Merhaba,

Güzel bir alan adı bulduğum için bir haber sitesi açmayı planlıyorum. Ancak kafamda bazı soru işaretleri var. Öncelikle Resim, Fotoğraf vb. ürünleri kullanmayacağım. Sadece haberin haber değeri olan yazı kısmını kopyalamayı düşünüyorum. Burada Telif hakkı olarak bana herhangi bir dava açılabilir mi.
Bu konuda biraz araştırma yaptığımda ;

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
6. Gazete münderecatı:
Madde 36 – Basın Kanununun 15 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın veya radyo tarafından umuma
yayılmış bulunan günlük havadisler ve haberler serbestçe iktibas olunabilir.
Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi veya iktisadi günlük meselelere mütaallik makale ve fıkraların iktibas
hakkı sarahaten mahfuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete ve dergiler tarafından alınması ve radyo
vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması serbesttir. İktibas hakkı mahfuz tutulsa bile sözü geçen makale ve fıkraların
kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınması, radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması caizdir.
Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, dergi ve ajansın ve eğer bunlar da başka bir kaynaktan alınmışlarsa o
kaynağın adı, tarih ve sayısından başka makale sahiplerinin adı, müstear adı veya alameti zikredilmek icabeder.
7. Haber: (1)
Madde 37 – (Değişik: 21/2/2001 - 4630/19 md.)
Haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük hadiselere bağlı olarak fikir ve
sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalara alınması mümkündür. Bu şekilde
alınmış parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi veya radyo ve televizyon gibi araçlarla yayınlanması serbesttir. Bu
serbestlik, hak sahibinin hukuki menfaatlerine zarar verecek şekilde veya eserden normal yararlanmaya aykırı biçimde
kullanılamaz.
---------------------------------------------------
Bu kanunu gördüm, ancak tam olarak anlayamadım. Kaynak göstererek yani Milliyetten aldığım haberi "Kaynak : Milliyet" şeklinde belirtsem, sadece haber yazısını kopyalasam, fotoğraf, resim vb. şeyleri kopyalamasam bu konuda bana sıkıntı çıkarılabilir mi.