1970 yılında yapılmış mustakil tapulu bir evde oturmaktayim. Yan parsel yola köşe olduğu için oraya imar verilmiyor. Parselin maliki bizim arsa ile beraber yeni bina yapmak istiyor ama biz istemiyoruz. Evimiz müstakil ve katta oturmak istemiyoruz. Ayrıca kişi parseli bu durumu bilerek satın almış. Parsel maliki belediyeye dilekçe vermiş ve bize belediyeden bir dilekçe geldi.

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 7. Maddesi 3. Fıkrası istinaden " 3 ay içersinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı takdirde resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir." Dendiğinden
Bu madde hükümlerine göre belediyemiz encümeninin sayılı kararı ile ile hazırlanan parselasyon planına göre şuyulu olan parsel maliki ile tebligat tarihinden itibaren 3 ay içersinde anlaşmaniz, anlaşmanın sağlanamadığınin belediyemize bildirilmesi durumunda , belediyemiz encumenince resen tevhit işlemlerinin değerlendirileceği konusunda gereğini rica ederim.


Dilekçe bu şekilde yazıyor. Bu konu hakkında bilgi verebilecek var mı? Beni bu konuda aydinlatirsaniz sevinirim. Teşekkürler