+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12
11 den 14´e kadar toplam 14 ileti bulundu.
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  47
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Smile Re: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi

  4734 Sayılı Kanunla uygulama yönetmeliklerdeki ortak değişiklikler


  5812 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA
  UYGULAMA YÖNETMELİĞİKLERİNDEKİ
  DEĞİŞİKLİKLER  http://www.bilgicagi.net/dl_info.asp?id=672

  Slayt KİK tarafından eğitim amaçlı hazırlanmış.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi konulu yargıtay kararı ara
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  47
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi

  Bilindiği gibi 4734 sayılı Kanunda 5218 yapılan değişiklikler neticesinde yeni duruma göre;

  Kısmı teklife açık bir 19.madde kapsamında yapılan Açık İhale usulü ihalede, 10 kısımdan oluşan bir ihalenin "bir kısım teklifinde" aritmetik hata olsa, Toplam fiyat teklifi de buna bağlı olarak aritmetik hatalı olsa idare bu durumda ne yapmalıdır?

  TİP İDARİ ŞARTNAMENİN
  IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

  MADDE 31.5: "... birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır." denilmektedir.


  1) Bu teklifin kısmi tekliflerin bir tanesin de bile hata olsa idare tarafından teklifin tamamı değerlendirme dışı bırakmalı, yani istekli elenmelidir.

  2) Sadece aritmetik hata olan kısım değerlendirme dışı bırakılmalı, isteklinin doğru olan diğer Kısmi teklifleri değerlendirmeye alınmalıdır.

  Yukarıdaki durumda siz idare olsanız nasıl karar verirdiniz?

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  47
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi

  RESMİ GAZETE SAYISI: 27469 RESMİ GAZETE TARİHİ: 21.01.2010
  KAMU İHALE TEBLİĞİ
  (TEBLİĞ NO: 2010/1)
  MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

  Buna göre;

  1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;

  (g) bendinde belirtilen 5.072.080,- TL (Beşmilyon yetmişikibin seksen Türk Lirası), 5.372.854,- TL (Beşmilyon üçyüzyetmişikibin sekizyüzellidört Türk Lirası),

  2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;

  (a) bendinde belirtilen 606.343,- TL (Altıyüzaltıbin üçyüzkırküç Türk Lirası), 642.299,- TL (Altıyüzkırkikibin ikiyüzdoksandokuz Türk Lirası),

  (b) bendinde belirtilen 1.010.572,- TL (Birmilyon onbin beşyüzyetmişiki Türk Lirası), 1.070.498,- TL (Birmilyon yetmişbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası),

  (c) bendinde belirtilen 22.232.648,- TL (Yirmiikimilyon ikiyüzotuzikibin altıyüzkırksekiz Türk Lirası), 23.551.044,- TL (Yirmiüçmilyon beşyüzellibirbin kırkdört Türk Lirası),

  3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

  (1) nolu alt bendinde belirtilen 66.154,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası), 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası),

  (2) ve (3) nolu alt bentlerinde belirtilen 1.102.622,- TL (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası),

  4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin;

  (f) bendinde belirtilen 110.257,- TL (Yüzonbin ikiyüzelliyedi Türk Lirası), 116.795,- TL (Yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirası)

  5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin;

  (d) bendinde belirtilen 33.076,- TL (Otuzüçbin yetmişaltı Türk Lirası), 35.037,- TL (Otuzbeşbin otuzyedi Türk Lirası), 11.021,- TL (Onbirbin yirmibir Türk Lirası), 11.674,- TL (Onbirbin altıyüzyetmişdört Türk Lirası)

  6- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

  (1) nolu bendinde belirtilen 220.520,- TL (İkiyüzyirmibin beşyüzyirmi Türk Lirası), 233.596,- TL (İkiyüzotuzüçbin beşyüzdoksanaltı Türk Lirası),

  (2) nolu bendinde belirtilen 1.000,- TL (Bin Türk Lirası), 1.059,- TL (Binellidokuz Türk Lirası), 2.000,- TL (İkibin Türk Lirası), 2.118,- TL (İkibinyüzonsekiz Türk Lirası), 3.000,- TL (Üçbin Türk Lirası), 3.177,- TL (Üçbinyüzyetmişyedi Türk Lirası), 4.000,- TL (Dörtbin Türk Lirası), 4.237,- TL (Dörtbinikiyüzotuzyedi Türk Lirası), 500.000,- TL (Beşyüzbin Türk Lirası), 529.650,- TL (Beşyüzyirmidokuzbin altıyüzelli Türk Lirası), 1.000.000,- TL (Birmilyon Türk Lirası), 1.059.300,- TL (Birmilyon ellidokuzbin üçyüz Türk Lirası), 10.000.000,- TL (Onmilyon Türk Lirası), 10.593.000,- TL (Onmilyon beşyüzdoksanüçbin Türk Lirası), 20.000.000,- TL (Yirmimilyon Türk Lirası), 21.186.000,- TL (Yirmibirmilyon yüzseksenaltıbin Türk Lirası),

  7- “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddenin;

  (h) bendinde belirtilen 122.387,- TL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenyedi Türk Lirası), 129.644,- TL (Yüzyirmidokuzbin altıyüzkırkdört Türk Lirası),

  olarak güncellenmiştir.

  1 Şubat 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

  MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

  MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür

  slaytta yeni değerler işlenmiştir.

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  47
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi

  23 Ocak 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27824

  TEBLİĞ

  Kamu İhale Kurumundan:

  KAMU İHALE TEBLİĞİ

  (TEBLİĞ NO: 2011/1)

  MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

  Buna göre;

  1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;

  (g) bendinde belirtilen 5.372.854,- TL (Beşmilyon üçyüzyetmişikibin sekizyüzellidört Türk Lirası), 5.849.426,- TL (Beşmilyon sekizyüzkırkdokuzbin dörtyüzyirmialtı Türk Lirası),

  2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;

  (a) bendinde belirtilen 642.299,- TL (Altıyüzkırkikibin ikiyüzdoksandokuz Türk Lirası), 699.270,- TL (Altıyüzdoksandokuzbin ikiyüzyetmiş Türk Lirası),

  (b) bendinde belirtilen 1.070.498,- TL (Birmilyon yetmişbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası), 1.165.451,- TL (Birmilyon yüzaltmışbeşbin dörtyüzellibir Türk Lirası),

  (c) bendinde belirtilen 23.551.044,- TL (Yirmiüçmilyon beşyüzellibirbin kırkdört Türk Lirası), 25.640.021,- TL (Yirmibeşmilyon altıyüzkırkbin yirmibir Türk Lirası),

  3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

  (1) nolu alt bendinde belirtilen 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 76.291,- TL (yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası),

  (2) nolu alt bendinde belirtilen 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 76.291,- TL (yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası),

  (3) nolu alt bendinde belirtilen 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası),

  4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin;

  (f) bendinde belirtilen 116.795,- TL (Yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirası), 127.154,- TL (Yüzyirmiyedibin yüzellidört Türk Lirası),

  5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin;

  (d) bendinde belirtilen 35.037,- TL (Otuzbeşbin otuzyedi Türk Lirası), 38.144,- TL (Otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası), 11.674,- TL (Onbirbin altıyüzyetmişdört Türk Lirası), 12.709,- TL (Onikibin yediyüzdokuz Türk Lirası),

  6- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

  (1) nolu bendinde belirtilen 233.596,- TL (İkiyüzotuzüçbin beşyüzdoksanaltı Türk Lirası), 254.315,- TL (İkiyüzellidörtbin üçyüzonbeş Türk Lirası),

  (2) nolu bendinde belirtilen 529.650,- TL (Beşyüzyirmidokuzbin altıyüzelli Türk Lirası), 576.629,- TL (Beşyüzyetmişaltıbin altıyüzyirmidokuz Türk Lirası),1.059,- TL (Bin ellidokuz Türk Lirası), 1.152,- TL (Bin yüzelliiki Türk Lirası), 1.059.300,- TL (Birmilyon ellidokuzbin üçyüz Türk Lirası), 1.153.259,- TL (Birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk Lirası), 2.118,- TL (İkibin yüzonsekiz Türk Lirası), 2.305,- TL (İkibin üçyüzbeş Türk Lirası), 3.177,- TL (Üçbin yüzyetmişyedi Türk Lirası), 3.458,- TL (Üçbin dörtyüzellisekiz Türk Lirası), 10.593.000,- TL (Onmilyon beşyüzdoksanüçbin Türk Lirası), 11.532.599,- TL (Onbirmilyon beşyüzotuzikibin beşyüzdoksandokuz Türk Lirası), 21.186.000,- TL (Yirmibirmilyon yüzseksenaltıbin Türk Lirası), 23.065.198,- TL (Yirmiüçmilyon altmışbeşbin yüzdoksansekiz Türk Lirası), 4.237,- TL (Dörtbin ikiyüzotuzyedi Türk Lirası), 4.612,- TL (Dörtbin altıyüzoniki Türk Lirası),

  7- “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddenin;

  (h) bendinde belirtilen 129.644,- TL (Yüzyirmidokuzbin altıyüzkırkdört Türk Lirası), 141.143,- TL (Yüzkırkbirbin yüzkırküç Türk Lirası),

  olarak güncellenmiştir.

  1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

  MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulmuş olan idareler ise bütçe sınıflandırması bakımından aynı statüye sahip diğer idarelerin tabi oldukları eşik değerleri uygulayacaklardır.

  MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

  http://www.resmigazete.gov.tr/main.a...1/20110123.htm

+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12

Benzer Konular :

 1. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu [Kitap Fiyat bilgisi]
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 14-03-2013, 00:40:01
 2. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu [Kitap Fiyat bilgisi]
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 17-05-2012, 06:10:47
 3. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu [Kitap Fiyat bilgisi]
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 05-05-2011, 03:50:23
 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
  Yazan: musty06 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 8
  Son İleti: 23-04-2010, 14:20:04
 5. Yanıt: 2
  Son İleti: 19-02-2010, 13:06:47

Bu sayfada bulunan kavramlar:

yhs-ddc_bd

kamu ihale kanunu 22d

4734 sayılı kik nun 22(d). maddesi

ihale 22 d maddesi

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.