Sayın Hukukçular,
Hisseli tapu ile satın aldığım bir yazlık evin içinde yer aldığı sitede, bazı hukuki ve yönetim sorunları yaşanmaktadır.
Öncelikle bu sitenin tapu durumu ile ilgili bilgi sunmam gerektiğini düşünmekteyim.
Bu site 4 ayrı tapu parseli üzerine 20+15+10+10 şeklinde inşa edilmiş toplam 55 adet müstakil villadan meydana gelmektedir. Her ev takriben 700-800 m2 bahçe ortasına müstakil olarak inşa edilmiştir.
Tapu kaydı, mesela, 1/20 hisse A şahsına, 1/20 hisse B şahsına ….aittir , şeklinde düzenlenmiştir.
Site içerisinde yollar ayrılmış fakat herhangibir plana işlenmemiştir. Ayrıca sitenin ortak su tesisatı bulunmaktadır.
İnşaat için 1995 yılında bir yapı kooperatifi kurulmuş ve 2005 yılında feshedilmiştir.
Ancak geçen zaman içerisinde bu tapular üzerinde ne kat irtifakı ne de kat mülkiyeti tesis etmek için herhangibir işlem yapılmamıştır.
Her yıl, hissedarlara herhangibir yazılı bildirim yapılmaksızın, toplantı yapılarak 3 kişi seçilmekte ve bir şahıs da başkan rölünü üstlenmektedir.
Ayrıca bu şahıs, muhtemelen noterden tasdikli bir defter olmadığı için, kendi şahsi hesabına para toplanması amacıyla, yine yazılı olmaksızın, site bekçisi vasıtası ile haber göndermektedir.
Benim siz sayın hukukçulara sormak istediğim sorular şunlardır:
1-Bu 4 tapuda hisse sahibi olan kişilerin aralarındaki hukuk ve yönetim ilişkileri, “Kat Mülkiyeti Kanunu” kapsamına mı, yoksa Medeni Kanunun “Birlikte mülkiyet-Paylı Mülkiyet” kapsamına mı girer ?
2-Yönetici rolünü üstlenen şahsın özel banka hesabına para toplaması yasal mıdır ? Değilse hangi kanun kapsamında nasıl bir suç teşikil eder ?
3-Aidat adı altında toplamak istedikleri paraları ödemediğimiz takdirde, icraya verilme tehdidi ifade edilmektedir. Yukarıdaki açıklamalar dikkate alınırsa icra takibatı yapmaları mümkün müdür ?
4-Bu konuları çözüme kavuştumak için savcılığa suç duyurusunda bulunmak ve dava açmak mümkün müdür ?
Değerli cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür eder saygılar sunarım.