Hükümet önceki gün akşam saatlerinde askeri kanunlarda çarpıcı değişiklikler içeren sürpriz bir torba kanun tasarısını TBMM’ye sevk etti. Tasarıya göre mahkemelerde taraflara gösterilmeyen, “karartılmış askeri gizli bilgiler” ilgili taraflara açıklanabilecek. Askeri kurum, gizli bilgiyi vermemekte ısrar ederse taraflar dava açabilecek. Gizli bilginin açıklanmasına mahkeme karar verecek. Askeri okullardan atılan, ilişiği kesilen veya başarısız olan öğrencilerden artık, “personel ve amortisman giderleri” alınmayacak. Böylece askeri okullardan ayrılan ve atılan binlerce öğrencinin ödemek zorunda kaldığı ortalama 70 bin TL’lik tazminatlar 30 bin TL’ye kadar düşecek. “Personel ve amortisman” giderinin kaldırılması işlemi geçmişe de yürütülecek. Böylece, geçmişte bu tazminatı ödemek zorunda kalanlar da paralarını geri alabilecek.

“Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” adlı torba tasarıda şu düzenlemeler bulunuyor:

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda, askeri yargıda görülen davalarda, “gizli” olduğu gerekçesiyle davanın taraflarına gösterilmeyerek karartılan bilgiler, talep halinde davanın taraflarına gösterilecek. Askeri kurumun bilgilerin üst seviyede gizliliğinde ısrar etmesi halinde, bilgileri görmek isteyenler dava açabilecek. Gizli bilginin taraflarca incelenip incelenemeyeceğine Askeri Yüksek İdare Mahkemesi karar verecek. Gizli bilgileri taraf vekilleri de kimseye açıklayamayacak. Açıklayan kişi yargılanacak.

- Askeri mahkemelerdeki hâkim olmayan subay üye, AİHM kararı doğrultusunda çıkarılacak.

- Mevcut düzenlemedeki ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar ile genel ahlaka karşı suçların yanı sıra artık “devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçları”na ilişkin davalar da öncelikli oarak görüşülecek.

- Kara, Deniz, Hava, Jandarma subay ve astsubay okullarından, liselerinden atılan, ilişiği kesilen veya başarısız olan öğrencilerden alınan tazminatlara artık “personel ve amortisman giderleri” dahil edilmeyecek. Böylece askeri okullardan ayrılan ve atılan binlerce öğrencinin ödemek zorunda kaldığı ortalama 70 bin TL’lik tazminatlar 30 bin TL’ye düşecek. Öğrencilerin ödemek zorunda oldukları tazminat miktarları 20 bin ila 150 bin TL arasında değişiyor. İlgili komutanlığın uygulamasına göre, tazminatlar 190 bin TL’ye kadar da çıkabiliyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, çok sayıda kararda personel ve amortisman giderinin ödetilmesinin haksız olduğuna karar vermişti. Bu düzenleme ayrıca geriye doğru da işletilecek.

- “Birlik halinde intikallerin” yanı sıra artık “mayın arama ve temizleme faaliyetleri sırasında da” şehit olan askerlerin dul ve yetimlerine bağlanan maaş, ölen asker sanki hayattaymış gibi artacak. Örneğin yüzbaşı olduğu sırada mayından şehit olan askerin, yaşayan devreleri binbaşı olduğunda, şehit ailesinin aldığı maaş da binbaşı derecesinden ödenecek.

- Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) okuyan 5 ve 6. sınıf öğrencilerin 30 ila 40 TL olan aylık maaşları, 500 ila 600 TL’ye yükseltilecek.

- Terörle mücadele sırasında malül olan uzman erbaşlar emekliye sevk edilmeyecek, tedavilerinin ardından uygun yardımcı hizmetlerde görev alabilecek. Normal emeklilik yaşı olan 45 yaşına geldiklerinde ise emekliye sevk edilecekler.
- Uzman erbaşlara da diğer subaylar gibi 15 gün mazeret izni, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün izin verilecek.


http://www.milliyet.com.tr/askeri-gi...18/default.htm