+ Konuyu Yanıtla
1 den 9´e kadar toplam 9 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.490
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Ankara İcra Mahkemesi örnek bir karar verdi

  Alacaklı vekilinin kazandığı vekalet ücretini tahsil etmesinden sonra, kararın Yargıtay'da bozulması üzerine vekalet ücretini iade almak isteyen borçlu, avukatın evine haciz yaptı. Ancak, Ankara İcra Mahkemesi vekalet ücretinin avukattan tahsil edilemeyeceğini gerekçe göstererek alacaklı vekilinin şikayetini kabul etti
  Sözkonusu karar Ankara Barosu'nun sitesinde yayınlandı. İşte kararın tam metni:

  Ankara İcra Hukuk Mahkemesi kararı

  Davacı vekilinin açmış olduğu şikayet davasının yapılan dosya üzerindeki incelemesi sonunda:

  Gereği Düşünüldü: Davacı ayrıntısı dava dilekçesinde yazılı olduğu üzere; borçlu müvekkili lehine Ankara ___ İcra Müdürlüğü'nün ____/____ esas sayılı dosyasında takip yapılıp tahsilatın yapılmasından sonra takip dayanağı mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulması nedeniyle borçlu vekilinin 29.09.2006 tarihli dilekçesinin 5. maddesinde alacaklı vekilinin vekalet ücretiyle ilgili olarak ev ve işyerinde haciz yapılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce aynı yolda karar verildiği, bu kararın iptalini talep ve şikayet etmiştir.

  İcra takip dosyalarının incelenmesinden; davalının davacı aleyhine __. İcra Müdürlüğü dosyasından Ankara __, Asliye Ticaret Mahkemesi kararına dayanılarak ilamlı takip yapıldığı, borcun ödenmesinden sonra kararın Yargıtay tarafından bozulması nedeniyle borçlu vekilince 29.09.2006 tarihli dilekçesiyle İİK 40. maddesi gereğince icranın eski haline getirilmesinin talep olunduğu dilekçenin 5. maddesinde "... anılan şirket vekili Av.________'nın tahsil etmiş olduğu vekalet ücretleriyle ilgili olarak ... faiziyle birlikte tahsilini teminen ... ev adresinde menkul mallarının haczedilerek muhafaza altına alınmasını..." talep ettiği icra müdürlüğünce talep gibi işlem yapılmasına karar verildiği ve bu kararın şikayet konusu yapıldığı, dosyanın incelenmesinden davacı avukatın takipte taraf olmayıp vekil olarak takip yaptığı, icranın eski hale getirilmesi talebinin muhatabı olamayacağı, muhatabın doğrudan alacaklının olması gerektiği, mahkeme kararında ve takipte vekil lehine hükmedilen vekalet ücreti de bulunmadığından vekil olan davacıdan talepte bulunmanın mümkün olmadığı, AK 164. maddenin vekille müvekkil arasında iç ilişki düzenleyip 3. kişilere bir hak bahşetmediği bu nedenle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmakla;

  Hüküm: Gerekçesi yukarıda açıklandığı gibi;
  Şikayetin kabulüne,
  Ankara ___ İcra Müdürlüğü'nün ____/____ esas sayılı dosyasında icra müdürlüğünün kararının alacaklı vekilinin "ev adresinde menkul mallarının haczedilerek muhafaza altına alınmasına" ilişkin kısmının iptaline,
  Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  Davacının yaptığı 5,80-YTL başvurma harcı, 12,20-YTL peşin-karar harcı, 8,00-YTL posta pulu olmak üzere toplam 26,00-YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda hükmün tefhim veya tebliğinden itibaren 10 gün içinde Yargıtayda temyizi kabil olmak üzere karar verildi.31/10/2006  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Ankara İcra Mahkemesi örnek bir karar verdi konulu yargıtay kararı ara
  Ankara İcra Mahkemesi örnek bir karar verdi konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  istanbul, kadiköy, Türkiye.
  İletiler
  5.539
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Bir yaşıma daha girdim. yani böyle bir olay da mahkemlik oldu ya helal olsun...

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.242
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Bir kaç gündür Ankaradayım ve garip uygulamalara maruz kaldığımı söylemeliyim. Hangi icra dairesi olduğunu merak ettim doğrusu
  Yöneticilere KM İle Soru Sormayınız- Yeni Konu Açmadan Önce Forumlarda Arama Yapınız

  http://www.hukuki.net


  Hukuk Güzel Bir Sanattır...

  İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir..

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  İstanbul / Beyoğlu
  İletiler
  3.411
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Avukata hacize gidilmesi gerçekten garip... Dava kaybedilince topuğuna sıktırırsın olur biter.

  Bunlar eski köye yeni adet getiriyorlar canım...

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  istanbul, kadiköy, Türkiye.
  İletiler
  5.539
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Aslında buradaki enteresanlık şurada icra dairesinde müdür diye ortranların en azından hukukun temel nosyonlarını bildiklerini kabul etmemiz gerekir. Ancak bu elim olay gösteriyor ki orada o makamı iştigal eden şahısların dünyadan haberi yok sadece DÜNYALIKLARINI yapıyorlar....
  Elimden vahamete giden durum ise bir avukatın borç ilişkisinin temelini bile bilmemesi ve bundan dolayı icraya böyle dangalakça bir başvuruda bulunmasıdır. Neticede avukat vekildir. Ahzu kabze yetkisi bile verilmiş olsa genede ona rücu edemeyeceğini bilmemesini düşünemiyorum...
  Yazık yazık artık ciddi ciddi tuz da kokmaya başladı... TMSF avukatı gibi olmak isteyenler arttıkça heyhat....

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  İletiler
  228
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Daha neler duyacağız bakalım!

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Oct 2003
  Nerede
  Hatay, Türkiye.
  İletiler
  3.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  :DAvukatın avukattan intikamı arabın veya atın intikamından fecidir işte böölee:D

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Aug 2006
  Nerede
  Antalya, Merkez, Turkey.
  İletiler
  1.019
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Olayı tam bilmiyoruz ama, bence kararın gerekçesi yanlış ve hem de vahim!

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jan 2007
  İletiler
  21
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ankara İcra Mahkemesi örnek bir karar verdi

  Değerli arkadaşlar ben Adalet MYO ve Selçuk Huk FAk mezunuyum 8 yıldır icra müdürü olarak görev yapmaktayım,
  Bir avukat arkadaşa hacze gidilmesi gerçekten üzücü ben olsaydım haciz talebini redderdim, ancak mevzuatta yapılan bir değişikliği size hatırlatmak isterim; dosayaki gerek icra takibi gerekse dava sonrası takdir edilen asgari vekalet ücret tarifesindeki vekalet ücreti müvekkile aitti ancak değişiklik sonrası ise vekile ait olduğu yönünde yasada değişiklik yapıldı, alacaklı asil gelip dosyamdan para çekerken ben vekilin yasal vekalet ücretini muhafaza ediyorum dosya avukatı muafakat etmedikçe alacaklı asile bu miktarı ödemiyorum, bugün bir dosyama haciz konulmui idi dosya ilamlı takip olup dosya alacağı tamamı dosyaya yatırıldı dosyaya haciz konulduğundan vekil dosyadaki parayı çekemedi ve ben parayı haciz koyan icra dariresinin dosyasına göndermem lazım ancak bahsettiğim değişikliği esas alarak Avukat beyin dava vekalet ücreti faizi ve icra vekalet ücretini Avukat beye ödedim kalan miktarı haciz koyduran icraya göndereceğim( 1336 sayılıAvukatlık Yasası 164/5 md Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez)
  Olay aleyhimize gerçekleştiğinde bence çok insafsız eleştirmek yerine hukukçu icra müdürlerinin meslekte kalması için anlamsız haciz yolluğu meselesine el atıp namusu ile doğru çalışan insanlara yardımcı olmanız konusunda sizlereden destek bekliyoruz aksi takdirde bizlerde istifa edeceğiz selamlar

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. İş kazası örnek karar
  Yazan: klavye123456 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 04-01-2013, 15:22:07
 2. Yanıt: 0
  Son İleti: 08-04-2011, 21:39:22
 3. Yanıt: 11
  Son İleti: 20-02-2011, 01:37:02
 4. Degişik iş karar no İcra Mahkemesi...
  Yazan: Hayri61 Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 11-05-2010, 19:36:12
 5. Örnek Bir Dava ve Karar
  Yazan: Abdullah Yaman Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 24-03-2010, 22:28:48

Bu sayfada bulunan kavramlar:

icra dairesinde haciz yollugu paylasimi sorunu

haciz yolluğu 2015 miktarı

icra mahkemesi kararları

icra hukuk mahkeme ornek kararlari

2015 de haciz yolluğ

icra davasi mah karari ornegi

HACİZ YOLLUĞU ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

icra mahkeme

icra haciz yolluğu 2014

haciz yolluğu ne kadar 2015

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.