+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 14 ileti bulundu.

Konu: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez?

Soru	:	Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez?
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Dec 2002
  Nerede
  TEKİRDAĞ
  İletiler
  506
  Dilekçeler Sözleşmeler
  2
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez?

  Baro pulu kanuni olarak yapılması gereken zorunlu masraflardan değimli dir, neden mahkemeler bu masrafı karşı tarafa yükletmez, bu konuyu TEMYİZ GEREKÇESİ yapan oldu mu ?, Sonuç nedir ?  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Soru	:	Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez? konulu yargıtay kararı ara
  Soru	:	Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  İletiler
  5.459
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez ?

  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

  Esas Sayısı : 2002/48
  Karar Sayısı : 2006/22
  Karar Günü : 15.2.2006

  Avukatlık Yasası'nın 27. maddesine bütün olarak bakıldığında "Baro pulu"nun, avukat stajyerlerine verilecek krediye kaynak oluşturmak ve artan miktarın da meslektaşlara destek sağlamak gibi amaçlarla barolar birliği nezdinde oluşturulan yardımlaşma fonu niteliğindeki bir oluşumun gelirinin tahsilinden ibaret olduğu görülmektedir. Bu düzenleme mahkemelerce dikkate alınan yargı harçları ve vekaletname suretlerinin tabi olduğu suret harcına benzer gibi gözükse de nitelik itibarıyla oldukça farklıdır, öncelikle harçlar ve vekaletnamelerin suret harcı Anayasa ve yasadan kaynaklanan devlet geliri niteliğinde, Adalet hizmetlerinden yararlananlardan alınan bir karşılık olduğu gibi bunların tahsili de öncelikle dava açılırken (Yargılamaya henüz başlanmadan önce) Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta, ancak eksiklik olduğu takdirde mahkemelerce yargılama sırasında dikkate alınmaktadır. Yine 27. madde bütünlüğü içinde bakıldığında baro pulunun yargılama giderinde olmadığı anlaşılmaktadır.

  Dolayısıyla baro pulu giderini karşı tarafa yükletemezsiniz.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Dec 2002
  Nerede
  TEKİRDAĞ
  İletiler
  506
  Dilekçeler Sözleşmeler
  2
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez ?

  Sayın Emrah,

  Anayasa Mahkemesi kararı için teşekkürler,

  Kararda belirtilen hususların farkındayım. Ancak olaya biraz farklı yönden bakalım,

  Harcanan paranın hangi kuruma ve ne için gittiğinin ne önemi var ki, bir şekilde davacı tarafın DAVA NEDENİYLE yapmış olduğu yasal bir masraf değilmidir, dayanağını hangi yasadan aldığı farklı birşey,

  Örneğin DOSYA GÖMLEĞİ için 0,60 YKR. harcama yapıyoruz. Bu bedel de Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğü gibi bir kuruma gidiyor, ancak bu harcama DAVA NEDENİYLE yapılıyor,

  Bu yönüyle hiç düşünmüşmüydünüz ?

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Dec 2002
  Nerede
  TEKİRDAĞ
  İletiler
  506
  Dilekçeler Sözleşmeler
  2
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez ?

  Bu arada

  Anayasa mahkemesi hangi yönden bu konuyu ele almış, merak ettim ?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Feb 2007
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez ?

  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

  Esas Sayısı : 2002/48

  Karar Sayısı : 2006/22
  Karar Günü : 15.2.2006  İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Emirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi

  İTİRAZIN KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı Kanun'la değiştirilen 27. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa'nın 141. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
  I - OLAY
  Davacı vekili tarafından açılan boşanma davasında davalı vekilinin sunduğu vekaletnamede vekaletname pulu bulunmaması ve davalı vekilinin pulu ibraz etmek için süre istemesi üzerine, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.


  II - İTİRAZIN GEREKÇESİ

  Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

  "Davacı Belçika uyruklu Nawal Aissaoui vekili Avukat Ayşe Sarı tarafından, davalı Muharrem Çakır aleyhine açtığı boşanma davasının ilk duruşmasında davalı vekili Avukat Semra Donmaz, 20.02.2002 tarihli vekaletnamesini duruşmada ibraz edip "Baro pulu"nu ibraz etmek için süre istemesi üzerine, bu konuyu düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 27. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa'nın 141. maddesinin son fıkrasına ve kanunların Anayasa'ya aykırı olamayacağına ilişkin Anayasamızın 11. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu düşünüldüğünden, aşağıda açıklanan gerekçeyle itirazen Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak gerekmiştir.

  1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 27/3 fıkrasına "Avukatlarca vekaletname sunulan merciiler, pul yapıştırılmamış veyahut pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez, gerektiğinde ilgiliye 10 günlük süre verilerek, bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz" hükmü konularak mahkemelere baro pulunun denetimi ve gerekirse pulun tamamlanması için 10 günlük süre verilmesi yönünde yargılamanın uzamasına neden olacak bir düzenleme yapılmıştır.

  Anayasamızın 11/2 fıkrasında "Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz" hükmü bulunmaktadır. Yine Anayasamızın 141. maddesinin son fıkrasında ise "Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir" hükmüne yer verilerek, yargılamanın hızlı bir şekilde yapılması için yargıya görev verilmiştir. Oysa Avukatlık Kanunu'nun 27/3 fıkrası ile yukarıda belirtilen Anayasal ilke ve yargıya verilen görevin aksine yargılama sürecini yavaşlatacak ve davaların uzamasına sebep olacak bir durum oluşturulmuştur. Gerçi 1136 sayılı Yasa'nın 27/3. fıkrasında doğrudan "Mahkeme" denmeyip, yine "Mercii" kelimesi kullanılmış ise de vekaletnamelerin büyük bir oranda mahkemelere sunulması veya hiç değilse mahkemelere yönelik olan kısmı yönüyle "Mercii" ifadesinin "Mahkemeleri, Yargıyı"da kapsadığında tereddüt yoktur.

  Avukatlık Yasası'nın 27. maddesine bütün olarak bakıldığında "Baro pulu"nun, avukat stajyerlerine verilecek krediye kaynak oluşturmak ve artan miktarın da meslektaşlara destek sağlamak gibi amaçlarla barolar birliği nezdinde oluşturulan yardımlaşma fonu niteliğindeki bir oluşumun gelirinin tahsilinden ibaret olduğu görülmektedir. Bu düzenleme mahkemelerce dikkate alınan yargı harçları ve vekaletname suretlerinin tabi olduğu suret harcına benzer gibi gözükse de nitelik itibarıyla oldukça farklıdır, öncelikle harçlar ve vekaletnamelerin suret harcı Anayasa ve yasadan kaynaklanan devlet geliri niteliğinde, Adalet hizmetlerinden yararlananlardan alınan bir karşılık olduğu gibi bunların tahsili de öncelikle dava açılırken (Yargılamaya henüz başlanmadan önce) Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta, ancak eksiklik olduğu takdirde mahkemelerce yargılama sırasında dikkate alınmaktadır. Yine 27. madde bütünlüğü içinde bakıldığında baro pulunun yargılama giderinde olmadığı anlaşılmaktadır. Oysa baro pulu bu nitelikle bir gelirle ilgili olmadığı gibi vekaletnamelerin büyük bir oranda mahkemelere ve özellikle yargılama sırasında sunulması karşısında, gerek niteliği gerekse yargılamayı uzatıcı olması açısından Anayasa'nın yargılamanın süratle yapılması ilkesine aykırı bir düzenleme olduğu açıktır. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Baro'nun bile doğrudan gelirlerinden olmayan, harç ve yargılama gideri niteliğinde olmayan, staj yapacaklara kredi teminine yönelik bir gelirin tahsilini denetleme ve gerekirse bu amaçla yargılamayı uzatma pahasına bu görevin mahkemelere verilmiş olması Anayasa'nın yargıya verdiği hızlandırma görevi ve süratlilik ilkesine aykırıdır.

  Açıklanan nedenlerle 1136 sayılı Yasa'nın 27/3. fıkrasıyla getirilen baro pulunun mahkemelerce de re'sen denetlenip, gerekirse ilgiliye 10 günlük süre vererek yargılamayı uzatıcı hükmünün Anayasamızın 141. maddesinin son fıkrasında kabul edilen yargılama süratliliği ilkesi ve bu hususta yargıya verdiği göreve aykırı olduğu kanaatine varıldığından, düzenlemenin bir kez de Yüksek Mahkemece incelenmesi, hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak ve dosyanın tasdikli suretinin gönderilmesine ve 5 ay süre ile davanın geri bırakılmasına karar vermek gerekmiştir.

  III - YASA METİNLERİ
  A - İtiraz Konusu Yasa Kuralı
  1136 sayılı Yasa'nın itiraz konusu fıkrayı da içeren 27. maddesi şöyledir:
  "Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar Birliğince kredi verilir.

  Ödenecek kredinin kaynağı; avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere avukatın yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleridir. Bu pullar, Türkiye Barolar Birliğince bastırılır. Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesi kadardır. Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekâletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinin yüzde elli fazlası kadarıdır. Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri malî yönden Sayıştay denetimine tâbidir.

  Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.

  Kredi ödemelerinden arta kalan miktar, meslektaşlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamakta kullanılır.

  Bu kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında dağıtım ve sarf esasları ve diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte gösterilir.

  Pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleri, kredi ödemelerinden arta kalan miktarın dağıtımı ve sarfı, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü maddedeki esas ve usullere göre denetlenir."

  B - Dayanılan Anayasa Kuralı

  Başvuru kararında Anayasa'nın 141. maddesine dayanılmıştır.

  IV - İLK İNCELEME

  Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA'nın katılmalarıyla 27.3.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle, karar verilmiştir.

  V - ESASIN İNCELENMESİ

  Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  Başvuru kararında, vekaletnamelere yapıştırılacak pulun mahkemelerce tamamlatılması için ilgiliye on günlük süre verilmesini öngören itiraz konusu kuralın, yargılama sürecini yavaşlatıp davaların uzamasına sebep olduğu, yargılama gideri niteliği olmayan baro pulunun staj yapacaklara kredi teminine yönelik bir gelir olduğu, bunun tahsilinin ve denetiminin yargılamayı uzatma pahasına mahkemeye verildiği, bu nedenlerle Anayasa'nın 141. maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

  1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen 27. maddesinin üçüncü fıkrasında, <ı style="mso-bidi-font-style: normal">"Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz." denilmektedir.

  Hukuk sistemimizde avukat aracılığı ile temsil edilme hakkı istisnalar dışında isteğe bağlıdır. Vekalet, vekalet verenin tek taraflı irade beyanı ile gerçekleşen bir hukuki işlem olup bu yolla müvekkilin temsil yetkisi vekile verilmektedir. Ayrıca, Borçlar Kanunu'nun 396. maddesine göre, vekâletten azil ve istifa her zaman olanaklıdır.

  Anayasa'nın 141. maddesinin son fıkrasında "Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir." denilmiştir.

  Vekaletnamelere Yasa kuralı gereğince yapıştırılması gereken pulun yapıştırılmaması halinde sözkonusu eksikliğin giderilmesi için vekaletname sunulan mercilerce avukatlara tanınacak on günlük sürenin, vekaletin dava değil ispat şartı olduğu, ve hukuki işlemlerin geçirmesi gereken diğer aşamalar da gözetildiğinde makul olduğu ve bitirilmesi gereken davaları uzatan bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

  Öte yandan, itiraz konusu kuralla öngörülen vekaletnamelere pul yapıştırma zorunluluğu, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkraları gereğince, stajyer avukatlara staj süresince sağlanacak olan krediye kaynak oluşturmak amacı ile getirildiğinden, sosyal hukuk devletinin gereği olarak devletin kişi ile kamu yararı arasında denge kurup, kişilerin maddi ve manevi varlıklarını geliştirmeleri, sosyal güvenliklerinin sağlanması için her türlü mali kaynak yaratabilmesi, sosyal tedbirler alması bağlamında ilgili mercilere denetim yetkisi verilmesinin Anayasa'ya aykırılığından sözedilemez.

  Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa'nın 141. maddesine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

  VI - SONUÇ

  19.3.1969 günlü, 1136 sayılı "Avukatlık Kanunu"nun 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen 27. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 15.2.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.  Başkan

  Tülay TUĞCU
  Üye

  Sacit ADALI
  Üye

  Fulya KANTARCIOĞLU
  Üye

  Ahmet AKYALÇIN
  Üye

  Mehmet ERTEN
  Üye

  Mustafa YILDIRIM
  Üye

  A. Necmi ÖZLER
  Üye

  Serdar ÖZGÜLDÜR
  Üye

  Şevket APALAK
  Üye

  Serruh KALELİ
  Üye

  Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  1.814
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez ?

  1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

  MADDE 423 –

  Masarifi muhakeme aşağıda beyan olunan şeylerdir:

  1 - Tarife mucibince mahkeme kalemi vasıtasiyle yapılan masraflarla celsei muhakeme, keşif ve haciz masrafları,

  2 - Şahidin seyahat ve ikamet masrafiyle yevmiyesi ve ehlihibre ücret ve masrafları,

  3 - İlam harçları,

  4 - Resmi dairelerden talep olunan evrakın asıl ve suret tasdik ve pul harçları,

  5 - Mahkemede bizzat hazır bulunanların bulundukları günlere ait seyahat ve ikamet masrafları,

  6 - Davanın ehemmiyetine göre kanunu mucibince takdir olunacak vekil ücretleri.

  Vekili bulunduğu halde mahkemede bizzat ispatı vücut eden taraf yalnız seyahat masrafiyle bir güne mahsus olmak üzere yevmiye alabilir. Ancak hakim bizzat isticvap veya yemin etmesine karar vermiş ise bu günler için yevmiye alabilir.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  İstanbul / Beyoğlu
  İletiler
  3.411
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez ?

  Ben konuya vatandaş kimliğimle müdahil olmak istiyorum.

  "Geç gelen adalet, adalet değildir" vecizesi biraz derinine inince ne kadar doğrudur değil mi? Öte yandan "en iyi ceza ve en iyi ödül zamanında verilendir" genel bir yönetim ilkesidir.

  Anayasa şunu demiş , Kanun bunu demiş, içtihat şöyle oluşmuş, tamam ama ya adalet, vatandaşın adalet duygusu ne diyor? Diğer tarafta Mahkemelerin işyükü , hakimlerin, savcıların, Adliye personelinin bu yük karşısında adaleti sağlamak için gerçekten canla başla verdikleri mücadeleye ne demeli?

  Hakkını, hukukunu bilmeden aklına esenin dava açtığı bir ülkede, genel ilke bence şu olmalıdır:

  "Dava açmak kolay ve bedava ama davayı kaybedersen ismi ne olursa olsun bütün masrafları (buna haklı tarafın avukatına vekalet vermek için Noter'e ödediği para da dahil) ve hatta katmerli olarak senden tahsil ederim."

  Ne dersiniz ?

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Dec 2002
  Nerede
  TEKİRDAĞ
  İletiler
  506
  Dilekçeler Sözleşmeler
  2
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez ?

  Sayın Gür;
  bana uyar, bir sakıncası yok...
  çok da iyi olur..

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Erzurum
  İletiler
  806
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez ?

  baro pulu meselesi avukatlarla baro arasındaki bir meseledir...mahkemeleri ilgilendirmez...eğer baro pulunuz yargılama giderlerinden sayılacaksa, baroya ödediğiniz aidatlar da pek tabi yargılama giderlerinden sayılmalıdır...takdir edersiniz ki bu da son derece tuhaf bir durumdur...

  saygılarımla....

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  Salihli/Manisa
  İletiler
  7.142
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Soru : Baro Pulu neden yargılama gideri olarak kabul edilmez ve karşı tarafa yüklenmez ?

  Sayın Gür, bazen sırf inatlaşmalar nedeniyle karşı tarafın yasalarca korunan hakkını kullanmasını engellemek/geciktirmek için davalar açıldığına maalesef şahit oluyoruz. Bu nedenle tespitlerinize ve çözüm önerinize katılıyorum. Vatandaş bu davranışının sonuçlarını bilmeli ve sorumluluğunu üstlenmeli.

  Sayın Buyruk, baro aidatı ile baro pulunun aynı kategoride olmadığını düşünüyorum. Zira vekalet pullarının baroların doğrudan gelirleri arasında yer almadığı Anayasa Mahkemesi kararında dahi zikredilmiştir. Oysa baro aidatları baroların doğrudan geliridir, bu nedenle pullardan ayrıdır kanımca. Ayrıca, yine sadece avukatlar ile müvekkilleri arasındaki vekalet ilişkisinden kaynaklanan vekalet harcı yargılama giderlerinden sayılırken, baro pulunun yargılama gideri sayılmaması bana hep anlamsız gelmiştir.

  Saygılarımla.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 6
  Son İleti: 15-08-2013, 22:30:22
 2. Yanıt: 1
  Son İleti: 28-06-2009, 19:43:16
 3. 5395 Sayılı Çoçuk Koruma Kanunu - Yargılama Gideri
  Yazan: Av.Ufuk Cengiz Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 27-02-2009, 00:51:50
 4. Yanıt: 6
  Son İleti: 24-01-2008, 23:37:30
 5. Kabul edilmez kontrat
  Yazan: kerimkoc Forum: Kira Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 06-12-2006, 23:20:24

Bu sayfada bulunan kavramlar:

baro pulu borçludan alınır mı

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  Afternic | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.