+ Konuyu Yanıtla
1 den 9´e kadar toplam 9 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Maaş Haczi ve muvafakat iptali


  Öncelikle hepinizden özür diliyorum. Bana bir konuda yardımcı olursanız cok sevinirim.
  Bir kamu kuruluşunda memurum ve 4 yıl önce maaşımın 3/4'nün kesilmesi için muvafakat verdim. ama şimdi muvafakatları iptal ettirmek istiyorum. Bana nasıl bir tavsiyede bulunursunuz, ne yapmam gerekiyor bunları iptal ettirmem için. Lütfen yadımcı olun Teşekkür ederim..  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Maaş Haczi ve muvafakat iptali konulu yargıtay kararı ara
  Maaş Haczi ve muvafakat iptali konulu hukuk haber
  Konu mazhark tarafından (18-09-2007 Saat 10:22:31 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Maaş Haczi ve muvafakat iptali

  Çok saolun cok yardımcı oldunuz. ızgın:

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  Kızılay/Ankara
  İletiler
  242
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Maaş Haczi ve muvafakat iptali

  Maaşınızın kesilmesine muvafakattan kastınız maaşınıza haciz konulması ise haciz sizin muvafakatinize bağlı değildir. Haciz borcunuz ödenene kadar alacaklı istemedikçe kalkmaz malesef.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Maaş Haczi ve muvafakat iptali

  Tamam maaş hacizine engel olamam ama kesinti miktarını düşüremezmiyim.? 4/3 alınan miktar benim bunu 4/1 düşürme imkanım yok mu??

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  Mersin / Türkiye
  İletiler
  758
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Maaş Haczi ve muvafakat iptali

  Haciz sırasında ya da haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde maaşınızın 3/4'ünün haczine muvafakat etti iseniz, sonradan 1/4'ünün kesilmesini isteyemezsiniz gibi geliyor bana...
  Doğru, gerçek sandığının dışındadır.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  İletiler
  106
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Maaş Haczi ve muvafakat iptali

  sayın mazhark, özellikle belirtmekistiyorum burada hiç kimse size hemen cevap vermek zorunda değil. Lütfen daha dikkatli olalım.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  77
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Maaş Haczi ve muvafakat iptali

  Merhaba,
  Olayda borçlunun muvaffakati olduğundan dolayı haciz işlemi yapılmış.Aksi takdirde icra mahkemesine şikayet ile bu haczin kaldırılması talep edilebilecekti.Ama yine de yasanın emredici hükmü bulunduğundan yine de icra mahkemesinden şikayet ile haczin kaldırılması talep edilebilir.Burda şikayet süreyede tabi değildir. Ama mahkeme kabul veya red kararı verebilir bunu burda tartışmak zor gibi görünüyor. Olayda şuna da dikkat etmek gerekir bence; eğer hacizden önceki bir dönemde böyle bir feragat(muvaffakat) sonuçlarını ve hacze gelindiği zaman böyle bir anlaşmanın kendisine yükleyeceği yükün agırlıgını tahmin edemez. İcra müdürü haczedilecek ücretin azami sınırını belirlerken borçlunun ve ailesinin ihtiyaçlarını gözönünde bulunduracaktır. İcra müdürü aksine karar verirse icra mahkemesinde şikayette bulunulabilir. Ancak olayda biraz geç kalınmış sanırım. Hukuk haklıyı daima koruyacaktır. İyi çalışmalar.

  YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
  E: 2004/20574 K:2004/25163 T:6.12.2004

  HACZEDİLMEZLİK KURALI • ZIMNİ FERAGAT
  (İİK. m. 83; 506 SK. 121)

  Özet: Yasadan doğan haczedilmezlik olanağından zımni olarak feragat edildiği kabul edilemez.

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  SSK. Kanunun 121. maddesindeki düzenlemede "Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez' hükmü yer almaktadır.

  Bu konudaki haczedilmezlik şikâyeti kamu düzenine ilişkin olduğundan süreye tabi değildir.

  Borçlunun haciz sırasında ya da haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde açıkça bu haczedilmezlik hakkından vazgeçtiğine dair bir yazılı beyanı da icra takip dosyasında bulunmamaktadır. SSK Kanunun 121 ve İİK’nın 83/a. maddeleri karşısında haczedilmezlik şikâyetinden dolayı zımni feragatten söz edilemez.

  Açıklanan nedenlerle şikâyet tarihi itibariyle bu hakkını kullanmasında yukarıda yazılı yasa maddesine uymayan bir husus bulunmamaktadır. O halde şikâyetin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.

  SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  Mersin / Türkiye
  İletiler
  758
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Maaş Haczi ve muvafakat iptali

  Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin yeni tarihli kararları, haciz sırasında borçlunun emekli maaşının haczine muvafakat etmesininin geçerli olmadığı yönünde... İki tanesini buraya aktarıyorum;

  12. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4224 K. 2008/3590 T. 26.2.2008

  DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : İİK'nun "Haczi caiz olmayan mallar ve haklar" başlığını taşıyan 82. maddesinin 1. bendinde "Devlet Malları" ile özel kanunlarında haczinin mümkün olmadığı gösterilen malların haczedilemeyeceği açıklanmıştır. 506 sayılı SSK'nun 121. maddesi hükmü uyarınca bu kanun gereğince bağlanmış gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

  İİK' nun 83/a maddesine göre ise "82 ve 83. maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir."

  Somut olayda, şikayet konusu İİK' nun 82. maddesi kapsamındaki SSK emekli maaşının tamamının kesilmesine 13.05.2007 tarihinde evinde yapılacak menkul haczi sırasında muvafakat etmiş, maaş haczi 2007 Temmuz ve müteakip aylar için uygulanmıştır.

  Bir başka anlatımla, borçlunun maaşına haciz uygulanmadan önce maaş haczine muvafakat edilmiş olduğundan İİK' nun 83/a maddesinin düzenlenme amacı olan haczine muvafakat edilen şeyin haczinden önce ondan yoksun kalınanın sonuçlan önceden hissedilemeyeceğinden bu muvafakat geçerli değildir. Bu durumda, mahkemece borçlunun yargılama sırasındaki kabulü nazara alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ) 26.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.


  12. HUKUK DAİRESİ E. 2008/2887 K. 2008/5136 T. 17.3.2008

  DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : İhtiyati haciz arasında haciz baskısı altında borçlunun İİK.'nun 83. maddesinde belirtilen nitelikteki emekli maaşının tamamının haczine muvafakat etmesi Dairemizce oluşturulan son içtihatlarına göre İİK'nun 83/a maddesi gereğince geçerli sayılmamaktadır. Zira, haciz anında haczine muvafakat ettiği gelirinden yoksun kalmanın kendisine ne gibi sakıncalar getireceği normal bir insanın yaşamını bu gelir olmaksızın sürdürüp sürdüremeyeceği tahmini olarak değil, ancak yaşandıktan sonra anlaşılabilir nitelikte olduğundan İİK'nun 83/a maddesi uyarınca geçersizdir.

  Açıklanan nedenle maaşının 1/4'ünden fazlasına ( tamamına ) konulan haczin kaldırılması için borçlunun icra mahkemesine başvurması üzerine mahkemece İİK'nun 83/a maddesine aykırı olarak borçlu muvafakatı nazara alınarak istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 17.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Doğru, gerçek sandığının dışındadır.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  bursa
  İletiler
  82
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Maaş Haczi ve muvafakat iptali

  Merhaba Değerli Hukukçular ve Hukuk Severler... Benim şöyle bir sorunum var: maaşımdan kesilmeye devam eden haciz var 1400 tl maaşım var ve 325 tl kesinti var. ben bu durumda iken ytani maaş haczi devam ederken kendi isteğimle başka bir borçlu oldugum avukata 750 tl lik muvafakat verdim. icra dairesine gittik imzaladım iş yerime tebliğ olmuş fakat iş yerim nedense muvafakat kesintisini maaşımdan yapmamış. ayrıca taahhüt name imzalamıştım 2 ay ödeme yapamadım bu yüzden muvafakat verdim ama iş yeri kesintiyi yapmamış. bu durumda ben suçlu duruma düşermiyim. veya muvafakat hacizden sonra mı başlar. birde 750 TL olan muvaffakatı düşürebilirmiyim. kalan paramın geçim sağlanaya getmediği için gibi bir gerekçeyle... saygılar..

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Bankanın maaş hesabına bloke koyması maaş haczi
  Yazan: ergünaygün Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 12
  Son İleti: 10-05-2017, 15:46:17
 2. [Haciz] Maaş haczi ..
  Yazan: extra33 Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 9
  Son İleti: 23-12-2015, 01:47:37
 3. Emekli maaşının muvafakat ile haczi ve hacizden kurtuluşu?
  Yazan: skla Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 01-02-2008, 00:02:43
 4. Maaş haczi
  Yazan: everest001 Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 30-12-2007, 22:15:48
 5. Maaş Haczi
  Yazan: bezgin Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 18-07-2005, 22:15:43

Bu sayfada bulunan kavramlar:

muvafakat iptali

icra muvafakatname iptali

icradan muvaffakiyeti iptal etme

maaş haczi muvafakat iptali dilekçesi

http:www.hukuki.netshowthread.php27719-Maas-Haczi-ve-muvafakat-iptali

muvafakatin iptali

maaş haczi muvafakat iptali

maaş kesintisi muvafakatname örneği

muvafakat nasıl iptal edilir

maaş haczini kaldırma

icra muvafakat nedir

emekli maaşı icra itiraz dilekçesi

icrada muvafakat nedir

maas hacizi geri cekilirmi

muvafakatnameden nasıl vazgecılır

muvafakattan vazgeçme

maaştan muvafakat

haciz sırasında verilen muvafakat

maaş haczi nasıl iptal edilir

maaşta icra kesintisi nde verilen muvafakatname nasıl bozulur

maaş haczinin kaldırılması dilekçe örneği

muvafakat.iptal.olurmu

maaşıma konulan haczi kaldırabilirmiyim

emekli maaşına muvafakat verilmemesi

muvafakat kaldırma harcı ne kadar

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.