Yetim aylığı alan kız çocuğu SSK'ya bağlı çalışan bir işçi ise;aylığı almaya devam edebiliyor.Fakat bu kız çocuğu memur ise bu aylığı kesiliyor?Bunun hukuki olarak sebebi nedir?Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil mi?