Sayın, değerli Hukukçu büyüklerim;
İcra müdürü bir arkadaşım var. Bu arkadaşım ticaret mahkemesinin verdiği bir karar sonucunda masrafların 10 gün içerisinde ödenmemesi sonucunda haciz işlemine başlamıyor. Ancak aradan belirli bir süre geçtikten sonra davacı taraf mahkemeye başvurarak davalı tarafın ismini değiştirme talebi sonucunda mahkeme tavzih kararı yazıyor. Davacı taraf bu sefer tavzih kararından 10 gün geçmeden masrafları yatırıyor. İcra müdürü arkadaşım da bunun sonucunda haciz işlemi gerçekleştiriyor. Sonra davalı taraf karardan 10 gün geçmesinden sonra haciz işlemi yapılamayacağından bahisle, savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Sonucunda arkadaşıma ceza veriliyor. Şu anda kendisi temyiz sürecinde ve beni beklemektedir ancak ben de bu konuda emsal karar veya Yargıtay kararı bulamadım. Bilen arkadaşlar yardım edebilirlerse sevinirim.