bir örgütün sair üyesi olduğu suçlamasıyla yök disiplin kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma cezası ile tecziye edilen ve yargılandığı ceza davası görülmekte iken çıkarılan 4616 sayılı yasa kapsamında kesin hükme bağlanmadan ertelenen yargılamanın devamı ve reddi af istemi yasa bu hakkı tanımadığı için rededilen şahıs memur disiplin affından yararlanabilirmi