yılmaz bu çalışmasında, daha önce müstakil bir mevzu şeklinde ele alınmamış olan cezada yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücreti konuları üzerinde detaylı bir inceleme yapmıştır. Kitap; cezada yargılama giderleri, harç ve vekâlet ücreti, ceza yargısında şahsi hak davası ile kamu davasına müdahale yolu ile katılmak gibi konuların ele alındığı üç ana bölümden oluşmaktadır. Konular doktrin ve uygulamadaki görüş ile içtihatların ışığı altında bütün yönleriyle incelenmeye çalışılmış, her bölümün sonunda Yargıtay İçtihadı Birleştirme, Ceza Genel Kurulu, Ceza Daireleri kararları ile tazminat konusunda ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve farklı Hukuk Dairelerinin Kararlarına yer verilmiştir. Zekeriya Yılmaz'ın Cezada Yargılama Gideri, Harç Ücreti ve Şahsi Hak Davası isimli çalışması, tüm hukukçular, özellikle de uygulayıcılar için yararlı bir kaynak olma niteliğini taşımaktadır.


Cezada Yargılama Gideri, Harç, Vekalet Ücreti ve Şahsi Hak Davası hakkındaki bu hukuk kitabı Seçkin kitap tarafından basılmış olup, ilgili kitap tanıtımı otomatik olarak yayıncı sitesinden alınmıştır.
Hakim Zekeriya Yılmaz bu çalışmasında, daha önce müstakil bir mevzu şeklinde ele alınmamış olan cezada yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücreti konuları üzerinde detaylı bir inceleme yapmıştır. Kitap; cezada yargılama giderleri, harç ve vekâlet ücreti, ceza yargısında şahsi hak davası ile kamu davasına müdahale yolu ile katılmak gibi konuların ele alındığı üç ana bölümden oluşmaktadır. Konular doktrin ve uygulamadaki görüş ile içtihatların ışığı altında bütün yönleriyle incelenmeye çalışılmış, her bölümün sonunda Yargıtay İçtihadı Birleştirme, Ceza Genel Kurulu, Ceza Daireleri kararları ile tazminat konusunda ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve farklı Hukuk Dairelerinin Kararlarına yer verilmiştir. Zekeriya Yılmaz'ın Cezada Yargılama Gideri, Harç Ücreti ve Şahsi Hak Davası isimli çalışması, tüm hukukçular, özellikle de uygulayıcılar için yararlı bir kaynak olma niteliğini taşımaktadır. kitabı ve diğer benzer hukuk kitapları için lütfen yayıncının kendisine veya web sitesine müracaat ediniz.