+ Konuyu Yanıtla
10 / 14 Sayfa İlkİlk 1234567891011121314 SonSon
91 den 100´e kadar toplam 140 ileti bulundu.
 1. #91
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  89
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı resen emekli edilmiş persoelin yeniden başka kuruma atanacağına dair yazı...

  Alıntı mustafaulker rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Çok teşekkür ediyorum.Tabiki daha önceki yazılarınızı okudum ve takip ediyorum sizi.Ama benim öğrenmek istediğim kpss ye girmeden atanmak için belli bir sürenin geçmesi lazım bu süre 6 ay mı, 1 yıl mı, 5 yıl mı?Öğrenmek istediğim bu sadece.yani kendi isteğimizle istifa etmiş mi görünüyoruz?
  ÖZET: Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapmakta iken disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle re’sen emekliye sevk edilen kişinin, 657 sayılı Kanununun 92’nci maddesi hükmü çerçevesinde Kurumunuza açıktan atanmasının 5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi kapsamı dışında olması halinde mümkün olduğu ile hukuki olarak bir engel bulunmaması halinde Kurumunuz bünyesinde yer alan hangi kadrolara atanabileceğine ilişkin 14/05/2008-7856

  Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapmakta iken disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle re’sen emekliye sevk edildiği belirtilen …’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesi hükmü çerçevesinde açıktan Kurumunuza atanmasının hukuken mümkün olup olmadığı ile hukuki olarak bir engel bulunmaması halinde Kurumunuz bünyesinde yer alan hangi kadrolara atanabileceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Emeklilerin yeniden hizmete alınması” başlıklı 93’üncü maddesinde, “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104’üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar, Kanunun 92’nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmü yer almakta olup; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 104’üncü maddesinde de, “39’uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkralarıyla 92’nci maddede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanunun belirtilen maddede atıfta bulunulan 39’uncu maddesinin (e) ve (f) bentleri incelendiğinde ise, “Subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlak noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen; (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler ahlak ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca resen” şeklinde, emeklilik aylığının bağlanacağı hallerle ilgili olarak askerlik görevinden ihraç sebeplerine yer verildiği görülmektedir.

  Ayrıca, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30’uncu maddesinin ilk fıkrasında; “Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  Aynı Yönetmeliğin ek 1’inci maddesinde ise, “Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

  Bu itibarla, Türk Silahlı Kuvvetlerinden re’sen emekli edilme işlemine dayanak teşkil eden sebebin, bu maddede yer alan istisnalar hariç olmak üzere 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 104’üncü maddesinde belirtilen sebeplerden olması halinde ilgilinin Devlet memurluğuna atanmasının mümkün olmadığı, re’sen emekli edilme sebebinin söz konusu madde kapsamı dışında olması halinde ise; ilgilinin daha önce astsubay olarak çalışmış olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması ve mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla, Kurumunuz personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde “İdari Hizmetler Grubu”nda düzenlenmiş olan görevlere ve bu görevlerle aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma konulu yargıtay kararı ara
  Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #92
  Kayıt Tarihi
  Jan 2009
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: resen emekli edilmiş persoelin yeniden başka kuruma atanacağına dair yazı...

  libert arkadaşıma katılıyorum..104.madde dışında yapılan resen ayrılmalarda tekrar memur olmada hiç bir sıkıntı bulunmuyor.Böyle üç dört kişi biliyorum tekrar memur olan...DPB, hırsızlık vb gibi suçlar haricindeki ayrılmaları kendi isteği ile ayrılmış olarak kabul ediyor.İşten resen ayrılırken verilen kağıda bakın.Hangi emekli sandığı kanun maddesine göre ilişiğinizin kesildiği orada yazar. madde 87 ye atıf yapılmışsa hiç bir sıkıntı yok örneğin.Bence tek sorun şu oluyor.Personel alırken mülakat ta yapan kurumlarda bunu söylediğinizde,heyet tarafından önyargıyla karşılanabilir ve olumsuz olabilirler.Sadece sınav ile (kpss) yapılan yerleştirmelerde bir sıkıntı olmaz.Kanunen girme hakkınız var kurumlara...

 4. #93
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  89
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: resen emekli edilmiş persoelin yeniden başka kuruma atanacağına dair yazı...

  madde 104 içinde sorun yok.defalarca yazdım.104.madde yeni sgk ile yürürlükten kalktı...

 5. #94
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: resen emekli edilmiş persoelin yeniden başka kuruma atanacağına dair yazı...

  Merhaba libertysea,

  Öncelikle hayırlı olsun memuriyetin diyorum. Ankara'daymışsın. Ben de 98 mezunu Astsubaydım ve 2001 yılında firar nedeniyle resen emekli edildim. Şuan durumum iyi Allaha şükür, yeni bir mesleğim ve güzel bir işim var ancak özel sektörün durumu da ortada yarın öbürgün ne olacağı belli değil.

  Geriye dönük tüm mesajları okudum, ben de öyle bir not vereyim: DPB'ye bizzat gidip konuştum oradaki uzman arkadaş sadece KİT, belediye ve Üniversitelerde çalışabilirsiniz, bakanlık merkez ve taşralarında görev alamazsınız demişti. Sanırım bunu açıktan atamaiçin özel olarak dilekçe ile başvurular için söyledi, zira siz sanırım şuan bir bakanlık bünyesindesiniz.

  Ben de Ankara'dayım. Özel bir şirket adına bir bakanlıkta çalışıyorum. Özel mesaj yolu ile ulaşmak istedim ancak mesaj sayım azmış ondan ÖM atamadım Seninle tanışmak isterim, hangi bakanlıkta olduğunu ve mail adresini özel mesajdan bana ulaştırabilirsen çok sevinirim.

 6. #95
  Kayıt Tarihi
  Dec 2009
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  55
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: resen emekli edilmiş persoelin yeniden başka kuruma atanacağına dair yazı...

  Sayın Libertysea,
  Yanlış anlamazsanız size bi sorum olacak:Forumlardaki iletilerinizde firar sürecinde hiçbir sorun yaşamadığınızı yazmıştınız ancak 2009 aralık ayındaki bir iletinizde evinize polis baskınları olduğunu ailenize terörist muamelesi yapıldığını yazmışsınız..Ben anlayamadım durumu acaba başka birinin yaşadıklarını da katarak mı bu duruma parmak basmak istediniz..Sakın yanlış anlamayın amacım sorgulamak değil sadece çelişkiye düştüm..Zira ben de 7 aydır firariyim ve çok şükür sadece ilk ay haricinde kimse gelmedi evime ve gelenler de kapıdan sorup gitmişler.
  Bir de hem sizin verdiğiniz bilgiler hem de kişisel araştırmalarım sonucunda yeniden devlet memuru olma konusunda kanunen bi sıkıntı olmadığını gördüm..Bu konudaki tüm bilgilendirmeleriniz için teşekkürler ve son olarak şunu sormak istiyorum:Yaklaşık 8-9 aydır devlet memurusunuz sanırım herhangi bir problem çıktı mı?
  Çok teşekkürler, iyi günler.
  Saygılarımla,

 7. #96
  Kayıt Tarihi
  Apr 2010
  Nerede
  aydın
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  4
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: resen emekli edilmiş persoelin yeniden başka kuruma atanacağına dair yazı...

  TSK 'dan disiplinsizlik ve ahlaki durumdan ilişiği kesilerek res'en emekliliğe sevk edilen subay astsubay uzman jandarma 'lardan devlet memuru olarak atanan lara ulaşmam lazım benimle irtibata gecerlerse sevinirim. 0505 235 27 40
  baran0952@hotmail.com

 8. #97
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  Yalova-Bursa-İstanbul
  İletiler
  148
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: resen emekli edilmiş persoelin yeniden başka kuruma atanacağına dair yazı...

  Ya banada ulaşırlarsa sevinirim.Bilgiye ihtiyacım var...05303235165 mustafaulker32_@hotmail.com

 9. #98
  Kayıt Tarihi
  Apr 2010
  Nerede
  aydın
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  4
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  libertaysa memur olduktan sonra artık ugramaz olmuş buraya

 10. #99
  Kayıt Tarihi
  Apr 2010
  Nerede
  aydın
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  4
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  liberteysaya cok tşk tşk ederim arayıp bilgilendirdiği icin Allah yolunu acık etsin.. gelişmeleri burdan bend epaylaşacam.

 11. #100
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  Yalova-Bursa-İstanbul
  İletiler
  148
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  Alıntı baran09 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  liberteysaya cok tşk tşk ederim arayıp bilgilendirdiği icin Allah yolunu acık etsin.. gelişmeleri burdan bend epaylaşacam.
  aynen katılıyorum...

+ Konuyu Yanıtla
10 / 14 Sayfa İlkİlk 1234567891011121314 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 6
  Son İleti: 24-04-2014, 17:08:31
 2. Memur Olma ihtimalim hiç mi yok?
  Yazan: deniz0101 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 14
  Son İleti: 28-11-2012, 21:22:49
 3. Astsubaylık tan sonra tekrar memur olma
  Yazan: mustafaulker Forum: Askerlik Hukuku
  Yanıt: 9
  Son İleti: 23-12-2011, 13:01:38
 4. Astsubaylıktan atıldıktan sonra ödenen tazminat
  Yazan: aeganblue Forum: Askeri Ceza Hukuku
  Yanıt: 18
  Son İleti: 14-01-2009, 00:03:18
 5. Yanıt: 5
  Son İleti: 10-12-2008, 03:17:40

Bu sayfada bulunan kavramlar:

astsubayligi birakmak istiyorum

astsubaylıktan memurluğa geçiş

astsubaylığı bırakanlar

tskdan ihraç edilenler aciktan atama

askeriyen eski atilanlar alinacakmi

astsubaylığı bırakmak

tskdan atılan memur olabilirmi

tskdan atılan personel

tskdan atilan memur olabilirmi

askeri personelim hakkimda dolandiricilik davasi acildi

tskdan hirsizlik nedeniyle atilan goreve donebilir mi

astsubaylıktan belediyeye geçiş

astsubayliktan ayrilma

resen ayrilanlar devlet memuru olurmu

astsubayliktan firar ettiktwn sonra isi girmek

tskdan resen atılanlara yeni düzenlemelertskdan resen ayrilanlar hakkinda devlet personel baskanligi mutalaasitsk dan resen atılanlara yeni düzenlemelertskdan atılan memur olabilir mitsk dan atılan personeltskdan atılan astsubay yeniden göreve dönermiaskeri okullardan ayrilanlarin tekrar devlet memuru olmasitskdan atilanlarhttp:www.hukuki.netshowthread.php27628-Astsubayliktan-Atildiktan-Sonra-Tekrar-Memur-Olmapage2ihrac edilen astsubaylar goreve geri donermi
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.