Elinizdeki tüm bilgi ve belgelerle tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Sayın Şenol beyin de belirttiği gibi ortada alınan ya da satılan bir mal olmasa da ayıplı bir hizmet söz konusudur. Daha fazla ayrıntı için 6502 s. Yasa'daki ayıplı hizmet ile ilgili bölümleri gözden geçirin. TSHH'ne başvuru ücretsiz ve basittir.

Malesef kargo şirketleri taşımada yeterli dikkat ve özeni göstermiyorlar. Kargoyu teslim ederken de önce teslim tesellüm tutanağına imza attrıp sonra kargoyu teslim ediyorlar. Bu tutanağa atılan imza kargoyu tam ve sağlam olarak teslim aldığınız anlamındadır.

Ambalajında yırtık, ezik, deforme vb olmasa dahi açıp bakıp kontrol ettikten sonra imza atmanız yasal hakkınızdır. Elbette kontrol etme süresi abartılmamalı, kargo görevlisinin sizden başka kişilere de kargo teslim edeceği unutulmamalıdır. Şahsen ben görevli, kargoyu kontrol ettirmeden imzalatmak isterse ya teslim almıyor ya da imzamın yanına "kargo görevlisi ısrarıma rağmen imza atmadan önce kontrol etmeme izin vermemiştir" şeklinde şerh düşüyorum.

Kuşkusuz olası bir sorunda olay yargıya intikal ettiğinde yazılan bu şerhin yazanı ne derece koruyacağı da hakimin takdirine kalmıştır.