+ Konuyu Yanıtla
1 den 7´e kadar toplam 7 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Baz istasyonu

  Şehrin göbeğindeki apartmanın çatısına kurulmak istenen baz istasyonu için ne yapılabilir? Nereye başvurulmalı, apartman tek bir şahsa ait.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Baz istasyonu konulu yargıtay kararı ara
  Baz istasyonu konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Hannover-Almanya
  İletiler
  405
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Baz istasyonu

  Niye rahatsız oluyorsunuz anlamadım.
  Şehrin göbeğine değil dağın tepesine kurulsa size zararı daha mı az olacak?
  Bir adama sesinizi duyurmak için ya 2 metre ileriden seslenirsiniz, ya da dağa çıkıp megafonla sesinizi duyurursunuz. Değişen çok da birşey yok.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İstanbul, Turkey.
  İletiler
  3.628
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Baz istasyonu

  Baz istasyonlar niçin kurulmaktadır?

  Baz istasyonları, gerekli görülen yerleşim birimlerinde, mobil telefonlarla (cep telefonu) haberleşmeye yönelik kapsama alanı sağlanabilmesi amacıyla kurulmaktadır. Baz istasyonların kapsama alanına girmeyen bölgelerde mobil telefonlarla konuşmak mümkün olmamaktadır.


  Baz istasyonlar nerelere kurulabilir?

  Baz istasyonları teknik özellikleri gereği hücresel yapıda olduğundan şehir içlerinde düşük çıkış güçlerinde, kapsama yapılması gereken yerlere Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla kurulabilmektedir.

  Baz istasyonların kuruluşu için izin veren yetkili mercii kimdir?
  Baz istasyonları alıcı ve vericiye sahip telsiz sistemleridir. 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre Kurumumuzdan izin ve/veya ruhsat alınmadan hiçbir telsiz sistemi kurulamaz ve işletilemez. Baz istasyonlarını kuran işletmeciler bu istasyonlar için il bazında Kurumdan toplu izin almaktadır. Baz istasyonları arı peteği benzeri hücresel yapıda hizmet gördüklerinden; işletmeciler Kurumdan aldıkları toplu izin dahilinde, baz istasyonunun kurulacağı yeri kapsama alanını da dikkate alarak kendileri belirlerler.


  Kurumumuz tarafından “Telsiz Kanunu” ve “Telgraf ve Telefon Kanunu”’na dayanılarak çıkarılan ve 12.7.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “10 kHz- 60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” gereği baz istasyonlarının da dahil olduğu 5 Watt çıkış gücünün üzerindeki tüm sabit telekomünikasyon cihazları kurulmadan önce Kurumumuzdan ön izin anlamına gelen “Güvenlik Sertifikası” nı almak zorundadır.


  Baz İstasyon olan bir mevkiiye ikincisinin kurulmasındaki sebep nedir?

  Baz istasyonları teknik özellikleri gereği düşük çıkış güçlerinde ve hücresel yapıda çalışmaktadırlar. Bu nedenle kaplamanın sağlanamadığı yerlerde yeni baz istasyonları kurulabilir.


  Yakınımızdaki baz istasyonun kaldırılmasını istiyorum. Şikayetimi nereye yapmalıyım?

  Baz istasyonu hakkında şikayetler Kurumumuz Tüketici Şikayetleri Merkezine, posta, e-posta, faks ile yapılmalıdır. Haberleşmenin sağlanabilmesi amacıyla söz konusu cihazların bulunduğu yerden kaldırılmasının talep edilmesi yerine, Yönetmeliğe uygun faaliyet edip etmediğine veya Güvenlik Sertifikası alıp almadığına veya ölçümü yapılıp yapılmadığına dair başvuru yapılması daha uygun olacaktır. Bunun için gerekli müracaatlar cihazın kullanıldığı yere göre ilgili Bölge Müdürlüklerimize yapılabilir. İllere göre Bölge Müdürlüklerimizin dağılımı ise yine Kurumumuz internet sayfasında bulunmaktadır.  Bölge/mıntıkamızda istemediğimiz baz istasyon için imza toplayarak verilen dilekçenin etkisini, sonucunu ve iletmemiz gereken yeri öğrenebilir miyiz?

  Haberleşmenin sağlanabilmesi amacıyla söz konusu cihazların bulunduğu yerden kaldırılmasının talep edilmesi yerine, Kurum düzenlemelerine uyulup uyulmadığı, Güvenlik Sertifikası ve ölçümler hususlarında başvuruların Kuruma yapılması daha uygun olacaktır. Çünkü Kurumumuz baz istasyonlarının Kurum düzenlemelerine uygun olup olmadığını denetlemekte, uygun olmayanların uygun hale getirilmesi veya kaldırılmasına karar vermektedir.

  Yakın çevremizdeki baz istasyonunun sağlığımıza zararlı olup olmadığını öğrenmek için ölçüm yaptırmak üzere nereye başvurmalıyız?

  Kurumumuz ilgili Bölge Müdürlüklerine veya Yönetmelik gereği Kurumumuzdan Ölçüm Yetki Belgesi Alan Kuruluşlara başvurulabilir.

  Baz İstasyonlarının şehir dışına kurulmayıp da şehir içlerinin tercih edilmesindeki sebepler nelerdir?
  Baz istasyonları teknik özellikleri gereği düşük çıkış güçlerinde ve hücresel yapıda çalışmaktadırlar. Bu nedenle şehir dışlarına taşınmaları teknik olarak mümkün değildir. Abone sayısına bağlı olarak her geçen gün sayılarının artması teknik bir zorunluluktur. Baz istasyonlarının sayılarının artması çıkış güçlerinin daha da azalması anlamına gelmektedir.


  Cep telefonları ile yapılan görüşmeler, baz istasyonları ile cep telefonları arasında karşılıklı gönderilen elektromanyetik dalgalarla sağlanmaktadır. O nedenle cep telefonuyla görüşme yaparken baz istasyonu ne kadar yakın olursa gönderilen elektromanyetik dalga o kadar küçük, ne kadar uzak olursa karşılıklı gönderilen elektromanyetik dalga o kadar büyük olmaktadır. Elektromanyetik dalgaların sağlığa zararları da (tam olarak tespit edilmemesine rağmen) büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

  Baz istasyonu kurmak için, yan komşumuzla yıllık, yüksek miktarda kira ödemek şartı ile anlaşmışlar. Yapılabilecek bir şey var mı?
  Kurumumuz işletmecilerin üçüncü şahıslarla yaptığı anlaşmalarda taraf değildir. Baz istasyonlarının kurularak hizmete verilmesi aşamasında, Yönetmeliğin limit değerleri ve Güvenlik Mesafesi hesabı kullanılmak suretiyle, sabit telekomünikasyon cihaz ve sistemlerinin civarında insanların emniyet ve güvenle sürekli bulunabilecekleri alanlar belirlenmektedir. Bu nedenle Kurumumuz tarafından verilen Güvenlik Sertifikasının alınması ile olası etkilerin minimum seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.

  Güvenlik sertifikası nedir ve verilmesindeki amaç nedir?

  Baz istasyonlarının da dahil olduğu sabit telekomünikasyon cihazlarının, kurularak hizmete verilmesi aşamasında, Kurumumuz tarafından 12.7.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin limit değerleri ve Güvenlik Mesafesi hesabı kullanılmak suretiyle, sabit telekomünikasyon cihaz ve sistemlerinin civarında insanların emniyet ve güvenle sürekli bulunabilecekleri güvenli alanlar belirlenmektedir. Kurumumuz tarafından sadece belirtilen limit değerlerin sağlanması değil, sistemin kurulduğu yer ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren teknik dosyaların hazırlanması da istenmektedir (Paratoner, Yetkisiz Erişim, Coğrafi Koordinat, Topraklama, Çıkış Gücü vb.). Konu cihazlara, yapılan değerlendirme sonucu uygun görülmesi halinde faaliyete geçebileceği anlamına gelen (ön izin) Geçici Onaylı bir Güvenlik Sertifikası verilmektedir. Daha sonra Kurum teknik elemanlarınca sistemin yerinde kontrolü yapılmakta ve Yönetmelikte belirtilen teknik kriterlere uygun faaliyette bulunan cihazlara ait Güvenlik Sertifikasının Kati Onayı yapılmaktadır.

  Baz istasyonlarının sağlığımıza zararı olup olmadığı konusunda ayrıntılı bilgileri nereden temin edebilirim?
  Söz konusu bilgiler; Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK veya üniversitelerin araştırma bölümlerinden temin edilebilir. TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı” konulu Rapor da konuya ışık tutmaktadır.


  Baz istasyonları sadece teknik özelliklerine göre mi kuruluyor?

  Kurumumuz tarafından sadece belirtilen limit değerlerin sağlanması değil, sistemin kurulduğu yer ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren teknik dosyaların hazırlanması da istenmektedir. (Paratoner, Yetkisiz Erişim, Coğrafi Koordinat, Topraklama, Çıkış Gücü vb.) Ayrıca baz istasyonu kurulacak yerlerin belirlenmesinde çevre kriterlerinin de sağlanması bakımından, Kurumumuzca illerdeki İl Mahalli Çevre Kurullarının da yer seçimine ilişkin görüşü alınmaktadır.

  Sadece şikayet olması halinde mi ölçüm yapılmaktadır?

  Telekomünikasyon Kurumu, şikayet olsun veya olmasın tüm telekomünikasyon cihazları ve sistemlerinin ölçüm ve kontrollerini yapmaktadır.

  http://www.tk.gov.tr/Tuketici/Sorula...%20kurulabilir

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Baz istasyonu

  Gecikmeli oldu ama teşekkürler.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  İletiler
  50
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Baz istasyonu

  Bugün Hürriyet gazetesinde Prof.dr. Celal ŞİMŞEK'in baz istasyonuna karşı açmış olduğu davayı kazandığına dair haber vardı.

  Denizli 1. Asliye Hukukta açılan davayı, mahkeme baz istasyonunun kaldırılması kararına bağlamış, GSM operatörünün karara üst mahkemede itirazına da Yargıtay 4. Hukuk Dairesi red kararı vermiş ve yerel mahkemenin kararını onaylamıştır..

  Umarım buradaki yorumcu hukukçulardan konunun detaylarını kısa zamanda öğreniriz..
  Konu nmkkml tarafından (05-05-2008 Saat 12:26:32 ) de değiştirilmiştir.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Baz istasyonu

  Alıntı Av.Esin Kılıç rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Baz istasyonlar niçin kurulmaktadır?

  ......

  http://www.tk.gov.tr/Tuketici/Sorula...%20kurulabilir
  Sayın Esin Kılıç, yukarıya aldığınız yazı zaten telekominikasyon kurumunun sayfasında var. Sanıyorum buraya yazan arkadaş rahatsız olduğu baz istasyonunun kaldırılması için yapması gerekeni sormuştu. Kurumun yazısında ısrarla baz istasyonunun kaldırılmasını talep etmeyiniz diyor.

  Aynı durumdan ben de rahatsızım ve sokağımdaki baz istasyonunun kaldırılmasını istiyorum. Bunun için başvurulması gereken kurumun hangisi olduğunu anlayamadım. Telekominikasyon kurumuysa zaten adamlar başvurmayın diyorlar.

  Vatandaş olarak bu istasyonları şikayet hakkımız, kaldırılmasını isteme hakkımız ve kaldırtma imkanımız var mı onu öğrenmek istiyorum. Varsa gerekli yerlere başvuralım.

  Teşekkür ediyorum.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Aug 2009
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Baz istasyonu

  Merhaba bu sorunun cevabına benimde ihtiyacım var, 50 metre ötemizdeki binanın çatısında 3,4 tane baz istasyonu var, bunların kaldırılmasını sağlamak için hangi adımları izlememiz gerekiyor?, yardımcı olursanız sevinirim.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Benzin istasyonu hırsızlık
  Yazan: marlık064 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 03-04-2010, 20:55:24
 2. Baz istasyonu gelirinin paylaşımı
  Yazan: edi1907 Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 01-12-2009, 02:51:01
 3. Gecekondu üzerindeki baz istasyonu
  Yazan: erhansesli Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 06-08-2009, 10:34:32
 4. Dubleksteki GSM baz istasyonu
  Yazan: insula Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 11-03-2009, 21:03:54
 5. Baz istasyonu
  Yazan: silosur Forum: Çevre Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 15-05-2006, 18:57:06

Bu sayfada bulunan kavramlar:

baz istasyonu şikayet dilekçesi

baz istasyonu şikayet

http:www.hukuki.netshowthread.php33732-Baz-istasyonu

baz istasyonu sikayet

baz istasyonu kurdurmak

turkcell baz istasyonu kurdurmak istiyorum

baz istasyonu nerelere kurulamaz

baz istasyonu nereye kurulmaz

baz istasyonu kurdurmak istiyorum

apartmana baz istasyonu kurulmasıbaz istasyonu şikayet hattıbaz istasyonu nereye şikayet edilirbaz istasyonu sikayet ihbar hattibaz istasyonunda rahatsizim ne yapabilirimbaz istasyonunun kaldırılması için dilekçe örneğibaz istasyonu dilekçesi e davasıbaz istasyonu nereye sikayet edilirbaz istasyonu zemin kata kurulabilirmibaz istasyonunu binaya baz istasyonu kurdurmak istiyorumbaz istasyonu kaldbaz istasyonu kaldirtmaBaz istasyonlari nereye sikayet edilirbaz istasyonu kurulacak yerlerevlere baz istasyonu kurmak yasakmi
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.