işe girerken sadece arkasında iş teminat senetidir yazılı boş senet verdim fakat işe uyum sağlayamam sebebiyle kısa sürede işten ayrıldım işten çıkışta seneti vermek istemediler daha ileri bir tarihte vereceklerini söylediler.Firma bu senedi kötü niyetli olarak 3.şahıslara verirse bu senetten doğacak icra takibi açısından arkasında yazılan bu ibareden dolayı menfi tespit davası açılması durumunda benimle herhangibir iş bağlantısı olmayan bu şahısların ispat yükümlülüğü oluşur mu ne yapmak gerekir tşk