+ Konuyu Yanıtla
4 / 6 Sayfa İlkİlk 123456 SonSon
31 den 40´e kadar toplam 52 ileti bulundu.

Konu: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılır mı?

Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılır mı?
 1. #31
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  30
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim Kantaroncu arkadaşıma bende resmi bir açıklamayla cevap vermek istiyorum.

  İliniz merkez………………ilköğretim okulu hizmetlisi olan ve 21 gün göreve gelmediği halde görevine başlatılan ……………… hakkında nasıl işlem tesis edileceği hususunda tereddüde düşünüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazı ekleriyle incelenmiştir.
  Yapılan incelemeden;ilgilinin devamsızlığının 16.12.2002 tarihinden 06.01.2003 tarihine kadar kesintisiz 21 gün devam ettiği,söz konusu devamsızlığı nedeniyle açılan soruşturmada da ilgi (b) soruşturma raporuyla 657 sayılı DMK nun 94 ve 125 E-d maddeleri çerçevesinde durumun değerlendirilerek işlem tesis edilmesinin istendiği,bu istem üzerine ilgilinin durumunun sözü edilen 94 ve 125 E-d maddelerinden hangisi kapsamında değerlendirileceği hususunda tereddüt oluştuğu anlaşılmıştır.
  Bilindiği gibi 657 sayılı kanunun 94.maddesinde ……….mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde,yazılı müracat şartı aranmaksızın,çekilmiş isteğinde bulunmuş sayılır. Denilirken aynı kanunun 98. maddesinin (c) bendinde ise : Devlet memurlarının ;memurluktan çekilmesi halinde;memurluğu sone erer. hükmüne yer verilmiştir.Bu hükümlerden hareketle devlet memurları hakkında çekilmiş sayılma işlemi yapılabilmesinin;
  a-Yetkisiz yada mazeret olmaksızın görevin terk edilmesi.
  b-Görevi terk etme eyleminin kesintisiz 10 gün devam etmesi.
  Şartlarına bağlandığı anlaşılmaktadır.
  Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun 94. maddesinde,kurumlarınca kabul edilen mazeret ifadesine yer veren Kanun koyucu bir anlamda,öngörülemeyecek fakat yaşam içerisinde gerçekleşmesi muhtemel durumları isimlendirmeksizin genel bir ifadeyle uygulama içerisine almıştır.Bu ifadeyle,memurun görevi terk hallerinde terkin gerekçesinin sorgulanması gerektiğini de belirtmiş olmaktadır.Memurun görevi terk gerekçesinin (mazeretinin),kurumca kabul edilmesi halinde çekilmiş sayılma iradesinin oluşmayacağı ve görevine son verilemeyeceği 94 .maddenin aksi ile kanıtının da sonucudur.Kanun koyucu,göreve terke yönelik mazereti kurumunca kabul edilen memurun görevine devam etmesi gerektiğini ifade etmek amacıyla ,kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın ifadesine yer verilmiştir.
  Ayrıca kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın ifadesi,görevin terkini oluşturan mazeretin,göreve dönüş sonrasında bildirilebileceğini de ifade etmektedir.Bu 94. maddenin lafzından anlaşılmaktadır.Şöyle ki;madde içeriğindeki mezuniyetsiz ifadesi,izin almaksızın anlamında kullanılırken, kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın ifadesi ise görevi terke gerektirecek bir mazereti bulunmamak ya da görevi terk öncesi ya da sonrasında bildirdiği mazereti kurumunca kabul edilmemek anlamında kullanılmıştır.Belirtilen mazeretin kabul edilmemesine bağlı olarak görevi terk eylemi mezuniyetsiz görevi terk eyleminin kapsamındadır.Oysa gerçekleşen fakat kurumuna bildirilmeyen bir mazerete bağlı olarak görevi terk fiili bu kapsamın dışında yer almaktadır.Görevi terk fiilinin kurumun onayına bağlı olarak oluşması izin yoluyla gerçekleşirken,kurumun onayı olmaksızın fakat bir mazerete bağlı olarak gerçekleşen görevi terk fiiline onay verilmesi ise ancak göreve dönüş sonrasında belirtilen mazeretin kabul görmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.
  Bu bağlamda ilgilinin 16.12.2002 tarihinden 06.01.2003 tarihine kadar kesintisiz 21 gün süren görevi terk fiilinin;göreve başlatıldığı göz önüne alınarak hakkında 657 sayılı kanunun 94. ve 125. maddelerine dayalı bir işlem yapılmaksızın,devamsızlıklarının bir mazerete dayandığının kabul edilerek ,babasına refakat nedeniyle göreve devam etmediği günlerin ilgi Yönergenin 45.maddesinin …bendindeki:………. DMK nun 108. maddesi uyarınca aylıksız izin verilir.hükmü çerçevesinde öncelikle yıllık izin süresinden bu süre yetmediği takdirde mazeret izin süresinden düşülerek işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
  Bakan Adına
  Genel Müdür Yardımcısı


  Yine görevden çekilmiş sayılma işleminin zamanında yapılması gerektiğine ait 2
  adet açıklama;


  1-……..ilgilinin 27.05.1997 tarihinden itibaren sürekli olarak temadi eden 32 gün devamsızlığının ilk onuncu(10.) gününe müteakip idari yönden ;657 sayılı kanunun 94.maddesi hükmü gereğince çekilme isteğinde bulunmuş sayılması gerekirken bu idari işlemin yerine getirilmediği ve devamsızlığı 30.06.1997 tarihine kadar uzatıldığı anlaşılmıştır.Görevden çekilmiş sayılan memur memurluk statüsü dışına çıktığından bundan sonraki devamsızlıkları da dikkate alınamayacağından......
  2-……….adı geçenin yukarıda belirtilen 12 gün devamsızlığı akabinde ,görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlem yapılması cihetine gidilmeden görevine döndürülmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında Bakanlığımızca gereğinin yapılması düşünülüyor ise, konunun Valiliğinizce değerlendirilerek,gerek görülmesi halinde bakanlığımıza intikal ettirilmesi,açıklanan sebeplerle,bu safhada Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığından dosya ilişikte iade edilmiştir….  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılır mı? konulu yargıtay kararı ara
  Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılır mı? konulu hukuk haber
  Konu galanthus tarafından (27-03-2008 Saat 16:22:54 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #32
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Resmi yazılar mevzuata dahil değildir.

 4. #33
  Kayıt Tarihi
  Mar 2008
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Çok güzel bilgi paylaşımları yapılmaktadır ve bu bilgilerinde bizler açısından özlük haklarımızı bilmemiz açısından çok önemli.Kurum amirinin 11. gün ilgiliyi müstafi sayması gerekmektedir,zira bu onun aslı görevleri arasındadır,kurumuyla ilgili işleri evvela amir kendi yapmalı,eğer memur devamsızlığının sonunda görevine devam ettiriliyorsa bu belirttiği mazeretin kabul edildiği anlamındadır.Devlet personel başkanlığının da görüşü bu şekildedir,(devamsızlık) (http://karar.memurlar.net/gorus/opinion.aspx?id=496) 657 sayılı kanunda zaten açıkça amirin yapması gereken işlemi ortaya koymuş ve kesintisiz 10 gün göreve gelmeyen çekilmiş sayılır demiştir.Eğer 11 gün veyahut daha sonraki günlerde memur görevine gelip mazeret sunduğunda kabul edilirse görevine devam eder,ama bu sürede memur kesinlikle göreve başlatılmamalıdır.Kantaroncu arkadaşım amirin sorumluluğu olmadığını bahsediyor ama esas olayda sorumluluğu olan birinci derecedeki amiridir.Olayı birdirme süresinin uzunluğu mazeretine sığınılamaz.Zaten amirin kanunlara hakim olması gerekli ilk günlerde neden soruşturma açmıyorda bekliyor kanunun kendisine verdiği sorumluluklar var bunlar göz ardı edilemez.Zira kazanılan hak durumuda ortadadır.Kanımca bu durum geriye dönük müstafi işlemi olurki buda kanuna aykırıdır.Fakat bu devamsızlık durumu illa cezasız kalmayacak olursa kanundaki diğer disiplin cezalarından biri verilmelidir.Müstafi işlemi yapılma şartı ortadan kalkmaktadır.
  Konu fumajin tarafından (27-03-2008 Saat 16:20:20 ) de değiştirilmiştir.

 5. #34
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  327
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  "23. gün görevine gelip başlayan tüm özlük haklarından da faydalanan memura görevine devam ederken soruşturması yapılıp 2 ay sonra hakkında geriye dönük olarak görevinden çekilmiş sayılma işlemi yapılıp yapılamayacağını" sormuşsunuz.

  1-Öncelikle, sizin 23 gün kesintisiz göreve gelmemiş olmanız, sizin çekilmiş sayılmanız için yeterlidir. Burada 657 sayılı yasanın 94/1.maddesi devreye girer.
  2-2 ay bu durumda görev yapmış olmanız, sizi haklı kılmaz. Zira 23 gün kesintisiz gelmeme şeklindeki eyleminize karşılık, çekilmiş sayılmanız kanuna uygundur. Sadece sizi bu şekilde çalıştırıp boş yere maaş ödenmesine neden olduğu için amirinizi sıkıntıyo sokar. Ayrıca size ödenen bu iki aylık maaşın geriye alınması gibi bir sonuç doğurur. Zira siz 10.gün itibarı ile istifa etmiş kabul edilen bir kişi konumuna geliyorsunuz ve devlet size bu durumda dahi 2 ay maaş ödemiş oluyor.
  3-Bazı arkadaşların bulduğu genelge vs idari işlemler ile kanunların değiştirlmesi veya uygulamasının askıya alnması mümkün değildir.
  4-Ayrıca usulü hatalar ilgililere hak versede, bu usulü yanlışlıklar düzeltip terar mağdur olduğunuz işlemin tesis edilme yolu her zaman açıktır.

  5-Size yapacak tek şey kalıyor.
  Yine 657 sayılı yasanın 97/B.maddesi uyarınca çekilenlerin 1 yıl süre memur olmak için başvuru yapamayacaklarına ilişikin hüküm uyarınca 1 yıl dolmasından sonra, memur olmak için tekrar başvuru yapabilirsiniz. Ancak idarenin bu başvuruyu kabul etme gibi bir zorunluluğu yoktur.
  Konu önder71 tarafından (12-04-2008 Saat 16:50:19 ) de değiştirilmiştir.

 6. #35
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  30
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Sevgili önder yorumların için teşekkür ederim.Ançak;
  1-657 sayılı DMK nun 94/1. maddesi, kişin kendi iradesiyle bağlı bulunduğu kuruma yazılı başvuruşuyla ortaya çıkar.
  2-Kesintisiz 10 gün göreve gelmemek fiilinde ise kanunda belirtildiği gibi çekilme sebebidir.Ve bu 657 sayılı kanunun 94.maddesinde ……….mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde,yazılı müracat şartı aranmaksızın,çekilmiş isteğinde bulunmuş sayılır.şeklinde gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkar.
  3-Yapılan işlem doğru olarak algılansa bile usul ve esas olarak 94 maddeye aykırıdır.Çünkü aynı madde kişinin mazereti kurumca kabul edilirse çekilmiş sayılma işleminin ortadan kalkacağını açıkça belirtiyor.Kurumun onayı olmaksızın fakat bir mazerete bağlı olarak gerçekleşen görevi terk fiiline onay verilmesi ise ancak göreve dönüş sonrasında belirtilen mazeretin kabul görmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.Dolayısıyla kurum memurun mazeretini kabul etmiş olmakla göreve iadesini sağlamıştır.Ve 94. maddeyi uygulama imkanı ortadan kalkmaktadır.2 aylık bir süreden sonra müstafi işlemi yapılamaz çünkü memura 125.maddelerdeki disiplin cezalarını vermiyorsunki belirli bir ceza verme süreleri olsun,11. gün çekilmiş sayılma işleminin yapılması gerekmektedir.Kanunun 94 ve 98. maddesinin (c) bendini dikkatli incelersen idari işlemin içeriği hakkında daha iyi bir düşünceye hakım olabilirsiniz.Zaten unutmamak gerekir ki kazanılan hakların geriye alınamayacağı ilkesi de Anayasa Mahkemesi kararıyla garanti altına alınmıştır.Burda da görevine 2 ay devam eden maaş alan birine müstafi işlemi yapılamayacağı açıktır.

 7. #36
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  327
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Sevgili Galanthus,
  "Kurumun onayı olmaksızın fakat bir mazerete bağlı olarak gerçekleşen görevi terk fiiline onay verilmesi ise ancak göreve dönüş sonrasında belirtilen mazeretin kabul görmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.Dolayısıyla kurum memurun mazeretini kabul etmiş olmakla göreve iadesini sağlamıştır.Ve 94. maddeyi uygulama imkanı ortadan kalkmaktadır.2 aylık bir süreden sonra müstafi işlemi yapılamaz çünkü memura 125.maddelerdeki disiplin cezalarını vermiyorsunki belirli bir ceza verme süreleri olsun,11. gün çekilmiş sayılma işleminin yapılması gerekmektedir.Kanunun 94 ve 98. maddesinin (c) bendini dikkatli incelersen idari işlemin içeriği hakkında daha iyi bir düşünceye hakım olabilirsiniz.Zaten unutmamak gerekir ki kazanılan hakların geriye alınamayacağı ilkesi de Anayasa Mahkemesi kararıyla garanti altına alınmıştır.Burda da görevine 2 ay devam eden maaş alan birine müstafi işlemi yapılamayacağı açıktır." şekline değerlendirmelerde bulunmuşsun.

  Yaptığın yorum kendi içinde çelişki taşımaktadır.
  1-Kişinin hakkında 11.gün çekilmiş sayılma işleminin yapılması gerektiğini, yapılmaz ise bir daha böyle bir işlemin yapılamayacağı ve kazanılmış hak olacağını belirtmişsin.
  Oysa kişinin kabul edilebilir bir mazeretinin olup olmadığının araştırılması ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için idareye süre gerekecektir. Dolayısı ile 11.gün kşi göreve başlatıp araştırmaya da başlanabilir. Yapılan araştırma sonunda memurun ileri sürdüğü mazeretlerin geçerli olmadığı veya gerçek dışı olduğu gibi bir sonuca varılır ise, bu kez müstafi işlemi tesis edilecektir.
  Sizin iddianızı kabul edersek, idare memurun ileri sürdüğü mazereti araştırmak için bile süre kullanmaması gerekir ki böyle bir yorum ne yargı kararlarında ne de mevuzatta yoktur.
  2-Hataya dayalı olarak hak sahibi olunması veya kazanılmış hak katagorisine dahil olması için, bu hatalı işlemin üzerinden çok uzun zaman geçmiş olması ve bu hatalı işleme dayalı bir çok başkaca işlem tesis edilmesi gibi somut sonuçlar aranmaktadır. bunun içinde yıllar ile ifade edilen sürelerin geçmesi gerekmektedir. Diğer taraftan memurun hatası veya hilesi ile idare böyle bir hata yapmış ise, hiç bir zaman kazanılmış hak doğmayacaktır. Yani 23 gün haksız yere göreve gelmeyen memur geçerli olmayan bir mazeret ileri sürerek çalışmaya devam etmesi, idarenin bu mazereti araştırma gibi bir imkanının bulunmaması, kabul edilebilir bir fikir değildir. Ayrıca bir birini tamamlayan yasa hükümlerinin bir birine zıt olduğundan 94.maddenin hayata geçmeyeceğine yönelik yorum ise, malesef kabulu edilebilir nitlikte değildir. O zaman yasa koyucu bu hükmü niye koymuş ki..
  Neyse fazla uzatmadan şunuda belirtmekisterim. Bu hükmümleden çıkan sonuç, idarenin bağlı yetki içersinde, kanunen geçerli bir mazeretin olmaması halinde, 23 gün gibi bir sürenin dolması halinde müstafilik işlemi yapılması bağlıyetki çerçevesinde zorunludur.
  İyi günler....
  Konu önder71 tarafından (22-04-2008 Saat 23:14:06 ) de değiştirilmiştir.

 8. #37
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  30
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Değerli arkadaşım Önder yorumların için teşekkur ederim,Kanun koyucu görevi terke yönelik mazereti kurumunca kabul edilerek memurun görevine devam etmesi gerektiğini ifade etmek amacıyla …kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın… ifadesine yer vermiştir.Elbette idareye görevin terkinin sorgulanması yetkisi verilmiştir,ancak
  1-Görevi terk fiilinin kurumun onayına bağlı olarak oluşması izin yoluyla gerçekleşirken, kurumun onayı olmaksızın fakat bir mazerete bağlı olarak gerçekleşen görevi terk fiiline onay verilmesi ise ancak göreve dönüş sonrasında belirtilen mazeretin kabul görmesi yoluyla gerçekleşecektir.
  2-Maliye Bakanlığının benzer bir durumda ilgili memur için yapmış olduğu uygulama…adı geçenin 11.01.1995 tarihinden 02.05.1995 tarihine kadar izinsiz ve kabul edilebilir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak 10 günden fazla görevini terk ettiği halde,hakkında 657 sayılı kanunun 94 üncü maddesi uyarınca işlem yapılması gerekirken,bu yönde işlem yapılmayarak, 02.05.1995 tarihinden sonra görevine devamı sağlandığı anlaşıldığından, görevi ile ilişiğinin kesilmesinin idarenin kusurlu hareket etmesi nedeniyle hukuki ihtilaflara neden olacağından,göreve son verilme yönünde tesis edilecek işlemin uygun olmadı… şeklinde ifade edildiği ve devamı sağlandığı için işlem yapılamadığı görülmektedir.
  3-Bahsettiğin gibi olsaydı memur kesintisiz 45 gün göreve gelmese yine idare bekleyecekmi?Ayrıca müstafi sayılma işlemi için öncelikle bakanlık onayına da gerek yoktur.
  4-Siz kurum amiri olupta ben emrinizdeki bir memur olsaydım yine 45 gün göreve gelmeseydim ne yapardınız?Ayrıca 46.gün mesaiye gelip memur sıfatıyla mesaime devam ettirebilirmiydiniz?657 sayılı kanunun hangi maddesine göre işlem yapardınız bana?Bu kadar uzun süre işlem için beklermiydiniz?Hukuken ve kanununen izah ederseniz memnun olurum.

 9. #38
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  327
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Sevgili arkadaşım, ben felaket tellalığı yapmak istemiyorum..boşa umut vermek de istemiyorum..sadece objektif olmaya çalışıyorum. Amaç seni haklı veya haksız çıkarmak da değil, eğer bildiğim bir şey var ise paylaşmaktan ibarettir.
  Ayrıca herşeyin gönlünce olmasını da isterim.
  Ben bundan sonra kişisel yorum yapmayıp yargı içtihatları ile cevaplamaya çalışacağım....

  "1-Görevi terk fiilinin kurumun onayına bağlı olarak oluşması izin yoluyla gerçekleşirken, kurumun onayı olmaksızın fakat bir mazerete bağlı olarak gerçekleşen görevi terk fiiline onay verilmesi ise ancak göreve dönüş sonrasında belirtilen mazeretin kabul görmesi yoluyla gerçekleşecektir."şeklinde tesbitte bulunmuşsunuz.
  Doğru aynen katılıyorum. İşte bu sebeple memur 45 gün sonra geldiğinde hakkında işlem yapılmasıve mazeretinin haklı olup olmladığının incelenemsi,haksız olduğu anlaşılırise, 94.madde uyarınca ilişğininkesilmesi gerekecektir. AMA İFADE SİZİN İDDİANIZ İLE ÖRTÜŞMÜYOR....
  Danıştay 5.Dairesinin 13/06/1989 tarih ve 1989/88 esas, 1989/1367 sayılı kararında "Davacının göreve devam etmediği günlerin ve ileri sürdüğü mazeretin göre ve devamsızlığını haklı kılacak nitelikte olup olmadığının idarece, adı geçen başkomserin ifadesi ve Asayiş Şube Müdürlüğünün yukarıda sözü edilen 15.6.1987 günlü, 36 sayılı yazısı değerlendirildikten sonra saptanması ve buna göre hakkında bir işlem yapılması gerekeceğinden bunlar yerine getirilmeden adı geçenin müstafi sayılması yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
  Yani çekilmiş saymasına karar verilmeden önce, bir araştırma yapılmasını yüksek yargı zorunlu görmekterdir.


  "2-Maliye Bakanlığının benzer bir durumda ilgili memur için yapmış olduğu uygulama, o memur için İYİ OLMUŞTUR. Ama bu uygulama yasanın açık hükmülerine çok da uygun değildir."
  Danıştay 5.Dairesinin 13/12/2005 ve 2003/1034 esas, 2005/4521 sayılı kararında "davacının, 21.6.2001-6.7.2001 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve devam etmediği gerekçesiyle 657 sayılı Kanunun 94. maddesi uyarınca 12.7.2001 günlü işlemle görevden çekilmiş sayıldığı anlaşılmıştır. ..Olayda, davacının 21.6.2001-29.6.2001 tarihleri arasında 9 gün süreyle görevine gitmediği günü gününe tutulan tutanaklarla sabit olmakla birlikte, kesintisiz ve mazeretsiz olarak görevine devam etmediği ileri sürülen 30.6.2001 ve 1.7.2001 tarihlerinin hafta sonu tatili olan Cumartesi ve Pazar günlerine rastlaması nedeniyle davacının bu tarihlerde fiili olarak göreve başlayamayacağının açık olması, sonraki ilk iş günü olan 2.7.2001 Pazartesi gününden başlamak üzere 6.7.2001 tarihine kadar olan dönemde ise davacının, Mal Beyanında bulunmamak suçundan dolayı aldığı cezanın infazı için cezaevinde bulunması nedeniyle bu tarihler arasında görevine devam etmemesi halinin kabul edilebilir bir mazeret niteliği taşıması karşısında, 30.6.2001-6.7.2001 tarihleri arasında mazeretsiz bir devamsızlıktan söz edilemeyeceğinden, davacının izinsiz ve mazeretsiz olarak 10 gün göreve gelmediği gerekçesiyle görevinden çekilmiş sayılması yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesine yer verilmiştir.
  Bu karar üç açıdan önemlidir.
  1-Eğer 10.gün Cumartesine denk gelmeseydi, davacı müstafi sayılacak ve davasını kaybedecekti.
  2-Eğer davacı hapse girmeseydi, böyle bir mazereti olmayasdı, gene müstafi sayılacaktı..
  3-Dava konusu olayda, 21.6.2001-6.7.2001 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz olarak toplam 15 gün göreve gelmemiş bir memurun, göreve başladıktan sonra 7 gün görev yapmış olması ve çekilmiş saylıması 7 gün sonra karar verilmiş olması hukuka aykırı olduğu yönünde bir tespit karar da yoktur.

  "3-Bahsettiğin gibi olsaydı, memur kesintisiz 45 gün göreve gelmese yine idare bekleyecekmi? Ayrıca müstafi sayılma işlemi için öncelikle bakanlık onayına da gerek yoktur." şeklinde ifade de bulunmuşsun...
  Danıştay 5.Dairesinin 13/10/1993 tarih ve 1992/5321 esas, 1993/3753 sayılı kararında "657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 94.MADDESİNE GÖRE, ÇEKİLME İSTEĞİNDE BULUNULMUŞ SAYILMADA KURUMUN ÖNE SÜRÜLEN MAZERETİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ KONUSUNDA TAKDİR YETKİSİ OLDUĞUNDAN, KURUMUN (ATAMAYA YETKİLİ MERCİİN) BU TAKDİR HAKKINI KULLANABİLMESİ BAKIMINDAN USULDE PARALELLİK İLKESİ GEREĞİ, "GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA"
  İŞLEMİNİN DE ATAMAYA YETKİLİ MERCİ TARAFINDAN TESİSİ GEREKTİĞİ" karar verilmiştir.
  Özetle, görevden çekilmiş sayılma konusunda benim de yeni bulduğum bu kararda atama yetkili amirin onayının zorunluluğuna işaret etmiştir. Karardaki mantık da olduça yerdinde bir mantıkdır. Zira mazeretin geçerli olup olmadığına idare adına bireleri karar vermesi gerekcektir.


  "4-Siz kurum amiri olupta ben emrinizdeki bir memur olsaydım yine 45 gün göreve gelmeseydim ne yapardınız? Ayrıca 46.gün mesaiye gelip memur sıfatıyla mesaime devam ettirebilirmiydiniz? 657 sayılı kanunun hangi maddesine göre işlem yapardınız bana? Bu kadar uzun süre işlem için beklermiydiniz? Hukuken ve kanununen izah ederseniz memnun olurum." şeklinde bir soru sormuşsunuz....
  Öncelikle ben amir de olsam atamaya yetki makam olmadığım için mazeretin var mı, bu mazeretini atamaya yetki makamlar (İllerde Vali, merkezde bakan) kabul eder mi uygun görürmü bilemeyeceğim için, gelmediğin günleri tesbit eder göreve başladığını da yazar üstlerime dolayısı ile atamaya yetkli makama ulaştırırdım. İleri sürdüğün mazeretin takdir ve geçerliliğine o makamlar karar verdikten sonra da memuriyetten ilişik kesmen gerektiği yazısı gelince de bu işlemi yapardım.

  Herşey gönlünce olsun...
  Önder Özlem
  Konu önder71 tarafından (25-04-2008 Saat 18:45:13 ) de değiştirilmiştir.

 10. #39
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  30
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Arkadaşım emeğine sağlık çabaların için teşekkür ederim,sana katıldığım bir kaç nokta var elbette,ancak yazmış olduğun danıştay kararları farklı konuları içeriktedir.Danıştay kararları genelde mazeretin kurumca kabul edilebilirliği üzerinde,gerçekten de 94. maddenin özü bu aslında ancak benim bahsetmiş olduğum ve sizinde kendi yazdıklarımın örtüşüyor dediğin cümlede onay verilmesinden bahsettim zaten.
  Görevi terk fiilinin kurumun onayına bağlı olarak oluşması izin yoluyla gerçekleşirken, kurumun onayı olmaksızın fakat bir mazerete bağlı olarak gerçekleşen görevi terk fiiline onay verilmesi ise ancak göreve dönüş sonrasında belirtilen mazeretin kabul görmesi yoluyla gerçekleşecektir.
  İfademden de anlaşılacağı üzere belirtilen mazerete onay verilmişse göreve devamı sağlanır.Görevine devam eden memurunda çekilmiş sayılma iradesi ortadan kaldırılmış olur.
  Burada kusurlu hareket eden kurum ve kurumlardır.Memuru haklı çıkarma çabası içerisinde değilim.Ancak memurun görevine iade edilmesiyle sunulan mazeretin kabul edildiği de açıktır.Zira göreve dönüş sonunda geçerli yada geçersiz elbette savunma alındı.Mazereti önce kabul edip göreve iadesi sağlanan memura daha sönra çekilmiş sayılma işlemi yapılmasıda yasa ve hukuka aykırıdır.

 11. #40
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  30
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Sevgili arkadaşım Özetle,verdiğin danıştay kararlarında atamaya yetkili amirin onayının zorunluluğuna işaret edildiğinden bahsetmişsin,Ancak bunun böyle olmadığı kanunda da belirtildiği üzere istifa etmede kurumun onayına ihtiyaç olmadığı açıkca görülmektedir.Zira verdiğin danıştay örnekleri anılan konudan tamamen farklıdır.Danıştayın ;
  1-BEŞİNCİ DAİRE 1993/999 karar yılı ve nolu kararında ....Türk pozitif hukukunda istifa, şarta bağlı bir tasarruf olmayıp, kişinin kendi iradesiyle ilgili hukuki bir muameledir.Nitekim 657 sayılı Yasada istifa idarenin kabulüne bağlı tutulmamış yalnızca 97.maddesinde görevden çekilmenin 94.maddenin 2.fıkrasına uyulmadan yapılması halinde, ilgilinin daha sonra göreve dönmek için yapacağı başvuru süre yönünden yaptırma bağlanmış bulunmaktadır.....
  2-BEŞİNCİ DAİRE 1982 /6640 karar yılı ve nolu kararında .....çekilme isteğinde bulunan memurun bekleme süresinin ve kurumunun çekilme isteğinin kabulüne ilişkin işleminin sonuçlandırılmasının azami bir ayla sınırlandırılmış olduğu anlaşılmaktadır.Olayda 30.3.1979 tarihli dilekçe ile çekilme isteğinde bulunan davacının, belediye başkanı ile yaptığı görüşme üzerine çekilme isteğinden vazgeçerek 30.11.1979 tarihine kadar göreve devam ettiği dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından çekilme dilekçesinin verildiği 30.3.1979 tarihinden itibaren bir ay içinde görevini bırakmayan davacının bu konudaki isteğini geri aldığının kabulü zorunludur...3-BEŞİNCİ DAİRE 1989 / 405 karar yılı ve nolu kararında ....657 sayılı Kanunun 94.maddesi; "Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmünü taşımakta olup, böylece yasa koyucu, ilgilinin izinsiz ve özürsüz olarak görevine gelmemesi ve bu durumun kesintisiz 10 gün sürmüş olması halini onun kamu görevinden ayrılmak isteğinin bir kanıtı olarak değerlendirerek böyle bir durumu idarece saptanan kamu personelinin, ayrıca yazılı bildirimde bulunması na gerek kalmaksızın görevden çekilmiş sayılacağını açıkca vurgulamıştır. Yasanın söz konusu hükmünün uygulanmasını gerektiren bir durumun ancak ilgilinin istemine (iradesine) bağlı olarak ortaya çıkabileceği
  açıktır....
  şeklinde ifadeleriyle kesintisiz 10 gün göreve gelmeyen memurun 94.maddeye istinaden görevden çekilmiş sayıldığını ve onaya gerek olmadığını açıkca belirtmiştir.Yine ilgilinin anılan tarihlerden sonra görevine devam etmeside kanuna ve hukuka aykırıdır.Görevini bırakmayan yada bıraktırılmayan ilgilinin de çekilmiş sayılma iradesinden vazgeçtiği veyahut kurumunca vazgeçildiği de objektif,nesnel ve somut bir şekilde açıktır.Bu safhadan sonrada normal görevine devam eden birinede çekilmiş sayılma işlemi yapılamaz.Yine idarenin yapmış olduğu bu hatalı işleyişin sonucununda yanlızca ilgiliye yükletilmeside hukuk devletinin ilkelerine de aykırıdır.
  Umarım vermiş olduğum kararlar yönlendirici olur.Saygılarımla.

+ Konuyu Yanıtla
4 / 6 Sayfa İlkİlk 123456 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yeni atanan memur göreve başlamaz ise
  Yazan: renkli Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 05-07-2016, 19:24:10
 2. Yanıt: 0
  Son İleti: 20-03-2014, 23:17:33
 3. Tekrar göreve iade
  Yazan: nutuin Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 17-03-2009, 18:54:52
 4. Mahkemece Göreve Başlatılan Memur Askerde Olursa?
  Yazan: bahtsiz_sabıkalı Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 29-11-2007, 14:20:03
 5. Asker Sonrasi GÖreve Devam Etme
  Yazan: oghuzz01 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 09-04-2007, 22:01:09

Bu sayfada bulunan kavramlar:

atamaya yetkili amir kimdir

memur kaç gün işe gelmezse görevden alınır

bir memur mazeretsiz kaç gün işe gelmezse memurluğu biter

devlet memuru kaç gün işe gelmezse işten atılır

10 gün işe gelmeyen memur

polis memuru izinden kaç gün sonra işe gelmezse müstakil sayılır

http:www.hukuki.netshowthread.php34664-Kesintisiz-10-gun-goreve-devam-etmeyen-memur-tekrar-goreve-baslatilir-mipage2memur kaç gün işe gelmezse müstafi sayılırdevlet memuru 9 gun ise gelmezse ne cezasi alirgörevine 10 gün kesintisiz gelmeyen memurmemur 10 gün işe gelmezsedevlet memurları kac gun ıse gelmezmemur kaç gün işe gelmezse işten atılırbir memur kaç gün işe gelmezse istifa etmiş sayılıratamaya yetkili amirkaç gün göreve gitmessen memuriyet sona eriraday menurken istifa edip hakim savcımemur kaç gün işe gelmezse atılır mudtevi durumu kac gun657 sayılı kanun 941 maddesiAday öğretmenlere yasal işlem baslatilirmiadliye personelini atamaya yetkili amir kimdiradliyede atamaya yetkili amir kimdirizinsiz olarak stajyer memur goreve gelmezse gorevden atilir mimemur 10 gun ise gitmese ne olur
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.