Değerli üstadlar sizlerden gerekçeleriyle bir fikir almak isterim. Aşağıdaki soruları okurken yapılan işin niteliğine göre hertürlü yasal izinlerin alındığını ve yapılan işin tamamen legal olduğunu düşünerek hareket etmenizi rica ediyorum.
Mahkemelerce alınan ve gerekçesi Telafisi İmkansız Zararların Doğması olarak nitelenen yürütmenin durdurulması kararlarının, sizlerce ne gibi bir niteliği vardır acaba? Zira bu kararların doğuracağıtelafisi İmkansız Zararlar neler olabilir? davalı olarak yapmak istediğiniz işin bir başkasına engel teşkil edebilme ihtimali ve veya onu huzursuz kılmasından kaynaklı bir talep gerekçemidir? asıl merakım ise dava konusu hususun finali (yapılan işin neredeyse bitmiş olması) aşamasında böyle bir kararın gerekliliği nedir? Yani bir bina sakinlerinin; hemen bitişiğine sizin yaptırdığınız ikinci bir binadan rahatsız olması ve gelecekte telafisi imkansız zararlara yol açacağı sav'ı ile bir davaya muhattap oluyorsunuz, ancak yaptığınız bina neredeyse tamamlanmış durumda artık aksesuarlarıyla uğraşıyorsunuz. Bu aşamada mahkemenin alacağı yürütmeyi durdurma kararı ne derecede işlevseldir? veya doğrudur? Yani heyet inceleme hakkını, yürütmeyi durdurma kararını almadan önce mi? yoksa Sonramı kullanmalıdır? Her türlü yasal koşullarının oluşturulduğu gerekli izinlerinin alındığı bir durumda böyle bir karar ne kadar doğru olabilir? zira bu karar uzun soluklu ve asıl anlamda davalıyı telafisi imkansız zararlara yitebilecek bir husus değilmidir?

Mahkeme Heyetinin durumu bilmiyor olması ve gerekli inceleme ve bilirkişi raporlarını talep etmesi elbette en doğal hakkıdır. Ancak bu raporların oluşturulup incelenmesinden önce bu tip bir karar verilmesi davalıyı zorda bırakmazmı?

Kararla ilgili yeni başlanacak bir iş ile tamamlanmak üzere olan bir işin arasındaki riskler konuşulacak olursa, bu durumda yasal izinleri alınmış bir hadiseye mahkemeninde hayır demesi mümkün değildir sanırım? dolayısı ile mahkeme heyetinin gerekli incelemelerden sonra kararı vermesi daha doğru değilmidir? Yoldan geçen yürütmeyi durduralım dese her iş duruyor! anlamak mümkün değil?? Şimdiden teşekkürler.