Şirketimle aramızdaki yazılı iş sözleşmemin eki olarak düzenlenen bir "ek sözleşme" ile şirkete gidiş-gelişlerim için kendi aracımı kullanmam konusunda mutabakata varılmış ve ben de bu sözleşmeye istinaden yeni bir araç satın almıştım. Üst yönetim 2005 yılında bu sözleşmeyi tek taraflı fesh ederek bunun yerine kiralık bir araç temin edeceğini beyan etti. Bu ödenek tüm maaş paketinin yaklaşık % 20'sine eşit olduğundan 2005'teki kazancım 2004 yılı seviyesinin altına düşmüş olacak. Bu tür bir sözleşme ekinin tek taraflı feshi mümkün müdür yoksa bu değişiklik iş şartlarında esaslı değişiklik kapsamına girer mi ? Şirketin uygulaması mevzuata aykırılık teşkil ediyorsa, ne tür bir hareket tarzı izlemeliyim ?