Açıklamalı, İçtihatlı VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI - Mehmet TAŞTAN - Haziran 2014 - 1. Bası - Yeni - 978-605-1464-084

Bu kitap Adalet Yayıncılık tarafından basılmış olup, VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI kitabı hakkındaki tanıtım, yayıncının kendi sitesinden otomatik olarak alınmaktadır.