Ben 2005 yılında Van ilinde il içi yerdeğiştirdim.Bir avukat'a önce il dışı harcırahı alabilmek için vekalet vedim.İl dışı davası sonuclandı ve masraf olarak avukat ile alınan ücretin %5'i olarak anlaştık.( il içi davasında hiçbir ödeme yapmayacaktım.) Daha sonra il içi harcırahı için İdari Mahkemeye başvurduk.Dava bir yıl sonra sonuçlandı ve Van Bölge İdari Mahkemesi red cevabı verdi.Avukat benden habersiz temyize göndermiş. 2006 yılı temmuz ayında harcırahlar ödenebilir diye yasa cıktı.Ben kurumuma başvurumu yatım ve harcırahımı aldım. Dava'nın iptali için avukata gittim ve mahkemeden cevap gelmiş Temyiz cevabı değil galiba cünkü cevap yine Van idari mahkemsinden idi.Mahkemeyi iptal etmek için avukat yapmış olduğum masraflar karşılığı diye benden 70 ytl ücret istedi. Dediğine göre Van idari mhkemesine olan masraflar ve temyiz için olanmasraflar dedi.
Benim aldıgım kararda " ...... itiraz aşamasındaki 30,60 ytl posta gederinin itiraz eden davacı üzerinden bırakılmasına, artan posta ücretinin istemi halinde itiraz edene iadesine 09.10.2006 tarihinde oy birliği ile kara verildi diyor."
Avukatın benden istediği masraf doğru mu acaba yardımcı olursanız mennun olurum.