Merhaba. Genel Haciz yolu ile İlamsız takipte bulunarak örn.7 ödeme emri tebliğe gönderdik. Muhtara tebligat yapılarak takip kesinleşti. Adreste haciz ve muhafaza işlemi yapıldı. Bir sonraki gün borçlu İhtiyati Tedbir talepli Usulsüz Tebligat şikayetinde bulunarak aynı dilekçede borca itirazlarını da dile getirmiş. Mahkeme %20 teminat mukabilinde takibin durdurulmasına karar vererek duruşma günü vermiş dosyada. Tebligat araştırıp bulduğum Hukuk Genel Kurulu kararlarına göre usulüne uygun. Ancak takıldığım nokta Baki Kuru Hocanın bir yazısından yola çıkarak; şikayetin konusunu teşkil eden işlemlerin idari nitelikli işler olduğu ve tedbir kararı verilemez ifadesini de zikrederek dilekçe yazıp sunduk ve tedbir kararından rucu edilmesini istedik. Talebimiz reddedildi. .Bu hususa ilişkin Yargıtay kararı aradım. Ancak bulamadım. Elinde emsal Yargıtay kararı olan arkadaşlar gönderirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.