+ Konuyu Yanıtla
1 den 5´e kadar toplam 5 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jun 2017
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Dava acildigindan habersiz olmak


  Merhaba birşey sormak istiyorum. Farz edelim ki bir kişi hakkımda şikayette bulundu ve dava açıldı. Davada haklı taraf benim.Dava kağıdından haberim olmuyor ve benim tc kimlik nomu bildirmedigi için e devlettede göremiyorum. Benim haklı olmama rağmen,karşımdakinin beni haksız gösterecek net bi kanitinin olmamasına rağmen mahkeme beni mi suçlu kabul eder katilmadigim için ? Ve ceza verildikten sonra benim haberim oluyorsa tekrar itiraz edip mahkemeye çıkabilir miyim?  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Dava acildigindan habersiz olmak konulu yargıtay kararı ara
  Dava acildigindan habersiz olmak konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  2.179
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Dava acildigindan habersiz olmak

  Ceza davasında yakalama kararı çıkartılır, zorla getirtilerek ifadeniz alınır.
  Hukuk davasında Mernis adresinize tebligat çıkmışsa, tebligat yapılmış sayılır, yokluğunuzda sadece karşı tarafın sunduğu kanıtlarla karar verilir, bundan haberdar olmadığınızı iddia ederek yeniden yargılama talep edemezsiniz.

  Davası olduğunu bilip mahkemeye çıkmayan bundan fayda sağlamaz, zarar görebilir.
  Yazdıklarım, konu hakkında genel hukuki bilgi içeren açıklamalardır. Mevzuattaki son değişiklikleri yansıtmadığı gibi, sizin özel hukuki durumunuza veya davanıza uygun olmayabilir. Bu nedenle belirli bir hukuki uyuşmazlık için özel hukuki tavsiye olarak görülmemelidir. Bu bilgilerin güncelliği, geçerliliği, bütünlüğü, güvenilirliği, son yasal mevzuata uygunluğu veya özel hukuki uyuşmazlığa uyarlanabilirliği konusunda herhangi bir taahhüt veya sorumluluk verilmemiştir. Hukuki uyuşmazlıklarınızın çözümü ile ilgili olarak en güncel ve güvenilir hukuki danışmanlığı ancak bizzat başvuracağınız bir avukattan alabilirsiniz.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jun 2017
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Dava acildigindan habersiz olmak

  Peki işin ucunda hapis cezası olabilen suçlara (örn. Mala zarar verme,hırsızlık) ceza mahkemesi bakar dimi? Yani ifade alınmadan hapis cezası verilmez?
  Konu thelaw tarafından (26-06-2017 Saat 16:40:23 ) de değiştirilmiştir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  2.179
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Dava acildigindan habersiz olmak

  Ceza davasında yakalama kararı çıkartılır, zorla getirtilerek ifadeniz alınır.
  Ceza kanununda suç tanımlanan fiillere ceza mahkemesi bakar.

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Gaiplerin Yargılanması

  Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler
  Madde 244 – (1) Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır.
  (2) Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli işlemleri yapar.
  (3) Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir.
  (4) Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanunî temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. Gerektiğinde, mahkemece barodan bir müdafi görevlendirilmesi istenir.
  Gaibe ihtar
  Madde 245 – (1) Adresi bilinmeyen gaibe, mahkeme önüne gelmesi veya adresini bildirmesi hususları uygun bir iletişim aracıyla ihtar edilir.
  Sanığa verilecek güvence belgesi
  Madde 246 – (1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir.
  (2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kaçakların Yargılanması

  Kaçağın tanımı
  Madde 247 – (1) Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir.
  (2) (Ek: 25/5/2005 - 5353/31 md.) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kovuşturma başlatılmış olan sanığın, yetkili mahkemece usulüne göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı da yerine getirilemez ise, mahkeme; (1)
  a) Çağrının bir gazete ile sanığın bilinen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilânına karar verir; yapılacak ilânlarda, onbeş gün içinde gelmediği takdirde 248 inci maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebileceğini ayrıca açıklar,
  b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren onbeş gün içinde başvurmayan sanığın kaçak olduğuna karar verir.
  (3) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu yapılmamış ise, mahkûmiyet kararı verilemez. (1)
  (4) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir avukat görevlendirilmesini ister.*(1)
  Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi
  Madde 248 – (1) Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. Elkoyma ve kayyım atama kararı müdafiine bildirilir.
  (2) Birinci fıkra hükmü;
  a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
  1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
  2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
  3. Hırsızlık (madde 141, 142),
  4. Yağma (madde 148, 149),
  5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
  6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
  7. Hileli iflas (madde 161),
  8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
  9. Parada sahtecilik (madde 197),
  10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
  11. Zimmet (madde 247),
  12. İrtikâp (madde 250),
  13. Rüşvet (madde 252),
  14. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
  15. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236),
  16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308),
  17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315),
  –––––––––––––––––––
  (1) Bu maddeye 25/5/2005 tarihli ve 5353 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
  9165-9167

  18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),
  Suçları,
  b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
  c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
  d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar,
  e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar,
  Hakkında uygulanır.
  (3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya ilişkin hükümler uygulanır. Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilânına mahkemece karar verilebilir.*
  (4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda elkoymanın kaldırılmasına karar verilir.
  (5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir.
  (6) Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunulması konusunda kayyıma izin verir.
  (7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır.
  (8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir.
  Konu Av.Yusuf Selçuk Ateşkan tarafından (26-06-2017 Saat 16:56:15 ) de değiştirilmiştir.
  Yazdıklarım, konu hakkında genel hukuki bilgi içeren açıklamalardır. Mevzuattaki son değişiklikleri yansıtmadığı gibi, sizin özel hukuki durumunuza veya davanıza uygun olmayabilir. Bu nedenle belirli bir hukuki uyuşmazlık için özel hukuki tavsiye olarak görülmemelidir. Bu bilgilerin güncelliği, geçerliliği, bütünlüğü, güvenilirliği, son yasal mevzuata uygunluğu veya özel hukuki uyuşmazlığa uyarlanabilirliği konusunda herhangi bir taahhüt veya sorumluluk verilmemiştir. Hukuki uyuşmazlıklarınızın çözümü ile ilgili olarak en güncel ve güvenilir hukuki danışmanlığı ancak bizzat başvuracağınız bir avukattan alabilirsiniz.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jun 2017
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Dava acildigindan habersiz olmak

  Alıntı Stj.Av.Yusuf Selçuk Ateşkan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Ceza davasında yakalama kararı çıkartılır, zorla getirtilerek ifadeniz alınır.
  Ceza kanununda suç tanımlanan fiillere ceza mahkemesi bakar.

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Gaiplerin Yargılanması

  Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler
  Madde 244 – (1) Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır.
  (2) Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli işlemleri yapar.
  (3) Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir.
  (4) Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanunî temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. Gerektiğinde, mahkemece barodan bir müdafi görevlendirilmesi istenir.
  Gaibe ihtar
  Madde 245 – (1) Adresi bilinmeyen gaibe, mahkeme önüne gelmesi veya adresini bildirmesi hususları uygun bir iletişim aracıyla ihtar edilir.
  Sanığa verilecek güvence belgesi
  Madde 246 – (1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir.
  (2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kaçakların Yargılanması

  Kaçağın tanımı
  Madde 247 – (1) Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir.
  (2) (Ek: 25/5/2005 - 5353/31 md.) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kovuşturma başlatılmış olan sanığın, yetkili mahkemece usulüne göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı da yerine getirilemez ise, mahkeme; (1)
  a) Çağrının bir gazete ile sanığın bilinen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilânına karar verir; yapılacak ilânlarda, onbeş gün içinde gelmediği takdirde 248 inci maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebileceğini ayrıca açıklar,
  b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren onbeş gün içinde başvurmayan sanığın kaçak olduğuna karar verir.
  (3) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu yapılmamış ise, mahkûmiyet kararı verilemez. (1)
  (4) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir avukat görevlendirilmesini ister.*(1)
  Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi
  Madde 248 – (1) Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. Elkoyma ve kayyım atama kararı müdafiine bildirilir.
  (2) Birinci fıkra hükmü;
  a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
  1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
  2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
  3. Hırsızlık (madde 141, 142),
  4. Yağma (madde 148, 149),
  5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
  6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
  7. Hileli iflas (madde 161),
  8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
  9. Parada sahtecilik (madde 197),
  10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
  11. Zimmet (madde 247),
  12. İrtikâp (madde 250),
  13. Rüşvet (madde 252),
  14. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
  15. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236),
  16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308),
  17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315),
  –––––––––––––––––––
  (1) Bu maddeye 25/5/2005 tarihli ve 5353 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
  9165-9167

  18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),
  Suçları,
  b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
  c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
  d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar,
  e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar,
  Hakkında uygulanır.
  (3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya ilişkin hükümler uygulanır. Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilânına mahkemece karar verilebilir.*
  (4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda elkoymanın kaldırılmasına karar verilir.
  (5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir.
  (6) Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunulması konusunda kayyıma izin verir.
  (7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır.
  (8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir.
  Peki mala zarar verme suçu ceza mahkemesinde mi yargılanir?

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. [Alacak tahsil] Adi Ortakların Habersiz Taşınır Satması ve Kaçması
  Yazan: fabregas.4 Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 14
  Son İleti: 05-05-2017, 14:20:38
 2. Yanıt: 5
  Son İleti: 26-04-2017, 23:52:20
 3. Aile Bireyi İzinsiz Satıyor Habersiz Alıyorum
  Yazan: GulumseyenSinir Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 27-03-2017, 15:50:37
 4. Babama vekil olmak istiyorum, mümkün müdür?
  Yazan: Arche Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 23-03-2017, 04:43:37
 5. İnfaz Davetiyesi eve gelmeden Teslim olmak
  Yazan: antalya007 Forum: Ceza İnfaz Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 21-03-2017, 13:40:11

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.