FAALİYETE GEÇİRİLEN MAHKEMELER


Beyoğlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından verilen bilgiye göre, Beyoğlu Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi ve Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi yeni yargı yılının açılışıyla birlikte hizmet vermeye başladı.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 19 Temmuz 2007 tarih ve 336 sayılı kararı ile her iki mahkemenin yargı alanı Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesinin yargı alanı olan Beyoğlu ve Sarıyer İlçeleri mülki sınırları olarak belirlendi.Öte yandan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18 Temmuz 2007 tarih ve 70149 sayılı yazıları ile de Sarıyer 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 14 Ağustos 2007 tarihi itibariyle faaliyete geçtiği bildirildi.