+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 19 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  istanbul, Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı 556 sayılı KHK

  slm.552 sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K ye ilişkin kanun neticesinde bir mahkeme açılırsa ve bu maddeye uyarınca o markanın bulunması halinde mahkemenin kaybedilmesi durumunda ne tür bir ceza verilir?ve bu yakalanma ilk defa oluyorsa para cezası ne kadardır?  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  556 sayılı KHK konulu yargıtay kararı ara
  556 sayılı KHK konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  İletiler
  5.459
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sorunuzu anlaşılır ve net bir biçimde tekrar yazmanızı diliyorum.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  istanbul, Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  orjinal olmayan bir ürünün satılmasıyla alakalıydı sorum.orjinal olmayan malın bulunması halinde ne tür bir ceza uygulanır?daha açık nasıl yazabilirim bilemiyorumyanıtınız için şimdiden tşk ler.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.490
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sayın peri;
  Sorunuzu net olarak sorsaydınız olurdu yardımımız sanıyorum.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  istanbul, Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  orjinal olmayan bir ürünün satılmasıyla alakalıydı sorum.orjinal olmayan malın bulunması halinde ne tür bir ceza uygulanır?daha açık nasıl yazabilirim bilemiyorumyanıtınız için şimdiden tşk ler.  daha neti mi var...........

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.490
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  REstleşmek gibi gereksiz tavrınızı anlamamış olmakla ve ardından başkaca sorularınız geleceğini bilmekle birlikte sorunuzu cevaplayalım.


  Kararın temyizi üzerine konuyu görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, ``markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini ticaret alanına çıkarmak veya ticari amaçla elde bulundurmanın`` marka hakkına tecavüz sayılacağı belirtildi.
  Kararda, ``Markanın haksız kullanımı suretiyle ürünlerin ticari alanda bulundurmanın dahi suç teşkil edeceği`` belirtildi.

  556 Sayılı Kanun Hükmünde kararname, haksız markayı bulunduranlar hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, 600 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezası öngörüyor. Yasa ayrıca, işyerlerinin 1 yıldan az olmamak üzere kapatılması ve aynı süre içinde tacirin ticaretten men edilmesini hükmediyor.

  Yasaya göre, korsan malın üreticisi ve satıcısının yanı sıra kullanıcısı da cezalandırılabiliyor.


  Ayrıca Sayın Peri;
  551 değil 556 Sayılı KHK Ya göre

  Madde 64 - Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle
  yükümlüdür.
  Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

  Yoksun kalınan kazanç

  Madde 66 - Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.
  Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir:
  a)Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edilebileceği muhtemel gelire göre,
  b)Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre
  c)Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre,
  Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  İletiler
  5.459
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  slm.552 sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K ye ilişkin kanun neticesinde bir mahkeme açılırsa ve bu maddeye uyarınca o markanın bulunması halinde mahkemenin kaybedilmesi durumunda ne tür bir ceza verilir?ve bu yakalanma ilk defa oluyorsa para cezası ne kadardır?

  orjinal olmayan bir ürünün satılmasıyla alakalıydı sorum.orjinal olmayan malın bulunması halinde ne tür bir ceza uygulanır?

  Ekleyen: peri_ - 07/10/2006 : 11:24:47
  Sayın peri, bir KHK ya ilişkin kanun nedir? Bu kanun neticesinde mahkeme nasıl açılır? Davanın kaybedilmesi sonucunda kararı hakim verir, biz değil.

  Ayrıca, Av.Duygu Tekay'ın yorumundan anladığım kadarıyla, korsan mal üretmek ve satmak fiillerinin bahse konu olduğu görülüyor. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den bahsediliyor.

  Sayın Av.Duygu Tekay'ın yazısına ek olarak, 556 sayılı KHK'nın ilgili diğer kısımlarını da aşağıya ekliyorum:

  MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

  Madde 62 - Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

  a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,

  b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,

  c) (Değişik bent: 03/11/1995 - 4128/5 md.) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi.

  d) (c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması, (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.).

  e) (Değişik bent: 03/11/1995 - 4128/5 md.) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi.

  f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.

  HUKUK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

  Madde 63 - Marka sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir.

  Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

  Üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka başvurusu veya marka sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

  Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir.

  TAZMİNAT

  Madde 64 - Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

  Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

  TECAVÜZÜ KANITLAYAN BELGELER

  Madde 65 - Marka sahibi, markanın kendi izni olmaksızın taklit edilerek kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden markanın kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir.

  YOKSUN KALINAN KAZANÇ

  Madde 66 - Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.

  Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usulerinden birine göre hesap edilir:

  a) Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edilebileceği muhtemel gelire göre,

  b) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre,

  c) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre,

  Yoksun kalınan kazancın hasaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.

  YOKSUN KALINAN KAZANCIN ARTIRIMI

  Madde 67 - Marka üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) veya (c) bendlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün satışında markanın ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir.

  Markanın ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan talebin oluşmasında markanın belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması gerekir.

  MARKANIN İTİBARI

  Madde 68 - Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir.

  DAVA AÇILAMAYACAK KİŞİLER

  Madde 69 - Marka sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı marka sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları açamaz.

  ZAMANAŞIMI

  Madde 70 - Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  istanbul, Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  öncelikle sorduğum sorulara cevap verdiğiniz için tşk ler.benim burdaki herhangi birisiyle ne sorunum olabilir ki zıtlaşayım (restleşmek).bir kaç gündür yazdığım sorunun cevabını alamadığım için böyle yazmak durumda kaldım.eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim.ayrıca cevaplarınız gayet açık ve tam anlamıyla yazdığınız için tşk ler.mümkünse birkaç sorum daha olacak.kişi ilk defa böyle bişeyden dolayı yakalanıyorsa mahkemenin sonucu ne olabilir?birde zaman aşımının süreci kaç yıldır?

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.490
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Haaaa şimdi sayın peri;
  ne demiştiniz ;Konu: Re: 551 sayılı kanun

  orjinal olmayan bir ürünün satılmasıyla alakalıydı sorum.orjinal olmayan malın bulunması halinde ne tür bir ceza uygulanır?daha açık nasıl yazabilirim bilemiyorumyanıtınız için şimdiden tşk ler.

  daha neti mi var...

  Size sorunuzu net yazın derken; olayınızın tamamını anlatın demeye çalıştık. Ancak siz her cevaba soru sorarsanız olmaz.

  O nedenle lütfen sıkıntınızı detaylı yazın hemen cevaplayalım.
  Bize de acıyın lütfen.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  istanbul, Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  kişi ilk defa böyle bişeyden dolayı yakalanıyorsa mahkemenin verebileceği sonuc tahmini ne olabilir?birde zaman aşımının süreci kaç yıldır?teşekkürler...

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 0
  Son İleti: 30-09-2014, 14:12:18
 2. 5237 Sayılı TCK Tablolu 5271 Sayılı CMK 5275 Sayılı CGİK kitabı
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-09-2010, 18:00:01
 3. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanun Gerekçesi
  Yazan: Fizikci Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 19-09-2009, 16:10:55
 4. Yanıt: 0
  Son İleti: 08-07-2009, 17:03:29
 5. 2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasa
  Yazan: dartanyan Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 17-04-2006, 16:49:10

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.