Ziraat Yüksek Mühendisiyim.Cimere yapılan bir şikayet neticesinde aleyhime tek bir belge bile yok iken,lehime ise en az 10 adet yazılı belge var iken sadece dedikodulara ve Kurum içi muhakkikin "şikayet olduğuna göre suç da vardır"şeklindeki yorumu neticesinde şahsıma 657 sayılı DMK.nun 125.maddesine istinaden UYARI cezası verildi.6 ay sonra bu uyarı cezası gerekçe gösterilerek Kurumumca Genel Müdürlüğe tayinim teklif edildi.Genel Müdürlüğümüz ise DMK.nun 76.maddesine istinaden Bölge sınırları içerisinde,ancak komşu ilin bir ilçesinde bulunan mesleğimle ilgili hiçbir işin bulunmadığı bir birime tayinimi çıkardı.13 aydan beri boş oturmakta ve Devletten maaş almaktayım.Çalıştırılmadığım için maddi kayıplarım da sòz konusu.Üstelik bu tayin yapılırken öğretmen olan eşimin durumu da hiç dikkate alınmadı.Tayin için verdiğim dilekçeye "hizmetime ihtiyaç olduğu"gerekçesiyle olumsuz cevap verildi.Ben üniversitede bu Kurum adına burslu okudum.Kurum mesleğim ve bölümüm için bana 4 yıl boyunca burs ödedi.
1-Kurumum beni mesleğimle ilgili olmayan bir birime tayin edebilirmi?
2-Amirlerin beni aylarca belki de yıllarca iş vermeden boş oturma yetkisi varmî?
3-Öğretmen olan eşin durumunun dikkate alınması gerekmezmi?
4-Tayin talebime hiç iş verilmediği halde hizmetime duyulan ihtiyaç nedeniyle olumsuz cevap verilmesi yasalmıdır?
5-Hiçbir belgeye dayandırılmadan uyarı cezası verilebilirmi?
6-Uyarı cezasından 6 ay sonra tayinim çıkartıldı.Tayinimin neden çıkartıldığıni sorduğum dilekçeme uyarı cezası aldığım için tayinimin yapıldığı şeklinde cevap verildi.Neden 6 ay sonra diye yine dilekçe ile sorduğumda ise "uyarı cezasına rağmen hakkımda sözlü şikayetlerin devam etmesi nedeniyle tayinimin çıkartıldığı"şeklinde cevap verildi.
7-Ben konuyu Cimer veya Bimere yazarsam bu suç teşkil edermi?Kurumum bundan dolayı hakkımda soruşturma açabilirmi?
Saygılarımla...