+ Konuyu Yanıtla
1 den 7´e kadar toplam 7 ileti bulundu.

Konu: Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı

Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı
 1. #1
  mkocagul Misafir

  Lightbulb Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı

  Tartışmaya açılan ve yeni yasama yılında kanunlaşması beklenen yeni icra iflasyasasının sitede soru olarak sorulan bazı maddeleri sunulmuştur.
  Saygılarımla.
  MADDE 8- 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
  “Takip talebi icra memuruna yazılı veya sözlü olarak yapılır. İlamsız takiplerde alacaklı dörtyüz Türk Lirasının altındaki alacaklar bakımından, takip öncesi borcun ödenmesi için bir banka hesap numarası da belirterek iadeli taahhütlü olarak borçlunun bilinen en son adresine borcunu ödemediği takdirde hakkında icra takibi yapılacağına ilişkin bilgileri içerir bildirimde bulunmak zorundadır. Bu adrese bildirim yapılamaması veya bildirime rağmen beş gün içerisinde borcun ödenmemesi halinde icra takibine başlanabilir.
  MADDE 11- 2004 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Çalışanların eline geçen net ücretiyle emeklilerin aylıkları ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, özel sigortalar tarafından tahsil edilen iratlar ve borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.”
  MADDE 12- 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye son fıkra eklenmiştir.
  “Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak münasip bir yerde muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse istenildiği zaman verilmek şartiyle muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Haczedilen taşınır malların toplam değeri dörtyüz Türk Lirasının altında ise bu mallar borçluya yediemin olarak bırakılır.
  MADDE 13- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa bu mal yediemin olarak kendisine bırakılır. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra hakimliğine başvurulabilmesi için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra hakimliğine dava açılmaz ise üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır.
  Haciz, üçüncü şahsın yokluğunda yapılmış ise haczedilen mal muhafaza altına alınmaz ve alacaklı tarafından süresinde açılan istihkak davası sonuçlanıncaya kadar satışı talep edilemez.”
  MADDE 22- 2004 sayılı Kanunun 150/e maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren üç ay içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren altı ay içinde isteyebilir.”
  MADDE 24- 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Asıl alacak miktarı beşbin Türk Lirasının altında olan takiplerde disiplin cezası uygulanmaz.”
  MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 349 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.
  “Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Suç niteliğindeki fiillere ilişkin davalar iddianame ile açılır. Dilekçeyi veya dava beyanını alan ya da iddianameyi kabul eden icra mahkemesi duruşma için hemen bir gün tayin edip şikayetçinin imzasını alır ve maznuna celpname gönderir. Şahit gösterilmişse o da celbolunur.”
  “Maznun, şikayeti alan veya istinabe edilen icra mahkemesinin huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür. Hapis cezasını gerektiren suçlarda sanığın savunmasının alınması zorunludur.”
  “Bu Kanunda yer alan suçlarda, dava zamanaşımı Türk Ceza Kanunu hükümlerine tâbidir. Disiplin ve tazyik hapsini gerektiren eylemlerde ise takibin kesinleşmesinden itibaren bir yıldır.”  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı konulu yargıtay kararı ara
  Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  İletiler
  218
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yeni İCRA İFLAS kanun tasarıs

  Alıntı mkocagul rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  MADDE 24- 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Asıl alacak miktarı beşbin Türk Lirasının altında olan takiplerde disiplin cezası uygulanmaz.”
  MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 349 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.
  “Maznun, şikayeti alan veya istinabe edilen icra mahkemesinin huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür. Hapis cezasını gerektiren suçlarda sanığın savunmasının alınması zorunludur.”
  “Bu Kanunda yer alan suçlarda, dava zamanaşımı Türk Ceza Kanunu hükümlerine tâbidir. Disiplin ve tazyik hapsini gerektiren eylemlerde ise takibin kesinleşmesinden itibaren bir yıldır.”
  Bu maddeler hakikaten düşündürücü bence! Kabul göreceğini sanmam.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Mar 2008
  Nerede
  ankara
  İletiler
  1.107
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı

  MADDE 13- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa bu mal yediemin olarak kendisine bırakılır. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra hakimliğine başvurulabilmesi için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra hakimliğine dava açılmaz ise üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır.
  Haciz, üçüncü şahsın yokluğunda yapılmış ise haczedilen mal muhafaza altına alınmaz ve alacaklı tarafından süresinde açılan istihkak davası sonuçlanıncaya kadar satışı talep edilemez.

  Güzel Aslında 96-97 meddeye uygulanması lazım,her alacaklıyla,borçlu kötü değilya.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  İletiler
  64
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı

  Alıntı mkocagul rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Tartışmaya açılan ve yeni yasama yılında kanunlaşması beklenen yeni icra iflasyasasının sitede soru olarak sorulan bazı maddeleri sunulmuştur.
  Saygılarımla.
  MADDE 8- 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
  “Takip talebi icra memuruna yazılı veya sözlü olarak yapılır. İlamsız takiplerde alacaklı dörtyüz Türk Lirasının altındaki alacaklar bakımından, takip öncesi borcun ödenmesi için bir banka hesap numarası da belirterek iadeli taahhütlü olarak borçlunun bilinen en son adresine borcunu ödemediği takdirde hakkında icra takibi yapılacağına ilişkin bilgileri içerir bildirimde bulunmak zorundadır. Bu adrese bildirim yapılamaması veya bildirime rağmen beş gün içerisinde borcun ödenmemesi halinde icra takibine başlanabilir.
  MADDE 11- 2004 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Çalışanların eline geçen net ücretiyle emeklilerin aylıkları ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, özel sigortalar tarafından tahsil edilen iratlar ve borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.”
  MADDE 12- 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye son fıkra eklenmiştir.
  “Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak münasip bir yerde muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse istenildiği zaman verilmek şartiyle muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Haczedilen taşınır malların toplam değeri dörtyüz Türk Lirasının altında ise bu mallar borçluya yediemin olarak bırakılır.
  MADDE 13- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa bu mal yediemin olarak kendisine bırakılır. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra hakimliğine başvurulabilmesi için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra hakimliğine dava açılmaz ise üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır.
  Haciz, üçüncü şahsın yokluğunda yapılmış ise haczedilen mal muhafaza altına alınmaz ve alacaklı tarafından süresinde açılan istihkak davası sonuçlanıncaya kadar satışı talep edilemez.”
  MADDE 22- 2004 sayılı Kanunun 150/e maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren üç ay içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren altı ay içinde isteyebilir.”
  MADDE 24- 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Asıl alacak miktarı beşbin Türk Lirasının altında olan takiplerde disiplin cezası uygulanmaz.”
  MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 349 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.
  “Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Suç niteliğindeki fiillere ilişkin davalar iddianame ile açılır. Dilekçeyi veya dava beyanını alan ya da iddianameyi kabul eden icra mahkemesi duruşma için hemen bir gün tayin edip şikayetçinin imzasını alır ve maznuna celpname gönderir. Şahit gösterilmişse o da celbolunur.”
  “Maznun, şikayeti alan veya istinabe edilen icra mahkemesinin huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür. Hapis cezasını gerektiren suçlarda sanığın savunmasının alınması zorunludur.”
  “Bu Kanunda yer alan suçlarda, dava zamanaşımı Türk Ceza Kanunu hükümlerine tâbidir. Disiplin ve tazyik hapsini gerektiren eylemlerde ise takibin kesinleşmesinden itibaren bir yıldır.”
  Bu kanun yasalaşırsa;icraya kanun yasalaştıktan sonra gidilirse;kanunun yasalaştığı tarihten önceki karar verilmiş davalara uygulanır mı?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Feb 2007
  İletiler
  39
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı

  T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ WEB SİTESİ
  -İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI- http://www.kgm.adalet.gov.tr/gorus/iik.htm

  HACİZLİ MALLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ MADDELER....

  MADDE 17- 2004 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 113/a maddesi eklenmiştir.
  “Hacizli malın alacaklıya devri
  Madde 113/a- Alacaklı, menkul haczinin ve takdir edilen kıymetin kesinleşmesinden itibaren satış talebine kadar mahcuzun kesinleşen kıymeti alacaktan mahsup edilmek ve ödeme yerine geçmek üzere malın mülkiyetini devir alabilir veya bu hakkını üçüncü şahıslara devredebilir. Mahsuptan artan kısım borçluya verilir.
  Alacaklının birden fazla olması durumunda yukarıdaki fıkraların uygulanması için bütün alacaklıların muvafakati aranır.”

  -------"Piyasa değeri 10 lira olan bir malın değerini 3 lira olarak taktir eden dürüst !!! bilirkişilerin olduğu bir sistemde bu maddeyi uygulamak borçlu açısından ne derecek doğru olacaktır.Alacaklı, borçlunun malını piyasa fiyatının çok çok altında başka alıcılarla rekabete girmeksizin alabilecektir."

  MADDE 24- 2004 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan alıcının yatırdığı ya da yatırması gereken teminat iade edilmez ve bu miktar borçtan mahsup edilir. İhalenin feshine sebep olan alıcıdan, ayrıca teminattan fazla olması hâlinde teklif edilen bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve temerrüt faizi hükme hacet kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil edilir. Teminat yatırmak zorunda olmayanlardan bu meblağ, hükme gerek kalmaksızın icra müdürlüğünce tarafından tahsil olunur.”

  --------" Gazetede yayımlanan satış ilanında; 1)taşınmazın tamamının satışa çıktığı yazmasına rağmen, satışa çıkarılan taşınmazda borçlunun hissedar olduğu 2) Denize sıfır arsa yazmasına rağmen, borçlunun arsasının denize 5 km uzakta olduğu 3) iskan edilmekte olan 3 oda 1 salon daire yazmasına rağmen, borçluya ait taşınmazın boş arsa olduğu 4) iskan edilebilir inşaatı tamamlanmış daire yazmasına rağmen dairenin içinin kaba inşaat halinde olduğu vb.. durumlarda esaslı hataya düşürülen ihale alıcısının teminat bedeli dışında kalan bakiye ihale bedelini yatırma zorunluluğu var mıdır? Gazete ilanında nitelikleri yazan taşınmazı satın aldığını düşünen ancak ihaleden sonra hataya düşürüldüğünü anlayan ihale alıcısına, bakiye ihale bedelini zorla yatırtmaya çalışmak yatırmazsa da ihaleden önce hukuki ilişki içinde olmadığı borçlunun borcunu ödemeye zorlamak hayatın normal akışına uygun olacak mıdır? "


  MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye sekizinci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde ihale bedelinin yüzde onu oranında nakdi teminatı mahkeme veznesine yatırmak suretiyle isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi ihale bedelinin yüzde onu oranındaki nakdi teminatın hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi hâlinde nakdi teminatın hazineye gelir kaydedilmesine karar verilmez. Yatırılan nakdi teminat açılan bir banka hesabında nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine nakdi teminat bedeli neması ile birlikte hazineye veya hak sahibine ödenir.”
  “Alacağına mahsuben ihaleye katılıp taşınmazı satın alanlar adına, sıra cetveli kesinleşmedikçe taşınmazın tescili yapılmaz. İhale bedeli yatırıldığı veya sıra cetveli yapılmasına yer olmadığı takdirde bu hüküm uygulanmaz.”

  ---------"Kötü niyetle açılan ihalenin feshi davalarını önlemeye yönelik olarak ihale bedelinin %10'u oranında nakdi teminatı mahkeme veznesine yatırmak ihalenin feshi davası açmanın ön şartı olarak getirilmiş. Ancak taşınmaz satışlarında zaman kazanmak amacı ile borçlu tarafından açılan ihalenin feshi davasını engellemenin en iyi yolu, talep etmesi halinde taşınmazı ihale alıcısına tapuda tescil işlemi yapmadan teslim etmektir. Özellikle konut ve işyeri satışlarında borca batık borçlular zaman kazanmak ve taşınmazı dava bitene kadar bedelsiz olarak kullanabilmek için ihalenin feshi davası açmaktadırlar. İİK.'nun 134. maddesine göre ihale ile taşınmazın mülkiyeti alıcıya geçtiğine ve de yargıtayın yerleşmiş içtihatlarına göre ihale kesinleşinceye kadar taşınmazda oluşabilecek zararlardan alıcı sorumlu olduğuna göre, ihale bedelinin tamamını yatırıp sorumluluğunu yerine getirmiş alıcıya isteği halinde taşınmaz teslim edilmeli, alıcı dava süresince taşınmazın seyircisi olarak bekletilmemelidir. Taşınmazın alıcıya teslimi durumunda taşınmazda meydana gelebilecek zararlar alıcının satış bedelinden kesilebilir ama tersi durumunda alıcı borca batık bir borçludan hiçbir şey tahsil edemez.İhalenin feshi davasının sonucunun beklenmesi nedeni ile satış bedelinin tamamını vermesine rağmen taşınmaz alıcıya seneler sonra teslim edilmektedir. Parası alınmış bir malı 1,5 sene, 2,5 sene bazı durumlarda 5 sene sonra alıcısına teslim ederseniz, borçlular zaman kazanmak ve taşınmazı bedava kullanmak amacı ile haklı olarak ihalenin feshi davası açar, ihalelere katılımda azalır. Bu nedenlerle tasarıda İİK'nun 134. maddesi ile ilgili olarak "taşınmazların talep halinde alıcıya teslim edilmesi" hususu yer almalıdır.


  MADDE 7- 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “İcra ve iflas müdürlüklerince yapılacak tahsilat ve alacaklıya ödeme
  Madde 9- Her türlü para tahsilatı, icra ve iflas müdürlüklerinin banka hesap numarası üzerinden yapılır. Haciz sırasında para tahsilatı yapılmış ise tahsil edilen paranın, en geç ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar icra ve iflas müdürlüklerinin banka hesabına yatırılması zorunludur.
  Tahsil edilen paralardan kanunen alacaklıya ödenmesi gerekenler, talep edilmesi hâlinde icra ve iflas müdürlüklerinin hesap numarasının bulunduğu bankaya talimat verilmek suretiyle gecikmeksizin ödenir; talep edilmezse masrafı alacaklıya ait olmak üzere en geç üç gün içinde 58 inci maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde gösterilen alacaklının banka hesap numarasına talimat verilmek suretiyle aktarılır.
  İcra ve iflas müdürlükleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında muhafaza ederler.
  İcra ve iflas müdürlüklerince alacaklı dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılması gereken ödemeler, bankaya verilecek talimat yoluyla yapılır.”

  --------"İhale teminatı olarak yatırılması gereken paranın dairenin teminatı bankaya yatırması yolunda isteği ile alıcının bankaya gittiği ve nihayetinde ihale süresine kadar bankaca yürütülen işlemler nedeni ile yetişemediği durumda sorumluluk nasıl paylaştırılacaktır. Ayrıca ihale teminatı olarak yatırılması gereken paranın bankaya yatırılıp tekrar bankadan çekilmesi hem alıcı hem de icra memuru açısından zaman alıcı olacak, belki de ihalelere katılımı azaltacaktır."
  Konu borisamira tarafından (02-04-2008 Saat 00:16:20 ) de değiştirilmiştir.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Feb 2009
  Nerede
  ankara
  İletiler
  430
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı

  Merhaba
  Bu kanun tasarısının akibeti ne oldu acaba gündemden düştümü yada hala üzerinde çalışmalar devammı ediyor ?
  Ve ev eşyası haczinin kaldırılmasına yönelik kanun teklifide bu tasarı ilemi görüşülecektir. ( bu teklif muhalefetten geldiği için yasalaşma olasılığına inanmıyorum )

  Bu konuyu takip eden ve bilgisi olan değerli üyelerden ve hukukculardan konunun son hali hakkında bilgi verilirse memnun olurum

  SAYGILARIMLA

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Apr 2009
  İletiler
  101
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Yeni İCRA İFLAS kanun tasarısı

  dikkatimi çekenler:

  5 milyarın altındaki borçlara disiplin hapsi cezasının olmaması
  emekli maaşına onay alınmaksızın haciz koyulması

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 7
  Son İleti: 18-08-2013, 18:16:29
 2. Yanıt: 0
  Son İleti: 08-01-2013, 09:09:09
 3. Yeni Vatandaşlık Kanun Tasarısı
  Yazan: hasmet genceli Forum: Vatandaşlık Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 20-01-2009, 15:33:49
 4. Yanıt: 1
  Son İleti: 08-11-2007, 16:21:18
 5. Çekler hakkında yeni kanun tasarısı
  Yazan: mustafasular1 Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 02-02-2007, 16:54:05

Bu sayfada bulunan kavramlar:

icra iflas kanunu tasarısı 2015

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.