Sizin bu konudaki ihmaliniz bundan sonrası için de suistimalin devamı anlamına gelir.
Bizim için olan oldu demek yerine başvurunuzu yapın.