+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 16 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  May 2005
  Nerede
  Ankara, Yenimahalle, Turkey.
  İletiler
  2.490
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Memur disiplin affı kapsamı

  KANUN HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ DÖNEMİ KAPSIYOR?

  Kanun, 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarını affetmektedir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş bulunan disiplin cezaları af kapsamındadır.

  HANGİ CEZALAR AFFEDİLMİYOR

  Üç ceza türü affedeilmemektedir. Bunlar şu şekildedir:

  1- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile

  2- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile (Bu madde hakim ve savcılara yöneliktir)

  3- Emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları (Bu madde polislere ve bekçilere yöneliktir)

  4- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tâbi personel,
  af kapsamı dışındadır.

  HANGİ MEMURLUKTAN ÇIKARMA CEZALARI AF KAPSAMINDA?

  Kabul edilen kanun tasarısına göre, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları af kapsamı dışındadır.

  Devlet memurluğundan çıkarma cezası 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin (E) bendinde düzenlenmiştir. Bu bentte, "bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaya" Devlet Memurluğundan çıkarma cezası denmektedir. Bu cezada maddeye göre 11 halde verilmektedir.

  Buna göre, 125'inci maddenin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı görevlerine son verilen personelin bu aftan yararlanabilmesi için, işledikleri fiil veya halin yukarıda belirtilen suçlardan olmaması gerekmektedir.
  Örnek verecek olursak 125/E'ye göre bir siyasi partiye girmek memurluktan çıkarma cezası gerektirmektedir. Bu ceza af kapsamındadır. Ama rüşvet atığı gerekçesiyle 12/E'de yer alan "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fıkrasından ceza alanlar af kapsamı içinde değildir. Zira rüşvet suçundan dolayı verilen cezalar madde metninde af kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle 12/E'den dolayı verilen bir cezanın yukarıda belirtmiş olduğumuz filler kapsamında verilmemiş olması gerekmektedir.

  BAŞÖRTÜSÜNDEN DOLAYI ATILANLAR AF KAPSAMINDA MI?

  28 Şubat dönemi sonrasında kamu kurumlarında çalışan başörtülü memurların bir kısmı 657 sayılı Kanunun 125'inci maddesinin (E) bendi gereğince memuriyetten çıkarılmıştır. Bu çıkarılma cezası madde sayılan hallerden olmadığı için af kapsamındadır.

  DİSİPLİN CEZASINA BAĞLI OLMAYAN İŞLEMLER AF KAPSAMINDA DEĞİL

  Herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmayan işlemler kanun kapsamı dışındadır.

  Bu çerçevede yer vermiş olduğumuz tasarı;
  a- Görevinden çekilmiş sayılan,
  b- Görev yeri değiştirilen,
  c- İstifa eden,
  d- Adaylık süresinde başarısızlığı nedeniyle görevine son verilen,
  e- Disiplin cezası ile birlikte hakkında mali, idari ve adli tedbir uygulananları,
  kapsamamaktadır.

  AFTAN YARARLANMAK İÇİN MÜRACAAT ŞARTI VAR MI?

  Aftan yararlanmak için müracaat şartına gerek yoktur. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacaktır.

  AÇILAN DAVALAR NE OLACAK?

  Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunacaktırr. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanacaktır.

  KANUN NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

  Kanun onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Onaydan sonra Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Resmi Gazetede yayımladığı gün yürürlüğe girmiş olacaktır.

  kaynak:memurlar.net  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Memur disiplin affı kapsamı konulu yargıtay kararı ara
  Memur disiplin affı kapsamı konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jan 2006
  Nerede
  ankara, etimesgut, Turkey.
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  kimi memur için güzel bir haber belki ama memuriyete gölge düşürmüş olanlar için tembel, iş görmez memurlar için de aynı şey geçerli mi acaba?

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jan 2006
  Nerede
  ankara, etimesgut, Turkey.
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  kimi memur için güzel bir şey belki ama tembel, çalışmayan devlete çok ağır yük olan ve hakeden memurlar için de aynı şey geçerli mi?

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  May 2005
  Nerede
  Ankara, Yenimahalle, Turkey.
  İletiler
  2.490
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Kanun kapsamındaysa herkes için geçerli ancak rüşvet,irtikap,dolandırıcılık vs gibi suçlardan dolayı cezalar affedilmiyor.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Disiplin amirliği denetimi olmayan kanaat getirmeye dayanan bir müessese. Özellikle de Uyarma ve Kınama gibi yargı yolu kapalı olan cezalarda keyfi davranılabiliyor. Asılsız ithamlarla cezalar verilebiliyor. Bu açıdan bakılınca disiplin cezalarının affı bazı memurlar için cankurtaran oluyor. Ancak diğer taraftan artık disiplin hukukunu çok iyi bilen ve nasıl olsa 5-6 yılda bir af çıkar diyen memurlar iş ahlakını değiştirmeksizin affı bekleyerek rahat davranabiliyorlar. Ve gerçekten de aralıklı af yasaları gündeme geliyor. En son af 1999 yılında idi. Ceza hukuku alanında ki aftan bu yönüyle ayrılıyor disiplin affı.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Peki, 14 Şubat 2005 tarihinden sonra suç işleyenlerin günahı ne? Kanun bir af getiriyorsa kabul edildiği tarihe kadar olan suçları kapsamalı ki kimse mağdur olmasın. Bu insanların hem cezaları affedilmemiş olacak, hem de memur camiasında herkes sicil olarak tertemiz olurken, bir tek cezası olan bu kapsamdaki insanlar olacak. Sizce eşitlik ilkesiyle bağdaşıyor mu

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Peki, 14 Şubat 2005 tarihinden sonra suç işleyenlerin günahı ne? Kanun bir af getiriyorsa kabul edildiği tarihe kadar olan suçları kapsamalı ki kimse mağdur olmasın. Bu insanların hem cezaları affedilmemiş olacak, hem de memur camiasında herkes sicil olarak tertemiz olurken, bir tek cezası olan bu kapsamdaki insanlar olacak. Sizce eşitlik ilkesiyle bağdaşıyor mu

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  Salihli/Manisa
  İletiler
  7.142
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesini öngören yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Yasayla, memurlar ve diğer kamu görevlileriyle bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında, 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilen bazı disiplin cezaları, bütün sonuçlarıyla affediliyor.

  Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalarıyla 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre verilen yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları; emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları, af kapsamı dışında bırakılıyor.

  Bu cezalar dışında yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileriyle bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında, 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenen fiillerden dolayı verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilecek.

  Bu tarihler arasında işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılamayacak. Devam eden disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak; kesinleşen disiplin cezaları uygulanmayacak.

  Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına ilişkin kayıtlar, ilgililerin başvurusu aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacak. Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir istemde bulunma hakkı vermeyecek.

  DAVALARI SÜRENLER

  Af kapsamına giren disiplin cezalarına karşı daha önce idari yargıya başvuranlardan, yürürlük tarihinden sonraki 30 gün içinde davaya devam etmek istediklerini yargı makamlarına bildirmeyenlerin davaları hakkında, karar verilmesine gerek olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilecek. Bu kararı; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkeme, karar temyiz edilmişse Danıştay verecek.

  Davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine ise devam edilecek. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması durumunda tasarıyla getirilen af hükümleri uygulanacak.

  Af hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası, Uzman Jandarma Yasası, Uzman Erbaş Yasası ile Askeri Hakimler Yasasına tabi personel hakkında uygulanmayacak.

  haber3.com


  Not : İlgili yasa metni sitemizin Mavzuat bölümüne eklenmiştir.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jan 2007
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Memur disiplin affı kapsamı

  5525 sayılı yasanın 1.nci maddesinde23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz. hükmü bulunmaktadır.Peki kesinleşmiş olan cezalar uygulanmayacak ise bunun ayırımı nasıl yapılacak?
  Yani başka bir deyişle;alınan ceza 2006 ocak ayında kesinleşti ve 12 ay durdurma cezası alındı. Bu kesinleşen ceza halen çekilmektedir. Sona ermemiştir. Ayrıca af kanununun kapsamındadır. Peki affa uğradığı açık olan memurun ocak 2006 da aldığı ceza kanunun çıktığı 04.07.2006 tarihine kadar bölümünü mü çekecek yoksa kanun hükmünde yazıldığı gibi kesinleşmiş olan disiplin cezası uygulanmayacak mı?

  Yardım ederseniz sevinirim.
  Saygılar

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Jan 2007
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Memur disiplin affı kapsamı

  hala cevap yok.
  lütfen üstteki konuya cevap veriniz.
  af kanunuyla çekilmekte olan idari ceza ortadan kalkabilir mi yoksa af kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan kısmı mı çekilmelidir?

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Memur Disiplin Affı Kapsamı
  Yazan: vista70 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 19-02-2014, 02:26:32
 2. Memur disiplin affı
  Yazan: omer2603 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 23-06-2006, 13:38:07
 3. Memur Disiplin ve sicil affı
  Yazan: Policeniz Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 01-03-2006, 14:47:40
 4. Memur disiplin affı ve 4616 sayılı yasa
  Yazan: kemal ertaş Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 20-07-2005, 14:28:15
 5. Memur disiplin affı
  Yazan: tugrulmazlum Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 29-06-2005, 13:50:19

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.