selamlar.

1. Resen emekli J.Astsb. ım. Siirt ağır ceza mahkemesince 2005 yılında hakkımda 3 farklı suçtan kamu davası açıldı. Resen emekli edilmemin tek gerekçesi bu kamu davalarıdır.
2. davaların 2 sinden 2013 yılında beraat ettim.
3. son dava kaçakçılık suçundan. Yargıtay c.savcılığı esastan bozma yönünde mütalada bulundu. 1 md de geçen kısım "... ön ödeme önerisinde bulunulup sonucuna göre hukuki durumlarının tayin ve taktiri gerekirken, ön ödeme teklifinde bulunulmadan yargılamanın sona ermesi." şeklindedir.
4. ön ödemeyi biraz araştırdığımda yargıtayın savcılık mütalasanı uyması durumunda yerel mahkemenin ön ödeme önerisinde bulunması ve bunu kabul etmem durumunda ortaya çıkacak haller hakkında çok fazla yoruma dayalı söylemler duyduğumdan konuyu burada açmanın uygun olacağını değerlendirdim.

öncelikle.
1. kamu davası açılmamış sayılacağından resen emekli edilmeme sebep olan davalar ve durum ortadan kalkmış sayılırmı.
2. zira ön ödemeyi kabul etmek suçuda kabul etmek olacağı şeklinde değerlendirildiğinden ayim de tekrar yargılanma durumunda karşıma nasıl bir durum çıkar.
3. beraat edeceğime kesin emin olmakla beraber ön ödemeyi düşünmemin tek nedeni zaman aşımına 3 yıl kalmasıdır. ve zaman aşımına uğraması ayim de maalesef ceza almış gibi değerlendirilmektedir.
4. atılı suçlamalar nedeni ile 8 ay tutuklu kaldım. dosya 2 ye bölündü diğer 2 davadan beraat ettim. kaçakçılık suçunda ön ödemeyi kabul etmem gereksiz yere tutuklu bırakılmam konusunda açacağım tazminat davasına etki edermi.

şimdiden cevap verecek arkadaşlara teşekkür ederim.