+ Konuyu Yanıtla
1 den 3´e kadar toplam 3 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  eskişehir
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Yönetmelik Değişikliği İle İlgili Kazanılmış Hak Sorusu

  saygıdeğer hukukçular
  ben milli eğitim bakanlığına 2009 yılında memur olarak atandım.atandığımda fen edebiyat fakültesi son sınıf öğrencisiydim.aynı yıl okulu bitirip pedagolojik formasyon eğitimi almaya başladım.atandığım zaman yürülülükte olan ve halan yürülülükte olan yönetmelikte

  Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği

  MADDE 8- (1) Bakanlıkça her yıl ilgili mevzuatı uyarınca atama izni alınan öğretmen kadrolarına başvuruda bulunacaklar arasından genel ve özel şartları taşıyanlar ;

  a) İlk atama: Kamu Personel Seçme Sınavına katılan ve bu sınavlarda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan alanlar arasından gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla;

  1) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa aday öğretmen olarak atanacaklar,

  2) Özel öğretim okullarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kuramlarına asil veya aday öğretmen olarak ilk defa atanacaklar,

  3) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına aday öğretmen olarak ilk defa atanacaklar,

  4) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden ayrılanlar ile öğretmen olarak görevli iken adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenlerden aday öğretmen olarak atanacaklar ,

  5) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan aday öğretmen olarak ilk defa atanacaklar.

  b) Kurum içi ilk atama: Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görev yapanlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacaklar,

  c) Kurumlar arası ilk atama: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Devlet memuru olarak çalış anlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacaklar,

  ç) Açıktan atama: Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan tekrar atanmak isteyenler ile yüksek öğretim kurumlarında en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan asil öğretmen olarak atanacaklar,

  d) Kurum içi yeniden atama: Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra bu sınıf dışındaki kadrolarda görevli olanlar ile ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarından yeniden öğretmenliğe atanacaklar,

  e) Kurumlar arası yeniden atama: Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırılmış olanlardan halen kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı veya diğer hizmet sınıflarında görevli olanlardan yeniden öğretmenliğe atanacaklar,

  f) Açıktan ilk atama: Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevlerinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacaklar,

  bu atama çeşitlerinden durumlarına uygun olan atama çeşidi kapsamında öğretmenliğe atanırlar .

  Sınav muafiyeti

  MADDE 9 - (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç diğer atama çeşitleri kapsamında başvuruda bulunanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına katılma şartı aranmaz.

  denemktedir. ayrıca aynı yönetmeliği 18. maddesinde

  Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında çalışanların atamaları

  MADDE 18- (1) Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtı kadrolarında görevli olup, öğretmenliğe atanacakların atamaları zamana bağlı değildir.

  (2) Ancak, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli iken Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, başvuru tarihi itibarıyla bu görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların atamaları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere yapılır.

  şeklinde pedagolojik formasyonu tamamladığım takdirde öğretmenliğe geçişimin sınavsız olacağı şeklinde görüş bildirmiştir.Ancak bakanlık şimdi yönetmeliği değiştirmek istemektedir. bakanlığın yayınladığı taslak yönetmelikte

  Atama çeşitleri
  MADDE 12- (1) Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır:
  a) İlk atama
  b) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama
  c) Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama,
  ç) Milli sporcuların ataması
  d) Özürlülerin ataması


  İlk atama
  MADDE 13- (1) Kamu Personel Seçme Sınavına katılmak ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almaları kaydıyla;
  a) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,
  b) Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,
  c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,
  ç) Devlet memuru olarak halen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday olarak görev yapanlar ile öğretmen ya da Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,
  d) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar
  ilk atama kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir.  Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama,
  MADDE 15 - (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında halen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir.
  (2) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınacaktır.
  (3) Bu madde kapsamında atamaya esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.


  Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında çalışanların atamaları
  MADDE 18-(1) Öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarındaki görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik dışındaki görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır. Genel idare hizmetleri yönetim görevlerinde bulunanlarda üç yıllık süre şart aranmaz.
  (2) Birinci fıkrada belirtilenlerin atamaları zamana bağlı olmadan yapılabilir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların atamaları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılır.
  (3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup öğretmenliğe ilk defa atanacakların durumu istekleri ve tercihleri doğrultusunda bu Yönetmeliğin 13 üncü veya 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilir


  şeklinde öğretmenliğe geçiş şartlarımızı aleyhimize olacak şekilde değiştirmiştir.Değerli hukukçular sizlere sorum ben memurluğa atandığımda şu an yürülülükte olan yönetmelik olduğu için öğretmenliğe sınavsız geçişim kazanılmış hak olarak değerlendirilebilir mi?

  İkinci sorum ise taslak olarak yayınlanan yönetmelikte kurumlar arası atama ile kurum içi atama aynı kontejyana bağlanmış olarak görülüyor. Yani ben kendi kurumumda kariyer basamağı daha yükek olan öğretmenlğe atanmak için diğer kamu ve kuruluşların memur olarak görev yapan meslektaşlarım ile yarışmak zorunda olacağım sizce bu hukuka uygun mudur.
  Danıştaya dava açmaya niyetliyim yönetmelik çıkarsa ama önce siz değerli hukukçulara danışmak istedim sizlerin vereceği fikirlere göre Kpss çalışmaya başlayacağım veya başka planlar üzerine yoğunlaşacağım.
  vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Yönetmelik Değişikliği İle İlgili Kazanılmış Hak Sorusu konulu yargıtay kararı ara
  Yönetmelik Değişikliği İle İlgili Kazanılmış Hak Sorusu konulu hukuk haber
  Konu oguzhan064 tarafından (29-03-2010 Saat 10:40:29 ) de değiştirilmiştir. Sebep: düzeltme

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  eskişehir
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Yönetmelik Değişikliği İle İlgili Kazanılmış Hak Sorusu

  sanırım soru biraz uzun geldi kimse okumuyor

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  eskişehir
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Yönetmelik Değişikliği İle İlgili Kazanılmış Hak Sorusu

  merhaba soruma kimse cevap vermemiş yanlış yere açtım herhalde

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Yönetmelik Değişikliği Sonucu Mağduriyet
  Yazan: asilord Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 05-04-2014, 23:31:00
 2. İş Yeri Açma ve Çalıştırma İle İlgili Yönetmelik
  Yazan: byrehber Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 0
  Son İleti: 17-06-2012, 18:53:13
 3. Üniversite yönetmelik değişikliği
  Yazan: oqulcannn Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 13-09-2011, 11:23:38
 4. Yanıt: 0
  Son İleti: 07-09-2011, 22:29:52
 5. Bugünün Süprizi ! Görev Değişikliği Sorusu !
  Yazan: Nilemec Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 04-08-2009, 08:58:14

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kazanılmış hak yönetmelik ile değişir mi

atama yönetmeliği kazanılmış hak

yönetmelik değişikliği kazanılmış hak

yönetmelik kazanılmış hak başvuru tarihi

yönetmelikle kazanılmış hak

adayligin kaldirilmasindan sonra kazanilan haklar

657 degisikligi.kazanilmis hak

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.