+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.

Konu: Ortaokul Öğretmeniyim Soruşturma Açılmış

Ortaokul Öğretmeniyim Soruşturma Açılmış
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Dec 2013
  Nerede
  Muğla
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Ortaokul Öğretmeniyim Soruşturma Açılmış

  Bir ortaokulda öğretmenim. Okulda çalıştığım 2,5 yıllık süre içinde idare ve okulla ilgili rahatsızlık duyduğum şeyleri (adaletsizlik, temizlik, onarım, tamirat, aksayan veya yanlış yapılan işler) müdüre sözlü olarak hep düzgün ifadelerle belirttirttim. Yapması gerekip yerine getirmediği durumlarda dilekçe vererek yapılmasını istedim. Dilekçelerimin hiç biri işleme alınmadı. Ayrıca müdür 2013 Ekim ayında tüm öğretmenler içinde bana bağırıp çağırarak rencide etti ve küçük düşürdü. Olayda müdüre karşılık vermedim. Sonra birbirimizle hiç konuşmadık. Ben olayın sıcaklığı ile okulda yönetmeliğe aykırı, eksik ve adaletsiz yapılan rahatsızlık duyduğum ne varsa, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet amacıyla bir kâğıda yazdım. Ama hiçbir yerde kullanmadım. Daha sağlıklı karar almak amacıyla olayın sıcaklığının geçmesini ve duygularımın durulmasını bekledim. Bu bekleyiş esnasında yazdığım kâğıdı da sınıfımdaki çekmeceye koymuştum. Fakat müdür hakkında olumsuz her şeyin yazılı olduğu bu kâğıt kayboldu. Çok ehemmiyet vermedim başta. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendim ki müdür bana çoktan soruşturma açmış. Okulumuza müfettişler gelip gitmeye başladılar. Muhtemelen kâğıtta yazılan hususlarda inceleme yapıyorlar. Henüz bir öğretmenin ifadesine başvurulmuş, diğer öğretmenler de ifadeye alınacaklarmış. Öğretmenden duyduğumuza göre ortada bir kâğıt dolaşıyormuş ve müdür bana soruşturma açmış. Ben de duyar duymaz anladım. Öğretmene çok genel ve yuvarlak sorular sorulmuş. Muhtemelen müdür kâğıdı delil göstererek bana soruşturma açmış.

  Şimdi sizlere danışmak istediğim bazı hususlar var.
  1.) Soruşturmanın gerekçesini, iddia ve suçlamayı tam olarak nasıl ve ne zaman öğrenebilirim?
  2.) Soruşturma bitmeden, soruşturmanın selameti açısından görev yerim değiştirilebilir mi?
  3.) Benim yazdığım fakat hiçbir yere başvurmadığım imzasız bir belge aleyhimde nasıl delil olarak gösterilebilir?
  4.) Soruşturma ve inceleme usul ve esasları nasıl işler? Dayanağı hangi yönetmelik veya kanunda yazar? Başıma gelecekleri bilmek istiyorum.
  5.) Müdürün benden kurtulmak istediğini düşünüyorum, soruşturma sonucu görev yerim değiştirilirse nasıl nereye itiraz edeceğim?
  6.) Kâğıtta müdürün 2011 Kasım ayına kadar öğretmen maaşlarından mutemetlik kesintisi yaptığını yazmıştım. Bankaya yatırılan maaş miktarının bordromuzda görünen miktardan 7şer tl. eksik olduğunu belirtmiştim. Banka ve bordro belgeleri ile bu durum sabittir. Bu hususta müdüre ne yapılır?

  Herkese şimdiden teşekkürler.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Ortaokul Öğretmeniyim Soruşturma Açılmış konulu yargıtay kararı ara
  Ortaokul Öğretmeniyim Soruşturma Açılmış konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Feb 2002
  Nerede
  istanbul, Türkiye.
  İletiler
  148
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ortaokul Öğretmeniyim Soruşturma Açılmış

  Öncelikle şikayet hakkı anayasal bir haktır diye başlayayım. Siz bir memur olarak müdürü şikayet hakkına da sahipsiniz. Bunda anormal bir durum yok. Devleti veya kurumu zarara sokan bir işlem var da bunu bildirmiyorsanız da suçtur. Hakkınızda soruşturma açıldıysa zaten sizden savunma istenecektir. Yazdığınız dilekçede imza yoksa yok hükmündedir. Ancak sizin yazdığınızı kabul etseniz bile içlerinde suç unsuru varsa müdürünüz sorumlu olacaktır. Memuriyetle ilgili olumsuz kararlar alırsanız başvuracağınız yer, öncelikle idare (MEB) ve talebiniz reddedilirse (veya cevap verilmemesi nedeniyle reddedilmiş sayılırsa) idare mahkemesinde dava açma yoludur.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Dec 2013
  Nerede
  Muğla
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ortaokul Öğretmeniyim Soruşturma Açılmış

  Tekrar merhaba. Şayın "çilek" ilginize teşekkür ederim
  Yukarıda kısaca anlattığım olayla ilgili olarak okuldaki neredeyse tüm öğretmenlerin ifadesine başvuruldu. Haklılığımı bilen arkadaşlarımın bana anlattıklarından öğrendiğim kadarıyla idare beni okuldaki ders programını beğenmemekle, idarenin bazı öğretmenleri kayırdıklarını iddia etmemle ve programa müdahale etmekle, sürekli idareyi eleştirerek idareyi iş yapamaz hale getirmekle, öğretmenleri de idare aleyhine kışkırtmakla, tüm bu durum sonucunda öğretmenlerin huzurunun bozarak ders yapılamaz hale geldiğini iddia etmekte ve beni suçlamaktalar. Ayrıca müdürün usulsüzlüklerinin yazılı olduğu bir kağıt ile müdürü tehdit ettiğim gibi bir suçlama da bulunmakta. İdare bu şikayetini milli eğitim müdürlüğüne direkt yapmış, hiçbir hukuk danışmanlığı almadan gayet basit ve duygusallık ifadesi barındıran ciddiyetten uzak cümleler ile yapmış.
  burada sizlerin engin tecrübe ve bilgilerine ihtiyacım var:
  1.) Sizce savunmamı yaparken kişisel notlarım olan bu kağıdı yazığımı inkar etmeyip, her konuda doğru söylediğimi beyan edip, şahitlere yalan söyleyip söylememem konusunda başvurulmasını isteyip doğruları söyleyerek muhakkiki kazanmaya mı çalışayım? Yoksa imzamı barındırmayan ve bilgisayar çıktısı olup, benim tarafımdan yazıldığı ispatlanamayacak bu kağıttan haberdar olmadığımı beyan ederek tamamen kenara çekilmeli miyim?

  2.) SORUŞTURMA BELGELERİ SORUŞTURULANDAN GİZLENEMEZ:
  İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
  Madde 20
  (3). Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve
  yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle,
  söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. (Ek Cümle: 10/6/1994 - 4001/10 md.) Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak
  ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez.
  T.C.
  D A N I Ş T A Y
  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

  Esas No:2005/3292
  Karar No:2008/1633
  4982 sayılı Yasa'nın anılan hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, idari aşamada dahi kişilerin bilgi ve belgelere erişmelerinin bir hak olarak kabul edilmek suretiyle yasal güvenceye kavuşturulduğu, bu hakkın ancak Yasada belirtilen hallerde sınırlanabileceği anlaşılmakta; bilgi edinme hakkı demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereği olarak kabul edilmektedir.
  Yukarıda yapılan açıklamalar, adil yargılanma hakkı, 2577 sayılı Yasa'nın 20. maddesi ve bu maddede yapılan değişiklik birlikte değerlendirildiğinde, maddede öngörülen istisnai durum haricinde davacılara işlemin dayanağı olan her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilme ve bu belgeleri inceleyebilme olanağının tanınması gerektiği sonucuna varılmıştır.
  Davacılar ancak soruşturma raporunda yer verilen maddi olayı, tanık ifadelerini, inceleme yapanın görüş ve kanaatini, işlemin hukuki dayanağını, soruşturmacının önerilerini açık ve etraflı bir biçimde öğrenme suretiyle adil yargılanma hakkını kullanabilecektir. İncelenemeyen bir soruşturma raporuna karşı iddia ve savunmada bulunmak zor, hatta imkansızdır.
  Bu durumda, makul bir süre verilmek suretiyle, davacıya hakkında düzenlenen soruşturma raporunu incelemesi ve istemi halinde raporla ilgili görüşlerini dosyaya sunması olanağı sağlandıktan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

  bu bilgilere göre muhakkikten savunma öncesi tüm idddia, delil ve tanık ifadelerini açıkça yazılı olarak vermesini talep edebilirmiyim? muhakkik bunları vermek istemezse neye dayanarak vermeyebilir?

  3.) Soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin bana herhangi bir bilgi verilmedi, tebliğ edilmedi.
  CMUK
  Madde 9 – Yetkili merci, soruşturma izni vrilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.
  bu bilgiye göre soruşturma izni alındığında bana bildirilmesi gerekmez miydi? konuyu ileride idari mahkemeye taşırsam, buradan lehime birşey kazanabilir miyim?

  4.) okulumuzda programı yanlı ayarlanan öğretmenlerden bir tanesi il denetim kurulu başkan yardımcısının eşi. verdiği ifadeyi bilmiyorum. kendisine en ufak bir yanlışım olmadı bu güne kadar. aleyhimde beyan edebileceği bir husus yok. eğer yalan şahitlik ederse ne yapabilirim?
  ilginize teşekkürler...
  Konu Albayman tarafından (19-04-2014 Saat 15:36:02 ) de değiştirilmiştir. Sebep: ekleme

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Dec 2013
  Nerede
  Muğla
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ortaokul Öğretmeniyim Soruşturma Açılmış

  güncel olsun çünkü bu hafta içi benim savunmam için geleceklerini duydum. ana hatlarıyla bir yol yordam gösterebilecek var mıdır? detayları ben araştırıp bulmaya çalışırım. lütfen bilgi ve yardımlarınızı esirgemeyin.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Adıma 2 hat açılmış
  Yazan: simerti Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 23-09-2014, 12:38:48
 2. Dershane öğretmeniyim ücret alacağımla ilgili
  Yazan: unalozgur Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 8
  Son İleti: 15-07-2010, 17:17:15
 3. Arsamızı ortaokul alanından çıkartamıyoruz ne yapmalıyız ?
  Yazan: anilmenn Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 12-12-2007, 23:48:33
 4. Dava Açılmış
  Yazan: sertan8181 Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 02-06-2007, 13:21:59
 5. Miras Davası Açılmış
  Yazan: akeldon Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 01-05-2007, 10:31:56

Bu sayfada bulunan kavramlar:

http:www.hukuki.netshowthread.php109042-Ortaokul-ogretmeniyim-Sorusturma-Acilmis

ogretmene ne zaman sorusturma acilir

öğretmene soruşturma açılırsa ne olur

öğretmen hakkında nasıl soruşturma açılır

ücretli öğretmene soruşturma açılır mı

eğitim danışmanlığı nasıl açılır

ucretli ogretmene sorusturma

açılan soruşturma sonucunu nasıl öğrenebilirim

öğretmene nasıl soruşturma açılır

ogretmene sorusturma nasil acilir

ogretmen sorusturma zaman

soruşturma açıldı sonucu ne zaman nasıl ögrenirim

Hakkimda bi sorusturma acilip acilmadigini nerden ogrenilir

sorusturma geciren ogretmene ne olur

öğretmene açılan soruşturma

ogretmene sorusturma acildiginda ne zaman ogrenirSorusturma acilan ogretmene ne yapilirhakkinda acilan sorusturma neye gore yapilorogretmenler hakkinda acilan sorusturmalri nerden ogrenilirsorusturma acilan mudur ne olursorusturma neden acilirsorusturma alan ogretmene ne olurhakkında soruşturma açılan öğretmenlerneden sorusturma acilirrapor konusunda ogretmene sorusturma acilmasi
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  Afternic | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.