Yeni Borçlar Kanunu yürürlüğe girdikten sonraki fiili uygulamalar dikkate alındığı takdirde:


- 1 yıldan kısa süreli bir kira kontratı düzenlenebilir mi? (Hukuken geçerli mi?)

- "x" aylık süre dolduktan sonra, eğer taraflar sözleşmeyi uzatmak istiyorlarsa, kontrat kendini tekrar "x" ay olarak mı yeniler ? (Yoksa, 1 yıl olarak mı?)

- "x" ay sonunda kira zammı hangi ÜFE oranı üzerinden belirlenir ? ("x" aylık ortalama/ 1 yıllık ortama/... ?)