+ Konuyu Yanıtla
1 den 9´e kadar toplam 9 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Memuriyetten Atılma

  Arkadaşlar bir akrabam devlet hastanesinde 657 ye tabi hemşire olarak çalışırken 2000 yılında T.C.K 168/2 (eskisi)den ceza alıp 4 yıl c.evinden sonra son t.c.k değişiklikleriyle serbest kaldı. Daha c.evindeyken ve cezası onandığından memuriyetten ve işten atıldı.Kendisi 9 yıl 8 ay gibi bir süre çalışmıştı.Acaba bu kişinin tekrar memuriyete dönebilme hakkı varmı?Veya kaçyıl beklemeliki sicili temizlenir ve işine döner?Ve şu anda bu kişinin herhangi bir tazminat v.b bir hakkı varmı? Sorum biraz uzun oldu kusuruma bakmayın. Teşekkürler.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Memuriyetten Atılma konulu yargıtay kararı ara
  Memuriyetten Atılma konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  bu soruya cevap vermek bu kadarmı zor .yoksa altında başkaca şeylermi aramak lazım?adaleti temsil eden ve bu konuda bilgisi olupta yardımcı olmayan arkadaşlara soruyorum.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  261
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Memuriyetten atılma

  Tanıdığınız hemşire eski tck da düzenlenen örgüt üyeliğini düzenleyen maddeden ceza almış görünüyor. MADDE 38 – 5352 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.anılan bu madde Yasaklanmış hakların geri verilmesini düzenlemektedir.mahkum olunan cezanın infazının tamamlanmasının üstünden başkaca suç yada benzer ceza alnımamış ve 3 yıl gecmiş ise yasaklanmış hakların iadesini ceza almış olduğu mahkemeden isteyebilir.Ayrıca memnu hakların iadesi kararını alıktan sonra en son görev yaptığı kuruma durumunu açıklayan bir dilekçe ile göreve dönme isteğini belirtebilir.Ayrıca memnu hakların iadesi alan kamu görvelileri ile alakalı Başbakanlığın 1 haziran 2005 tarih 2005/14 sayılı genelgesinde yazılı olan 2 ci madde de size yardımcı olacaktır.Ayrıca aşağıda vereceğim danıştay kararlarınıda incelemenizin yararlı lacağını düşünmekteyim.MEMNU HAKLARI MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLEN DAVACININ MEMUR OLMAK İÇİN
  YAPTIĞI BAŞVURUNUN ÖNCEKİ MAHKUMİYET KARARINDAN BAHİSLE REDDEDİLMESİN-
  DE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  BEŞİNCİ DAİRE 1990 363 1988 3019 28/02/1990
  BEŞİNCİ DAİRE 2001 4685 2001 1327 03/12/2001
  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  SEKİZİNCİ DAİRE 2004 2273 2003 5456 18/05/2004
  saygılarımla.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  261
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Memuriyetten atılma

  Yakınınız olan hemşire yeni adli sicil kanunu na istinaden mahkeme kararını kimlik fotokopisini 6 ay içinde alınmış adli sicil belgesini adli sicil istatistik genel müdürlüğü ne hitaben sicilinin silinmesini talep eden dilekçeyi ekleyecek ve anılan müdürlüğe posta yolu ile yollayacak.Ayrıca hakkında tertip olunan idari işlemde memuriyetten çıkarmamı yoksa meslekten ihraç mı almış.meslekten çıkarma tarzın da ceza almış ise hemşirelik yapamaz.ancak evvel ce 657 sayılı kanuna istinaden görev yaptığından dolayı memnu hakların iadesi(yasaklanmış hakların geri verilmesi).kararını yargılandığı mahkemece alır ise kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edebilir.Ayrıca suçu kesinleşip yargıtayca kesinleşmiş ise geriye dönük yada hiç bir nam ve hesap adı altında tazminat alamaz.t.c.emekli sandığı kanunun 192 ci maddesine istinaden keseneğin karşılığını yatırmak sureti ile sandık ile ilişkilendirilmesi hususunun tarafınızca araştırlıması yararlı olacaktır.Konuyu kısave öz şekilde özetleyecek şekilde devlet personel başkanlığına bilgi edinme kanunu çerçevesinde dilekçe ile başvurup AÇIKTAN ATAMA hakkında bilgi talep edebilirsiniz.saygılarımla.
  Konu gunesizmir tarafından (27-09-2008 Saat 19:49:05 ) de değiştirilmiştir.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.934
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Memuriyetten Atılma

  Emekli Sandığı,bu durumlarda isteğe bağlı sigortalılık konusunda ya altı ay içinde müracaat etmeliydin demekte,ya da siz cezaen memuriyetten ayrılmışsınız,buna hakkınız yok demekte.Nasıl ama?...
  İyi günler...

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  261
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Memuriyetten Atılma

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  BEŞİNCİ DAİRE 1990 363 1988 3019 28/02/1990

  KARAR METNİ
  MEMNU HAKLARI MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLEN DAVACININ MEMUR OLMAK İÇİN
  YAPTIĞI BAŞVURUNUN ÖNCEKİ MAHKUMİYET KARARINDAN BAHİSLE REDDEDİLMESİN-
  DE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
  Polis memuru iken 657 sayılı Yasanın 98/b maddesi uyarınca görevine
  son verilen davacı yeniden polis memurluğuna atanması yolundaki başvu-
  rusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmış olup; İda-
  re Mahkemesi kararıyla; davacının Emniyet kadrosunda görevli iken öl-
  dürmeye tam teşebbüsten 5 yıl 2 ay 6 gün ağır hapis cezası ve ömürboyu
  kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası ile mahkum olduğu, bu yoldaki
  kararın Yargıtay'da onaylanarak kesinleşmesi üzerine 657 sayılı Yasa-
  nın 48.maddesinin 5.fıkrası ile 98.maddesinin (b) fıkrası gereğince,
  görevine son verildiği, cezasını çektikten sonra tahliye olduğu, baş-
  vurusu üzerine Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile T.C.K.nun 121. ve 122.
  maddeleri gereğince yasak hakların iadesine karar verildiği, bu karar
  üzerine yeniden polis memurluğu görevine atanmak istediği ve isteminin
  reddedildiğinin dava dosyasının incelenmesinden anlaşıldığı, T.C.K.nun
  121.maddesine göre, yasak hakların geri verilmesinin ancak mahkumiyet-
  ten doğan ehliyetsizlikleri ileriye dönük olarak ortadan kaldırdığı,
  buna karşılık mahkumiyeti olduğu gibi bıraktığından davacının mevcut
  olan 5 yıl 2 ay 6 günlük ağır hapis cezası nedeniyle 657 sayılı Yasa-
  nın 48.maddesinin 5.fıkrasındaki koşulu taşımadığı, bu nedenle yeniden
  polis memuru olarak atanmamasında yasaya aykırılık bulunmadığı gerek-
  çesiyle dava reddedilmiştir.
  Davacı mahkemenin karşı oyunda da belirtildiği gibi yasak hakların ge-
  ri verilmesi halinde önceki mahkumiyetten doğan ehliyetsizliğinin orta
  dan kalkması gerektiğini öne sürmekte ve kararın temyizen incelenerek
  bozulmasını istemektedir.
  657 sayılı Yasanın Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve
  özel şartları belirleyen 48.maddesinin (A) bendinin 5.fıkrası ile 3201
  sayılı Yasanın 23.maddesi ağır hapis cezasıyla mahkum olanların Devlet
  Memuru olamıyacaklarını hükme bağlamaktadır. Davacının adam öldürmeye
  tam teşebbüs suçundan yargılanarak 5 yıl 2 ay 6 gün ağır hapis cezası-
  na mahkum olduğu ve ceza infaz edildikten sonra başvurusu üzerine T.C.
  K. nun 121. ve sonraki maddelerine göre Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla,
  yasak hakların geri verilmesinin hükme bağlandığı dosyanın incelenme-
  sinden anlaşılmaktadır.
  657 sayılı Yasanın yukarıda anılan hükmüne göre, ağır hapis cezasına
  mahkum edilmiş olmak Devlet memurluğuna engel bir hal ise de yasak hak
  ların geri verilmesi durumunda, mahkumiyet ortadan kalkmamakla birlik-
  te, mahkumiyetten doğan veya mahkumiyetle birlikte hükmedilen ehliyet-
  sizliklerin ileriye dönük olarak son bulduğu açık olup, 657 sayılı Ya-
  sanın 48. ve 3201 sayılı Yasanın 23.maddesinde yer alan ehliyetsizlik-
  lerin de verilen ceza mahkumiyetinden doğduğu tartışmasızdır.
  Berlirtilen hukuki durum karşısında Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla ya-
  sak hakları geri verilen davacı, kamu hizmetlerinden yararlanma ehli-
  yetine yeniden kavuşmuş olup Devlet Memurluğuna tekrar girmesi için
  herhangi bir hukuki engeli kalmamış olduğundan polis memurluğuna yeni-
  den atanması için yaptığı başvurunun kadro ve ihtiyaç durumu gözönünde
  bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği halde, daha önceden verilen
  mahkumiyet kararından bahisle isteminin reddedilmesinde hukuka uyarlık
  bulunmamaktadır.
  Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahke-
  mesi kararının 2577 sayılı Yasanın 49.maddesinin 1.fıkrasının (b) ben-
  di uyarınca bozulmasına, uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin
  bulunduğundan aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca işlemin iptaline karar
  verildi.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  261
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Memuriyetten Atılma

  Aşağıdaki açıklamalarda devlet personel başkanlığının vaki tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarına verdiğ mütaalalrı içermektedir.Umarım yardım cı olabilmişim dir.
  Adli sicil kaydının silinmesi
  KategAori : Atama

  Kanun / Madde(ler) : 657 / 48
  Tarih : 7 Aralık 2000
  Kaynak : 20 sayılı bülten, 43. sayfa
  Özet : Adli sicil kaydı silinmiş olsa bile ilgilinin hükümlü bulunduğu suçların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrası kapsamında bir suç olması durumunda Devlet memuru olarak atanamayacağı, ancak ilgili hakkında memnu hakları iadesi kararı verilmiş olması halinde atanabileceği hk
  ________________________________________
  ..........Belediye Başkanlığına Devlet Personel Başkanlığınca ataması yapılan .............’ın adli sicil kaydının bulunması sebebiyle göreve başlatılıp başlatılmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.
  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlara yer verilmiş olup, bu maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrası “Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmak” hükmünü amirdir.
  Diğer taraftan, 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun “Adli sicildeki kaydın çıkartılması” başlıklı 8 inci maddesinde, adli sicilde yer alan kayıtların aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde adli sicil kayıtlarından çıkartılacağı hükme bağlanmıştır.
  Ayrıca Danıştay Birinci Dairesinin Esas No:1992/126, Karar No: 1992/150 sayılı Kararında “Memurluğa engel bir mahkumiyetin saptanması halinde memnu hakların iadesi kararı alınmadıkça veya memurluğa engel sayılanlar dışındaki suçlardan dolayı hükmedilen mahkumiyetler afla ortadan kalkmadıkça yeniden memuriyete atanmanın söz konusu olamayacağı” ifade edilmektedir.
  Bu itibarla, yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, adli sicil kaydı silinmiş olsa bile ilgilinin hükümlü bulunduğu suçların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrası kapsamında bir suç olması durumunda Devlet memuru olarak atanamayacağı, ancak ilgili hakkında memnu hakları iadesi kararı verilmiş olması halinde adı geçen Belediyede istihdamı hususunda Danıştay’ın anılan Kararı çerçevesinde işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
  diğer mütalaa:
  Memnu hakların iadesi kararı ile memuriyete atanma
  Kategori : Atama

  Kanun / Madde(ler) : 657 / 48, 98
  Tarih : 17 Haziran 1999
  Kaynak : 17 sayılı bülten, 5. sayfa
  Özet : Devlet memuriyetine son verilmesini gerektiren bir suçtan dolayı hakkında hapis ve memuriyetten men cezasına hükmolunan kişinin, söz konusu suç sebebiyle yasaklanmış haklarına ilişkin “memnu hakların iadesi” kararı almış olması karşısında yeniden memuriyete alınabileceği hk
  ________________________________________
  .. Belediye Başkanlığı emrinde Mühendis olarak görev yapmakta iken, görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı 1 yıl hapis ve temelli olarak memuriyetten men cezasına hüküm giyen ve Devlet memuriyetine son verilen ....’nin, hakkında memnu haklarının iadesi kararı verilmiş olması nedeniyle yeniden Devlet memuru olup olamayacağına ilişkin ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılan şartları düzenleyen 48 inci maddesinin genel şartlara ilişkin (A) bendinde “Kamu haklarından mahrum bulunmamak” ve “Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.” şartı da yer almaktadır.
  Öte yandan, Danıştay 1. Dairesinin 22.4.1992 gün ve E:1992/126, K:1992/150 sayılı Kararında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A/5 inci fıkrasında öngörülen koşulları, mahkumiyetten dolayı yitirmeleri nedeniyle memuriyetle ilişkileri kesilenlerin, memnu haklarının iadesi kararı almaları halinde yeniden Devlet memurluğuna alınabilecekleri, ancak kadro ve ihtiyaç durumları bakımından idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu” ayrıca “Memurluğa engel bir mahkumiyetin saptanması halinde memnu hakların iadesi kararı alınmadıkça veya memurluğa engel sayılanlar dışındaki suçlardan dolayı hükmedilen mahkumiyetler afla ortadan kalkmadıkça yeniden memuriyete atanmanın söz konusu olamayacağı” ifade edilmiştir. Bu itibarla, Devlet memuriyetine son verilmesini gerektiren bir suçtan dolayı hakkında hapis ve memuriyetten men cezasına hükmolunan .....’nin, söz konusu suç sebebiyle yasaklanmış haklarına ilişkin “memnu hakların iadesi” kararı almış olması karşısında yeniden Devlet memuriyetine alınabileceği mütalaa edilmektedir.
  ________________________________________
  Bir başka mütalaa:

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  261
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Thumbs up Re: Memuriyetten Atılma

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  ONİKİNCİ DAİRE 2000 704 1997 3356 31/12/2010

  KARAR METNİ
  ZABIT KATİBİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK SUÇU NEDENİYLE ALDIĞI CEZANIN DOĞURDUĞU EHLİYETSİZLİĞİN YİNE GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI İLE BERTARAF EDİLDİĞİNİN KABULÜ GEREKİRKEN, DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ MAHKUMİYET KARARINDAN BAHİSLE 657 SAYILI YASANIN 48/A-B VE 98/B MADDELERİ GEREĞİNCE GÖREVİNE SON VERİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
  Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Adalet Bakanlığı
  Karşı Taraf : ...
  İsteğin Özeti : Dava, ... ili ... Adalet Dairesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
  ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 48/A-5 maddesinde, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmanın Devlet memurluğuna atanacaklarda aranan genel koşullarından biri olduğunun belirtildiği, yine aynı yasanın 98.maddesinin (b) fıkrasında; memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde memuriyetin sona ereceği kuralının yer aldığı, dava dosyası ile ekli belgelerin incelenmesiden; ... Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının 29.12.1989 günlü kararı ile göreve başlayan davacının 11.12.1984 tarihinde işlediği hırsızlık suçu nedeniyle ... Sulh Ceza Mahkemesinin 2.12.1986 gün ve 86/1503 sayılı kararı ile iki ay altı gün hapis cezası aldığı ve bu cezanın 1980 lira para cezasına çevrilerek kesinleştiği, başvuru üzerine 19.11.1996 tarihinde ... ağır Ceza Mahkemesince memnu haklarının geri verilmesinin hükme bağlandığı, davacının göreve başladığı tarihten sekiz yıl sonra da bir şikayet üzerine yapılan soruşturmada hırsızlık suçundan sabıkalı olduğunun görülmesi üzerine 657 sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/b maddeleri gereğince 30.5.1997 tarihli kararla görevine son verildiğinin anlaşıldığı, Memnu Hakların İadesinin Türk Ceza Kanununa göre verilmiş bir ceza mahkumiyetine bağlı ehliyetsizlikleri ortadan kaldırır nitelikte olup, Yargıtay Ceza kurulunun 17.11.1986 gün ve 410/523 ve 1987/6-21, 97/336-6/7978 sayılı kararında da Türk Ceza Kanununun 121 ve sonraki maddelerine göre memnu haklarının iadesi kararının "amme hizmetlerinden yasaklanması", "memuriyetten mahrumiyet", "meslek ve sanatin tatili." vb. gibi bir mahkumiyet sonucu ve gerekse ceza şeklinde hükmedilen bir nevi ehliyetsizliklerin bertaraf edilmesine yol açan bir karar olduğunun açıkça belirtildiği, 657 sayılı Yasanın anılan hükmüne göre, hırsızlık suçundan mahkum edilmiş, olmak devlet memurluğuna engel bir hal ise de, yasal hakların geri verilmesi durumunda, mahkumiyet ortadan kalkmamakla birlikte, mahkumiyetten doğan veya mahkumiyetle birlikte hükmedilen ehliyetsizliklerin ileriye dönük olarak son bulduğunun açık olduğu, 657 sayılı Yasanın ve 3201 sayılı Yasanın 23.maddesinde yer alan ehliyetsizliklerin de verilen ceza mahkumiyetinden doğduğunun tartışmasız olduğu, belirtilen hukuki durumlar karşısında ... Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla yasal hakları geri verilen davacının kamu hizmetlerinden yararlanma ehliyetine yeniden kavuştuğu, bu kararın alındığı tarihte görevine sürdürdüğünden hırsızlık suçundan dolayı sonuç olarak verilen para cezasının doğurduğu ehliyetsizliklerin 19.11.1996 tarihli kararla betaraf edildiğinin kabulü gerekirken, daha önceden verilmiş mahkumiyet kararından bahisle 657 sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/b maddeleri gereğince görevine son verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
  Davalı idare, ilgilinin almış olduğu memnu haklarının iadesine ilişkin kararın ehliyet almama , oy kullanmama gibi hallerin iadesi olarak anlaşılması gerektiği, bu kararın 657 sayılı Yasanın 48.maddesinde sayılan cezaları kaldırıcı nitelikte bir af olmadığını, bu duruma göre dava konusu işlemde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
  Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
  Danıştay Tetkik Hakimi: Safiye Coşkun
  Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
  Danıştay Savcısı : Taylan Aydın
  Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
  Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
  İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.
  ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, 10.2.2000 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
  KARŞI OY
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde affa uğramış olsalar bile hırsızlık ve maddede sayılan diğer suçlardan hükümlü bulumanın Devlet memuriyetine girmeye engel teşkil edeceği düzenlenmiş bulunmaktadır.
  Madde hükmünde affa uğramış olsalar bile, hısızlık suçundan mahkum olmuş olmanın Devlet memuruyitine engel bir durum olarak düzenlenmesi karşısında, memnu hakların iadesi kararının Devlet memurları yasasının açık yasağını ortadan kaldırması mümkün bulunmamaktadır.
  Bu gerekçelerle, mahkeme kararının onanması yönündeki çoğunluk kararına katımıyoruz.
  BŞ/ŞGK
  Konu gunesizmir tarafından (03-10-2008 Saat 20:19:29 ) de değiştirilmiştir.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  261
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Thumbs up Re: Memuriyetten Atılma

  Rüşvet suçu işleyen ve memnu hakların iadesi kararı alan kişinin atanması

  Kategori : Atama
  Kanun / Madde(ler) : 657 / 48, 98
  Tarih : 28 Nisan 2000
  Kaynak : 19 sayılı bülten, 15. sayfa
  Özet : Daha önce rüşvet almak suçundan 2 yıl Ağır Hapis Cezası ile cezalandırılan ve Türk Ceza Kanununun 227 nci maddesinin uygulanması ile de memuriyetten mahrumiyetine karar verilen ilgili hakkında memnu haklarının iadesi kararı verilmiş olması halinde tekrar Devlet memuriyetine alınması hususunun, Danıştay 1.Dairesinin söz konusu kararı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hk.

  --------------------------------------------------------------------------------

  1990 yılında yapılan sınav sonucunda 21.1.1991 tarihinde Kurumunuz Diyarbakır Bölge Müdürlüğü emrine Sağlık Memuru olarak ataması yapılan ancak daha önce Sağlık Bakanlığı emrinde memur olarak çalışmakta iken rüşvet almak suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapis cezası ile cezalandırıldığının anlaşılması üzerine 7.10.1999 tarihli Olur ile görevine son verilen .......................’ın tekrar Devlet memuriyetine başlatılıp başlatılamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılan şartları düzenleyen 48 inci maddesinin genel şartlara ilişkin (A) bendinde “Kamu haklarından mahrum bulunmamak” ve “Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.” şartı yer almaktadır.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 98 inci maddesinin (b) bendi memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde Devlet memurluğunun sona ereceğini düzenlemiştir.

  Diğer taraftan, Türk Ceza Kanununun “Memnu Hakların İadesi” başlıklı 121 inci maddesi, kişinin asıl cezasını çektiği veya af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra memnu haklarının iadesini talep edebileceğini ve bu talep üzerine yapılan inceleme sonucunda, memnu hakların iadesine karar verilebileceğini hüküm altına almıştır. Ayrıca, Danıştay 1. Dairesinin 22.4.1992 gün ve E:1992/126, K:1992/150 sayılı Kararında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A/5 inci fıkrasında öngörülen koşulları, mahkumiyetten dolayı yitirmeleri nedeniyle memuriyetle ilişkileri kesilenlerin, memnu haklarının iadesi kararı almaları halinde yeniden Devlet memurluğuna alınabilecekleri, ancak kadro ve ihtiyaç durumları bakımından idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu” ayrıca “Memurluğa engel bir mahkumiyetin saptanması halinde memnu hakların iadesi kararı alınmadıkça veya memurluğa engel sayılanlar dışındaki suçlardan dolayı hükmedilen mahkumiyetler afla ortadan kalkmadıkça yeniden memuriyete atanmanın söz konusu olamayacağı” ifade edilmiştir. Bu itibarla, daha önce rüşvet almak suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün Ağır Hapis Cezası ile cezalandırılan ve Türk Ceza Kanununun 227 nci maddesinin uygulanması ile de memuriyetten mahrumiyetine karar verilen ilgili hakkında memnu haklarının iadesi kararı verilmiş olması halinde tekrar Devlet memuriyetine alınması hususunun, Danıştay 1.Dairesinin söz konusu kararı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.


  --------------------------------------------------------------------------------

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Memuriyetten çıkarılma
  Yazan: altayh Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 17
  Son İleti: 14-06-2012, 20:45:27
 2. Memuriyetten men
  Yazan: trakya22 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 10-03-2010, 18:41:07
 3. Memuriyetten men
  Yazan: orkan Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 14-07-2009, 07:55:15
 4. Memuriyetten çıkarılma
  Yazan: sendenyana Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 20-04-2007, 16:30:18
 5. 344 ten hapis yatma memuriyetten atılma nedeni mi?
  Yazan: ddereli Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 24-07-2006, 12:44:43

Bu sayfada bulunan kavramlar:

memuriyetten atılma sebepleri

memuriyetten atilma

657 den atılma

memurluktan atilma nedenleri

memuriyetten atılma şartları

memuriyetten ihraç nedenleri

memurluktan atılma www.hukuki.net

adli suçlarda sicil temizlenmesi hırsızlık www.hukuki.net

memurluktan atılma sebepleri

alınan hapis cezası nedeni ile memuriyetten ihraç nedenleri

Memuriyetten

memuriyetten cikarilma

2016 ceza 2yil9ay oluru www.hukuki.net

memurluktan

memurluktan atilma sartlari

memurluktan atilma durumlari

memuriyetten atılma bölge idare mahkemesine

memurun memuriyetten atilma gerekceleri

memuriyetten atılma durumunda emeklilik

memuriyetten atılma nedenleri

memuriyetten atılma hapis cezası

memuriyetten atılma

rüşvet memuriyette atılma

memurluktan atilmak icin hapse girmek şart mı

devlet memuriyetinden atilma kosullari

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.