+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 19 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  İstanbul / Beyoğlu
  İletiler
  3.411
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim' e ve Peygamberimiz Hz. Muhammet'in (sav) sünnetine rağmen İslamiyet'te mezhep-tarikat-cemaatlere yer var mı, yok mu?

  Evet yanıtlar!!??  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı? konulu yargıtay kararı ara
  Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  istanbul, kadiköy, Turkey.
  İletiler
  1.580
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  Türkiyede ciddi olarak ver islam da yok...

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  İstanbul / Beyoğlu
  İletiler
  3.411
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  Bizim cemaat ve tarikatlar iktidar kavgası... (ne olduklarını gayet iyi biliyoruz)... Mesela Irak'ta Sünni ve Şiiler niye birbirini boğazlıyor? Ülke işgal altında ve Irak halkının hepsi sonuçta Müslüman (Kürtler din bile değiştirdi ABD işgal edince, onlar artık Zerdüşt:o )

  Neden sizce?

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jul 2002
  Nerede
  İSTANBUL, SİLİVRİ, Türkiye.
  İletiler
  867
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  Tarikatlar Allaha ulaşmada bir yol gösterici, (mürşit) yardımcı konumunda
  görünmektedirler.
  Oysa Allaha ulaşıp insan-ı kamil olabilmek için, mürşit değil, Mürşit-i Kamil gerekir ki, bu asla tarikatlar değildir.

  DERMAN ARARDIM DERDİME

  Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş
  Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş

  Sağ u solum gözler idim, dost yüzünü görsem deyu
  Ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş

  Öyle sanırdım ayriyem,dost gayridir ben gayriyem
  Benden görüp işiteni, bildim ki ol canan imiş

  Savm u salat u haccile, sanma biter zahid işin
  İnsan-ı Kamil olmağa, lazım olan irfan imiş

  Kanden gelir yolun senin, ya kande varır menzilin
  Nerden gelip gittiğini, anlamayan hayvan imiş

  Mürşid gerektir bildire, Hakkı sana hakkel-yakin
  Mürşidi olmayanların, bildikleri güman imiş

  Her mürşide dil verme kim, yolunu sarpa uğratır
  Mürşidi kamil olanın, yolu gayet asan imiş

  Anla heman bir söz dürür, yokuş değildir dümdüz dürür
  Alem kamu bir yüz dürür, gören anı hayran imiş

  İşit Niyazi´nin sözün, bir nesne örtmez Hak yüzün
  Hak´tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş

  Mısr-i Niyazi

  Savm : oruç
  Salat : namaz
  Zahid : çok aşırı sofu
  Kanden : nereden
  Kande : nereye
  Güman : zan, sanı
  Ayan : açık, belli
  Pinhan : gizli

  Esenlikler,

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Oct 2005
  Nerede
  Gavur İzmir
  İletiler
  249
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  Kuran'da tarikat ve mezhep yoktur.Kuran-ı Kerim bölücü değil bütünleştiricidir. Oysa bütün mezhepler ve tarikatlar bölücüdür,ayrı ayrı topluluklar oluştururlar ve insanlar arasında sınıflar yaratırlar.Yine tarikatlarda (Bazıları cemaat adını kullanır) kim olduğu bilinmeyen,Kuran'da ismi zikredilmeyen ne idüğü belirsiz şahıslara ibadet edilir,oysa Kuran'da sadece ve sadece Allah'a ibadet esastır.İslamiyet'in tek kitabı,tek rehberi Kuran-ı Kerim'dir ancak çoğu tarikatin kutsal kitapmışcasına inandığı kitapları vardır (Örn:Risale-i Nur) ve bu kitaplar tarikatlarda Kuran'ın yerini almaktadır.Kuran'da tüm peygamberler,Allah'ın tüm elçileri isim isim zikredilmişken,tarikat şeyhleri,kurucuları isimleri Kuran'da geçmediği halde kendilerini Allah'a yakın,Allah ile aracısız olarak bağlantı kuran şahıslar olarak tanıtır ve bu şekilde beyinleri yıkar.Kuran'da şekilcilik,üstünlük,lüks yoktur bilakis lüksten uzak durma,mütevazi olma öğütlenir.Oysa çoğu tarikat kurucusu afili kıyafetler,son derece pahalı asalar kullanır,yaşadıkları yerler de lüks yerlerdir,kısacası Kuran'da karşı çıkılan,İslamiyetle bağdaşmayan yaşam biçimleri edinmişlerdir.İslamiyette ve Kuran'da toplumsal ve dinsel sınıflar yoktur,oysa bazı tarikatlarda "talebe" "şıh" gibi sınıflandırmalar,"gerçek müslüman" gibi sıfatlandırmalar söz konusudur.Bu da hem İslamiyetle hem de Kuran'la taban tabana zıttır.İslam'da ibadet her ne kadar Allah ile kul arasında ise de,gizli mabetler,gizli toplantılar,dışarıya kapalılık söz konusu değildir,oysa tarikatler kendilerini ve ayinlerini herkesten gizlerler.İşte tarikatler ve özetle halleri.Sizce Kuran bunları kabul eder mi?Yorum sizin...

  Bunları az çok aklı olan herkes bilir,bunların Kuran'a ve İslamiyete ne kadar uzak,ne kadar aykırı olduğunu az çok dini bilgisi olan herkes görebilir.Beyni yıkananlar ya da menfaat peşinde koşan simsarlar dışında tabi...

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  İstanbul / Beyoğlu
  İletiler
  3.411
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN
  Kanun Numarası: 677
  Kabul Tarihi: 30/11/1925
  Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 13/12/1925
  Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 243
  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhının tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilümum tekkeler ve zaviyeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere kamilen seddedilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir.
  Alelümum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar veya bunlara mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile cezalandırılır.
  (Ek fıkra: 10/06/1949 - 5438/1 md.) Şeyhlik, Babalık ve Halifelik gibi mensupları arasında baş mevkiinde bulunanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve 500 liradan aşağı olmamak üz ere adli para ce zasından başka bir yıldan aşağı olmamak üzere sürgün cezası ile cezalandırılırlar .
  (Ek fıkra: 01/03/1950 - 5566/1 md.; Değişik fıkra: 07/02/1990 - 3612/5 md.) Türbelerden Türk Büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kültür Bakanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir.
  Madde 2 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
  Madde 3 - İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  Atatürk bunları kapattırarak İslam'a gerçek değerini ve anlamını vermiştir. Ama bizim tarikat ve cemaatçiler rahat durmamış kimi zaman yer altından, kimi açıktan, kimileri ta Amerika'lardan faaliyetlerini sürdürmüştür. Zaten Kemalizm'in sorunu dinle değildir, aksine dini olması gerektiği yerden saptıran bu yapılanmalar hedeftir. Bugün de ne yazık ki bu yapılanmaların en büyük hedefi Kemalizm'dir.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  İstanbul / Beyoğlu
  İletiler
  3.411
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  677 sayılı Kanun yürürlüktedir, umarım Cumhuriyetimizin Savcıları da görevdedir?!!!

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Oct 2005
  Nerede
  Gavur İzmir
  İletiler
  249
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  “Türk ulusu daha dindar olmalıdır. Yani bütün yalınlığıyla dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam ona da öyle inanıyorum. Bilince ters, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor. Oysa Türkiye'ye bağımsızlığını veren bu Asya ulusunun içinde daha karışık, yapay, boş inançlardan ibaret bir din daha vardır. Ancak bu cahiller, bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Onlar aydınlığa yaklaşamazlarsa kendilerini yok ve mahkum etmişler demektir. Onları da kurtaracağız.”(Mustafa Kemal ATATÜRK)


  Kemalizm gericiliktir diyenlere,Kemalistler din düşmanıdır,dinsizdir diyenlere...

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Oct 2005
  Nerede
  Gavur İzmir
  İletiler
  249
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  "Üzerlerine gerekli kılmadığımız halde, Allah'ın rızasına erişmek için, ruhbaniyeti din adına icat edip ortaya çıkardılar." (Hadid / 27)

  "İyi bilin ki öz din yalnız ve yalnız Allah'ındır." (Zümer / 3)

  "Yoksa Allah'tan başka şefaatçılar mı edindiler? De ki; şefaat tümden Allah'ındır." (Zümer / 43, 44)

  "Kitlelerin malını, emeğini 'Sizi Allah'a götüreceğiz.' diyerek çeşitli oyunlarla yiyenler..." (Tövbe / 34)

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  İstanbul / Beyoğlu
  İletiler
  3.411
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Dinimizde Gerçekten Mezhep-Tarikat-Cemaat Var mı?

  Sn. arıza,

  Bu dinin bir Kitabı var , diğerlerinin aksine 1500 yıldır değişmediğine inandığımız ve Dinimizin temeli, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'den bir örnek daha vereyim.

  Dinlerini parça parça edip hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara yapıp ettiklerini haber verecektir.

  Enam Suresi 159


  Şimdi bunlar şu böyle dedi, şu söyle yaptı, şuna göre şöyle, tefsir, fıkıh vesaire bol tarafından yazarlar. Yazacaklara Demokles'in Kılıcı'dır bu Kitap...

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Mezhep ayrılığı ve boşanma
  Yazan: yanlıs-iliklenen-dügme Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 10
  Son İleti: 25-08-2011, 14:20:55
 2. Mezhep Ayrılığı - Boşanma Süreci
  Yazan: crazyturkish Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 9
  Son İleti: 29-08-2010, 13:44:30
 3. Tarikat propagandası yapan bir siteyi kapattırmak istiyorum
  Yazan: Dolap beygiri Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 15-10-2007, 00:46:23
 4. Ticaret-Siyaset-Mezhep
  Yazan: milo Forum: Güncel - Siyaset - Tarih - Tartışma
  Yanıt: 1
  Son İleti: 22-09-2007, 21:58:30
 5. Cemaat Vakıfları
  Yazan: sevkibufe Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 28-06-2007, 21:25:42

Bu sayfada bulunan kavramlar:

islamda cemaat var mı

dinimizde cemaat var mı

dinde tarikat varmıdır

dinde cemaat var mı

http:www.hukuki.netshowthread.php21317-Dinimizde-Gercekten-Mezhep-Tarikat-Cemaat-Var-mi

dinimizde cemaat varmidir

dinimizde tarikat varmi

islamiyette tarikat varmıdır

islamiyete tarikat varmi

dinimizde tarikat varmıdır

islamda mejzrpler ve tarikatlar cematlar

tarikatlarin dinimizdeki yeri

islamiyette tarikat

dinimizde tarikat varmı

tarikat varmıdır

tarikat ve cemaatler islamda varmidir

islam. dininde. cemaatlerin. yeri. varmidir

tarıkat varmı

slam dininde cemaatlerin yeri

dinimizde tarikat

tarikat ve cemaatlerin dindeki yeri

dinimize gore cemaatte dersli olmak gereklimicemaatcilerin ve tarikatin islamda yeriislamiyettetsrikst.cemaatislamiyette cemaatlesme var mi
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.