+ Konuyu Yanıtla
4 / 11 Sayfa İlkİlk 1234567891011 SonSon
16 den 20´e kadar toplam 52 ileti bulundu.
 1. #16
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  30
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  sayın çiğdem eker,mail olarak mesajınızı aldım adresinizi kaydettim size gerekli bilgileri verebilirim tabiki bende sizin bilgilerinizden ve tecrubenizden faydalanmak isterim.  Hukuki NET Güncel Haber


  Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılır mı? konulu yargıtay kararı ara
  Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılır mı? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #17
  Kayıt Tarihi
  Mar 2008
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Benzer bir durum benim başımda şimdi,tutanaktan sonra görevime devam ediyor olmam DMK 'nun 94. maddesine aykırımı dolayısıyla işlem hatasımı?bahsettiğiniz kararlara ulaşmamıza yardımcı olurmusunuz?ve bu kararlar geçerli olurmu?

 4. #18
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  İzmir, Konak, Turkey.
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Alıntı galanthus rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  sayın çiğdem eker,mail olarak mesajınızı aldım adresinizi kaydettim size gerekli bilgileri verebilirim tabiki bende sizin bilgilerinizden ve tecrubenizden faydalanmak isterim.
  Teşekkürler, arkadaşım.

 5. #19
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  İzmir, Konak, Turkey.
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Alıntı fumajin rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Benzer bir durum benim başımda şimdi,tutanaktan sonra görevime devam ediyor olmam DMK 'nun 94. maddesine aykırımı dolayısıyla işlem hatasımı?bahsettiğiniz kararlara ulaşmamıza yardımcı olurmusunuz?ve bu kararlar geçerli olurmu?
  Evet, aykırıdır. Ancak bu sorun sizi bağlamamakta, idarecilerinizi sorumlu duruma düşürmektedir.Bu nedenle eğer hakkınızda bir işlem yapılmamışsa konuyu deşmenize gerek yok.Bir soruşturmaya uğrayarak müstafi duruma düşürüldüyseniz, belgelerinizle derhal idari mahkemeye müracaat etmeniz gerekmektedir.Ben yine de genel bilgiler vermek istiyorum:

  1)Hakkınızdaki tutanak her gün için ayrı ayrı tutulmalıdır.
  2)10 gün kesintisiz gelmediyseniz, 657 Sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince, 11. gün göreve başlatılmamanız gerekir.Ayrıca aynı gün size müstafi olduğunuza dair kararın tebliğ edilmesi gerekir.
  3)Bunlar yapılmayıp da göreve devam ettirildiyseniz, "kazanılmış haklar" geriye alınamayacağından, hakkınızda "geriye dönük işlem" gerçekleştirilemez.Gerçekleştirilirse hukuka aykırı olur.

  Biz bunlara, özetle "usul hatası" diyoruz. Usule aykırı davalar da Danıştayca iptal edilmektedir.

  İkinci sorunuza gelince, eğer elde ettiğiniz kararlar, konunuzla ilgiliyse delil kabul edilir.Saygılarımla.

 6. #20
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  İzmir, Konak, Turkey.
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Arkadaşlar, anladığım kadarıyla çok sayıda kişi bu konudan muztarip. Bu yüzden müstafilik konusunda açılmış değişik davalarla ilgili Danıştay kararlarının özetlerini, tarih ve sayı numarasıyla yayınlıyorum.

  1- Sağlık raporunun, çalıştığı kuruma gönderilmesinden doğan gecikmede bir kusuru bulunmayan davacının çekilmiş sayılamayacağı (D.5.D., E.1972/7716, K.1974/1083 )

  2- İzinsiz ve mazeretsiz 10 gün göreve gelmediği gerekçesiyle görevden çekilmiş sayılan davacının 10 günlük süresinin son iki gününün cumartesi, pazar günlerine rastlaması, bu günlerde de hukuken göreve başlamasının mümkün bulunmaması karşısında işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

  Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ?

  Vekili : Av. ?

  Karşı Taraf : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü-ISPARTA

  Vekili : Av. ?

  İsteğin Özeti : Antalya 1.İdare Mahkemesinin 5.6.2002 günlü, E:2001/1285, K:2002/874 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

  Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

  Danıştay Tetkik Hakimi : Egemen Devrim Durmuş

  Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

  Danıştay Savcısı : E.Nur Necef

  Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

  Dava, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hasta bakıcı olan davacının, görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin 12.7.2001 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
  Antalya 1.İdare Mahkemesinin 5.6.2002 günlü, E:2001/1285, K:2002/874 sayılı kararıyla; dava dosyasının incelenmesinden, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hasta bakıcı olan davacının, 21.6.2001-6.7.2001 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve devam etmediği gerekçesiyle 657 sayılı Kanunun 94. maddesi uyarınca 12.7.2001 günlü işlemle görevden çekilmiş sayıldığı, davacının 21.6.2001 tarihinden 6.7.2001 tarihine kadar görevine gelmediği hususunun dosyaya ibraz edilen tutanaklardan anlaşıldığı, davacı tarafından da 21.6.2001-2.7.2001 tarihleri arasında mazeretsiz olarak, 2.7.2001-6.7.2001 tarihleri arasında ise cezaevinde bulunması nedeniyle mazeretli olarak göreve gidemediğinin belirtildiği, davacının 2.7.2001-6.7.2001 tarihleri arasında göreve gidememesine ilişkin mazeretinin kabulü halinde bile 21.6.2001-2.7.2001 tarihleri arasında kesintisiz ve mazeretsiz olarak 11 gün süreyle göreve gitmediği hususu açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  Davacı, 30.6.2001 ve 1.7.2001 tarihlerinin hafta sonu tatili olan Cumartesi ve Pazar günlerine rastladığını, 2.7.2001-6.7.2001 tarihlerinde ise Mal Beyanında Bulunmamak suçundan dolayı cezaevinde bulunduğunu, bu nedenle kesintisiz ve mazeretsiz olarak 10 gün görevine devam etmemesi halinin bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94.maddesinde; "Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır...." hükmüne yer verilmiştir.

  Dava dosyasının incelenmesinden, ? Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hasta bakıcı olan davacının, 21.6.2001-6.7.2001 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve devam etmediği gerekçesiyle 657 sayılı Kanunun 94. maddesi uyarınca 12.7.2001 günlü işlemle görevden çekilmiş sayıldığı anlaşılmıştır.

  Olayda, davacının 21.6.2001-29.6.2001 tarihleri arasında 9 gün süreyle görevine gitmediği günü gününe tutulan tutanaklarla sabit olmakla birlikte, kesintisiz ve mazeretsiz olarak görevine devam etmediği ileri sürülen 30.6.2001 ve 1.7.2001 tarihlerinin hafta sonu tatili olan Cumartesi ve Pazar günlerine rastlaması nedeniyle davacının bu tarihlerde fiili olarak göreve başlayamayacağının açık olması, sonraki ilk iş günü olan 2.7.2001 Pazartesi gününden başlamak üzere 6.7.2001 tarihine kadar olan dönemde ise davacının, Mal Beyanında Bulunmamak suçundan dolayı aldığı cezanın infazı için cezaevinde bulunması nedeniyle bu tarihler arasında görevine devam etmemesi halinin kabul edilebilir bir mazeret niteliği taşıması karşısında, 30.6.2001-6.7.2001 tarihleri arasında mazeretsiz bir devamsızlıktan söz edilemeyeceğinden, davacının izinsiz ve mazeretsiz olarak 10 gün göreve gelmediği gerekçesiyle görevinden çekilmiş sayılması yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

  Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz talebinin kabulü ile Antalya 1.İdare Mahkemesince verilen 5.6.2002 günlü, E:2001/1285, K:2002/874 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 13.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (D.12.D K:2005/4521 E:2003/1034)

  3- Dosyadaki belgelerin incelenmesinden, davacıya yolluk ödenmesinin yapılmadığı anlaşılmıştır. Yolluksuz olarak yapılan naklen atama tebligatının hukuken geçerli usullerle yapıldığının kabulü mümkün olmadığından, davacının yeni görev yerine gitmesi mümkün değildir ve izinsiz ve özürsüz olarak görevin terki hali de sözkonusu olmamıştır. Açıklanan nedenlerle davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptaline… (D.5.D, K:86--1 E:2175)

  4-Yıllık izin kullandığı sırada göreve davet edilen davacının, bu çağrıya uymaması halinde görevden çekilmiş sayılacağı. (D.5.D., K.569, E.6219)

  5-Yıllık ve mazeret izinleri için gerekli yasal onayları olmadan görevden ayrılmanın, çekilmiş sayılmaya yol açacağı. (D.5.D.E.1975/3015, K.1978/1885 )

  6-Geleceğe ait tarihsiz çekilme dilekçesi ile koşullu olarak çekilme isteminde bulunulamayacağı Hk. Çekilmesinin kabulüne ilişkin işlemin; davacının bir İle Vali olarak atandığı takdirde büyük hizmet göstereceği, aksi durumunda çekilme dilekçesini şimdiden gönderdiğini belirten telgrafına eklediği tarihsiz çekilme dilekçesi üzerine çekilme isteğinin bildirildiği anlaşılmakta ve 657 sayılı Yasanın değişik 94. maddesine göre Devlet memuru kurumuna yazılı başvuruda bulunmak suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilmekte ise de, ilgili telgrafına eklediği geleceğe ait alınan dilekçesi ile koşullu olarak istemde bulunduğundan, çekilme isteğinde bulunmuş sayılamayacağı gerekçesiyle iptaline… (D.5. D., E: 1974/8067, K: 1975/4359).

  7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesinin (b) bendinde; "Başka yerdeki göreve atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yer süresini izleyen iş günü işe başlamak zorundadırlar..." denilmiş, aynı Yasanın 63. maddesinde ise; “Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62. maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrı*lış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerine işe başlamayanların memuriyetten çekilmiş sayılır” hükmüne yer verilmiştir. Davacının, nakil emrini tebellüğ ettiği, ancak yolluğunu almaktan imtina ettiği ve süresinde yeni gö*rev yerinde göreve başlamadığı dava dosyasında bulunan belgelerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı noksan yolluk verildiğini iddia etmekte ise de, davacıya yolluğu nakil işleminin tesis edildiği yıl, Bütçe Kanuna göre ödenmek istenmiş, davacı ise 1980 yılı Bütçe Kanununa göre yolluk ödenmesi gerekeceğini ileri sürerek harcırahını almaktan imtina etmiş ve yeni görev yerine gitmemiştir. Bu durum karşısında idarece mevzuata uygun şekilde yolluk ödenmek istendiği anlaşıldığından, davacının çekilmiş sayılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. (D.5.D., K.84-4605, E.80-11012)

  8-657 sayılı Kanunun 94'üncü maddesinin birinci bendinde "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle çekilme isteğinde bulunabilir" hükmü yer almıştır. Madde hükmünden anlaşılacağı üzere çekilme isteğinde bulunmak memura aynı zamanda bir hak olarak tanınmış olup, çekilme zamanını saptama yetkisi de bu hakkı kullananın iradesine bağlanmıştır. Çekilme isteminin yürürlüğe gireceği tarihten önce talebini geri alan davacının, çekilme hakkını kullanmaktan vazgeçtiğinin kabulü ile davalı idarece, onayın geri alınarak davacının istemi doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekirken, aksine tesis edilen işlemin yukarıda hükmü yazılı maddeye aykırılığı (D.5.D; K. 1983/1000).

  9-Aynı yerde bir başka göreve naklen atanan davacının, atama emrinin tebliğini izleyen iş günü yeni görevine başlamaması halinde devlet memurları kanununun 63. Maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmayacakları. (D.5.D, K:85-319, E:81-294)

  10- DMK’nun 62. Maddesi hükmü gereğince nakil için kanunen ödenmesi gereken yolluk ödenmeyen davacının kanuni mehil süresi içinde göreve başlamadığı ileri sürülerek görevden çekilmiş sayılamayacağı… (D.5.D., E:1983/1055, K:1986/573)

  11-İstifa dilekçesinin yetkili mercilerce kabul edilmemesi üzerine bir aylık bekleme zorunluluğuna uyarak üstüne haber vermek suretiyle görevinden ayrılmış personelin görevinden çekilmiş sayılamayacağı; yeniden göreve atanmasında 657 sayılı Yasanın değişik 97'nci maddesinin a bendi hükmünün uygulanması gerektiği Hk.Duraksama, çekilme istemi kabul edilmeyen, ancak, 657 sayılı Yasanın 31.7.1970 günlü ve 1327 sayılı Yasayla değiştirilen 94'üncü maddesinin 2'nci fıkrası hükmüne uygun olarak görevini bırakan memurların, görevden çekilmiş sayılıp sayılamayacağı ve bu memurların yeniden göreve atanmaları halinde aynı Yasanın 12.5.1982 günlü ve 2670 sayılı Yasayla değiştirilen 97'nci maddesinin A ya da B fıkralarından hangisi kapsamında sayılacaklarına ilişkin bulunmaktadır. Duraksama konusunun çözümü yönünden üzerinde durulması gereken husus, istifa dilekçesi vermiş, 94'üncü maddenin ikinci fıkrasında öngörülen bir aylık bekleme zorunluluğuna uyarak görevinden ayrılmış olan memurun yukarda sözü edilen A ve B gruplarından hangisinin içerisine girmekte olduğudur. 97'nci maddenin A bendinde, 94'üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına uygun olarak memurluktan çekilme halinden söz edilmekte, B bendinde ise, "bu Kanununa göre çekilmiş sayılanlar ile 94'üncü maddenin ikinci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar" için ayrı bir düzenleme getirilmekte olduğuna göre, 94'üncü maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, yani, yerine atanan kimsenin gelmemesi halinde bir ay bekledikten ve üstüne haber verdikten sonra görevini bırakan memurun, 97'nci maddenin A bendi kapsamında bulunduğu ve bu nedenle hakkında B ben*di hükmünün uygulanamayacağı, başka bir deyişle, bu bentte sözü edilen "bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlardan sayılamayacağı, bu durumda da, "bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar" ibaresiyle 94'üncü maddenin birinci fıkrası gereğince izinsiz ya da kurumlarınca kabul edilen özrü olmaksızın görevin kesintisiz on gün terk edilmesi dolayısıyla çekilmiş sayılanların amaçlandığı ortadadır. Bu nedenlerle,A. İstifa dilekçesi vermiş, bunun yetkili mercilerce kabul edilmemesi üzerine bir aylık bekleme zorunluluğuna uyarak üstüne haber vermek suretiyle görevinden ayrılmış personelin 97'nci maddenin uygulanması yönünden görevinden çekilmiş sayılamayacağı. Bu personelin yeniden göreve atanmasında 657 sayılı Yasanın değişik 97'nci maddesinin A bendi hükmünün uygulanması gerektiğine karar verildi (D. 1. D. E. 1983/254; K. 1983/281).

  12-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinde Devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak başvurarak memurluktan çekilme isteminde bulunabileceği, çekilmek iste*yen memurun yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam edeceği, yerine atanan kimsenin bir aya kadar gelmemesi halinde veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde üstüne haber vererek görevini bırakabileceği; izinsiz olarak görevin terk edilmesi ve bu terkin 10 gün devam etmesi halinde yazılı başvuru şartı aranmaksızın çekilme iste*ğinde bulunmuş sayılacağı kuralları yer almıştır. Türk pozitif hukukunda istifa, şarta bağlı bir tasarruf olmayıp, kişinin kendi iradesiyle ilgili hukuki bir muameledir. Nitekim 657 sayılı Yasada istifa idarenin kabulüne bağlı tutulmamış yalnızca 97. maddesinde görevden çekilmenin 94. maddenin 2. fıkrasına uyulmadan yapılması halinde, ilgilinin daha sonra göreve dönmek için yapacağı başvuru süre yönünden yaptırıma bağlanmış bulunmaktadır. Bu durumda 17.9.1989 tarihli dilekçesiyle görevinden çekilme isteğini kurumuna bildiren davacının yasa ile tanınan bir aylık sürenin dolduğu 18.10.1989 tarihinde görevinden ayrıldığının kabulü gerekeceğinden, sağlık raporunun bittiği 26.10.1989 tarihinden itibaren 10 günden fazla süre özürsüz olarak görevine gelmediği nedeniyle görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle, davacının istifa dilekçenin işleme konulmadığının kendisine bildirilerek görevine dönmesinin sağlanmaması nedeniyle idarenin de kusurlu olduğu yolundaki gerekçede hukuki isabetten söz edilemez ise de, bu husus sonucu itibariyle hukuka ve usule uygun bulunan mahke*me kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir... (D.5.D., E:1991/2002, K:1993/999).

  13-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu*nun çekilme başlıklı 94. maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır..." hükmü yer almıştır. Maddenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, "çekilme isteğinde bulunulmuş sayılma" görevi terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi şartı yanında, bu terkin izinsiz olması ya da ileri sürülen mazeretin kurumca kabul edilmemesi şartının gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. Bu hali ile ortada bir "bağlı yetki"nin varlığında söz etmek mümkün olmayıp kurumun, mazeretin kabul edilebilirliği konusunda takdir yetkisi olduğu açıktır. Kurumun, (atamaya yetkili merciin) bu takdir hakkını kullanabilmesi bakımından usulde paralellik ilkesi gereği, "görevden çekilmiş sayılma" işleminin de atamaya yetkili merci tarafından tesisi gerekmektedir. Her ne kadar davalı idarece, davacı hakkında uygulanan işlemin görevden alma işlemi olmayıp kesintisiz ve kabul edilmiş bir mazereti olmadan 10 gün göreve gelmemiş olması nedeniyle 657 sayılı Yasanın 94. maddesi uyarınca çekilme isteğinin kabulü olduğu, çekilme ve çekilme isteğinde bulunmuş sayılma durumlarını tek taraflı şart tasarrufunu oluşturduğu; dava konusu işlemin bir görevden alma işlemi olarak algılanamayacağı, dolayısıyla usulde paralellik ilkesinin yalnızca atama ve görevden alma işlemleri yönünden geçerli olduğu ve bu nedenle tesis edilen işlemin 657 sayılı ve 3056 sayılı Kanun hükümlerine uygun olduğu ileri sürülmüş ise de; davacının, Başbakanlık Müşavirliği görevine Başbakan ve Cum*hurbaşkanı tarafından imzalanan kararname ile atandığı; usulde paralellik ilkesi gereğince görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemin de Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir kararname ile tesisi gerekeceğinde kuşkuya yer bulunmamaktadır. Belirtilen duruma göre Başbakan adına Başbakanlık Müsteşarı tarafından imzalayarak tesis edilen dava konusu işlemde, yetki yönünden hukuk ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davacının Başbakanlık Müşavirliği görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin Başbakanlık işleminin iptaline karar verildi. (D.5. D. E:1992/5321, K:1993/3753)

  14-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesi hükmü karşısında, "Devlet memurluğundan çekilme" isteği başvuru tarihini takip eden bir ay sonunda, herhangi bir makamın kabulüne gerek olmadan gerçekleşeceğinden, çekilme isteğinde bulunan davacının "görevden çekilmiş sayılma"sı yolunda işlem yapılmasının yasaya aykırı olduğu (D.5.D., E:1986/496, K:1987/646).

  15-Usulüne uygun olarak izin almaksızın 10 günü aşkın bir süre göreve devam etmeyen davacının görevden çekilmiş sayılacağı hk.(D.5.D.,05.06.1985,K:85-1744,E:81-2561)

  16-Yıllık iznini kullandığı sırada göreve davet edilen davacının, bu çağrıya uymaması halinde görevden çekilmiş sayılacağı hk.(D.5.D.,14.02.1984,K:84-569,E:79-6219)

  17-Yolluğunu almaktan imtina eden ve süresinde yeni görev yerinde göreve başlamayan davacının görevden çekilmiş sayılacağı hk.(D.5.D.,20.12.1984,K:84-4605,E:80-11012)

  18-Yolluk verilmeden atama emri tebliğ edilen davacının,yeni görev yerine süresinde başlamadığı gerekçesiyle görevden çekilmiş sayılamayacağı ve ödenmeyen aylıkların ödeneceği hk.(D.5.D.,13.01.1986,K:86-1,E:81-2175)

  19)Çocuğunun Yanında Refakatcı Olarak Kaldığını Raporla Belgeleyen Dava- Cının, Devlet Memurları Kanununun 108.Maddesi Uyarınca Aylıksız İzinli Sayılması Gerekirken, Göreve Devam Etmediği Gerekçesiyle Çekilmiş Sa- Yılmasının Yasaya Aykırı Olduğu Hk. (D. 5. D., K: 1983/7279, E: 1982/4466)

  20)İzin İsteminin Kabul Edilip Edilmediğini Öğrenmeden Ve İzin İçin Gerek Li Onay Alınmadan Görevden Ayrılmanın, Çekilmiş Sayılmaya Yol Acacağı Hk. (D. 5. D., K: 1984/3985, E: 1980/11024)

  21)Bakanlıktan İzin Almadan Evlenen Dışişleri Meslek Memurunun, Yürürlük- Te Olmayan Yasa Maddesi İleri Sürülerek Görevden Çekilmiş Sayılamayaca Ğı Hk. İzin İsteminin Kabul Edilip Edilmediğini Öğrenmeden Ve İzin İçin Gerek Li Onay Alınmadan Görevden Ayrılmanın, Çekilmiş Sayılmaya Yol Acacağı Hk. (D. 5. D., K: 1985/34, E: 1984/1116)

  22) İstifa Etmiş Bir Memurun 657 Sayılı Kanunun 97.Maddesindeki Sürelere Uymak Koşuluyla Yeniden Memuriyete Atanabileceği Ve 98.Maddedeki Koşul Lar Gerçekleşmeden Göreve Son Verme İşlemi Tesis Edilemiyeceği Hk. (D. 5. D., K: 1986/1019, E: 1985/630)

  23) Göreve Devamsızlığını Haklı Kılacak Nedenler Bulunduğunun Kanıtlanması Halinde İlgili Memurun, 657 Sayılı Yasanın 94.Maddesi Uyarınca Görev- Den Çekilme İsteğinde Bulunmuş Sayılamayacağı Hk. İstifa Etmiş Bir Memurun 657 Sayılı Kanunun 97.Maddesindeki Sürelere Uymak Koşuluyla Yeniden Memuriyete Atanabileceği Ve 98.Maddedeki Koşul Lar Gerçekleşmeden Göreve Son Verme İşlemi Tesis Edilemiyeceği Hk. (D. 5. D., K: 1989/1367, E: 1989/88)
  Konu Çiğdem Eker tarafından (25-03-2008 Saat 21:43:37 ) de değiştirilmiştir.

+ Konuyu Yanıtla
4 / 11 Sayfa İlkİlk 1234567891011 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yeni atanan memur göreve başlamaz ise
  Yazan: renkli Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 05-07-2016, 19:24:10
 2. Yanıt: 0
  Son İleti: 20-03-2014, 23:17:33
 3. Tekrar göreve iade
  Yazan: nutuin Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 17-03-2009, 18:54:52
 4. Mahkemece Göreve Başlatılan Memur Askerde Olursa?
  Yazan: bahtsiz_sabıkalı Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 29-11-2007, 14:20:03
 5. Asker Sonrasi GÖreve Devam Etme
  Yazan: oghuzz01 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 09-04-2007, 22:01:09

Bu sayfada bulunan kavramlar:

atamaya yetkili amir kimdir

memur kaç gün işe gelmezse görevden alınır

bir memur mazeretsiz kaç gün işe gelmezse memurluğu biter

10 gün işe gelmeyen memur

devlet memuru kaç gün işe gelmezse işten atılır

polis memuru izinden kaç gün sonra işe gelmezse müstakil sayılır

memur kaç gün işe gelmezse müstafi sayılırhttp:www.hukuki.netshowthread.php34664-Kesintisiz-10-gun-goreve-devam-etmeyen-memur-tekrar-goreve-baslatilir-mipage2görevine 10 gün kesintisiz gelmeyen memurdevlet memuru 9 gun ise gelmezse ne cezasi alirbir memur kaç gün işe gelmezse istifa etmiş sayılırhakim ve savcilar ust uste kac gun ise gelmezse meslekten atilurkaç gün göreve gitmessen memuriyet sona erir657 sayılı kanun 941 maddesimudtevi durumu kac gunmemur kaç gün işe gelmezse atılır aday menurken istifa edip hakim savcı657 memur 7 ay ise gitmezse atilirizinsiz olarak stajyer memur goreve gelmezse gorevden atilir miatamaya yetkili amirmemur 10 gun ise gitmese ne olurAday öğretmenlere yasal işlem baslatilirmimemur kac gun gelmezse mustafi oluradliyede atamaya yetkili amir kimdirmemur 10 gün işe gelmezse
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  ISP Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikoloğum |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Sanal Turk |  Satılık Düşecek Domainler |  Playbarn Levent |  Terapi  |  Kral |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Online Muhasebe Programı |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  icralık arabalar  | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.