Önceden kendi işyeri olan tanıdığımın sgk prim borcu var. Kendisi şu an başka bir firmada çalışmakta ve başka bir borçtan dolayı zaten maaşının 4/1 i hacizli. 2007 yılında firmada makinaları sgk kurumu tarafından haczedilmiş ve yediemin olarak kendisine bırakılmış ancak satış istenmediği ve 1 yıllık süre geçtiği için haciz düşmüş. Makinalarda başka alacaklılar tarafından kaldırılmış. İşyerine verdiği adres eski adresi. Bugün işyerini sgk kurumundan aramışlar, tebligat göndereceklerini söylemişler. Maaş haczi için desem zaten maaş başka bir alacak için hacizli. ( bu durumdan sgk haberdardır diye düşünüyorum ) 2007 yılındaki haczi canlandırmak için olabilirmi.? ( Ama borçlunun üzerine hiçbir menkul veya gayri menkul yok ) ve zaten haciz düşmüş. Sizce göndreceği tebligatın konusu ne olabilir.? Tebligatı işyerinde almaktan imtina etse suç oluştururmu.?