Memurun mal bildirimiyle ilgili kanun ve yöntemeliğe göre ek bildirimde bulunulması gereken mal varlığı artışları için artıştan sonraki bir aylık süre içerisinde ek bildirim verilmesi gerekiyor. Memurun bu artışı bir aylık süre dolduktan sonra beyan etmesi 1-3 yıllık kademe ilerlemesi cezasını gerektiriyor ve bu suç için displinle ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresi iki yıl.

peki bu süre ne zaman başlar?

- memurun ek bildirimde bulunmak için bir aylık süreyi geçirdiği ilk gün mü?

- Yoksa memurun bir aylık süreden sonra ,mesela 3 yıl sonra mal bildiriminde bulunulmasıyla mı? yani bu durumda suçun işlenme tarihi üç yıl sonra verilen mal bildirimi mi olur? dolayısıyla zamanaşımı süresi de mal bildiriminde bulunulmasıyla mı başlar?