+ Konuyu Yanıtla
1 den 8´e kadar toplam 8 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  98
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Lightbulb Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir

  Sayfa Sayısı : 100 Kitap Ölçüleri : 16x23 cm
  Basım Yılı : Ekim, 2013 ISBN NO : 978-605-146-246-2

  Bu monografi, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında, saygıdeğer hocam Prof. Dr. Fırat Öztan gözetiminde hazırlanmıştır. Çalışmada, ülkemizde neredeyse on yedi yıldır yürürlükte bulunan ve dar kapsamda uygulanan Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları; niteliği, sigorta türleri arasındaki yeri, konusu ve kapsamı bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Bu kapsamda hukuki koruma sigortasının Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki hacmi ve prim/hasar oranları ve bu konudaki bilinç düzeyi üzerinde durularak, Türkiye’de gelişmiş ülkelerdeki bilinirlik ve uygulama düzeyine ulaşılması halinde avukatların bu pazardan ne oranda pay alabileceğine ilişkin öngörülerde bulunulmuştur.

  Kötü bir hukuk diliyle kaleme alınmış olan Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları, çalışmada adeta yeniden yazılarak gerek maddi hukuk gerekse usul hukuku bakımından daha anlaşılır şekilde ifade edilmeye çalışılmış, dağınık hükümler okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla başlıklar halinde toplanmak ve gerekli bağlantılar kurulmak suretiyle örnekler verilerek incelenmiştir.

  Çalışma kapsamında Türkiye’deki hukuki koruma sigortası uygulaması, yürürlükteki poliçeler ve şirketlerce sunulan teklifler üzerinden değerlendirilerek, sigortalıya sunulan sözleşme ve sözleşme eki klozların uygulamaya yansıması ve geçerliliği incelenmiştir. Buna ek olarak hukuki koruma sigortasının adalete erişim ve yargı reformu süjesi olarak değerlendirilmesi yapılmış, adlî yardım ve müdafilik kurumlarıyla ilişkisi ele alınmış, mahkeme içi ve dışı sulh, tahkim, 6325 Sayılı Kanun kapsamında arabuluculuk ve 1136 Sayılı Av. K. m. 35/A’da düzenlenen uzlaşma sağlama bakımından sigorta kapsamına ilişkin görüşler ifade edilmiştir.

  Online satın almak için
  Adalet Yayınevi
  Legal Kitapevi
  Seçkin Yayınları
  Yetkin Yayınları
  Hukuk Market


  1. Tanımı-5
  2. Hukuki Koruma Sigortasının Niteliği ve Sigorta Türleri Arasındaki Yeri-7

  I. -Hukuki Koruma Sigortasının Niteliği-7
  II. -Hukuki Koruma Sigortasının Sigorta Türleri Arasındaki Yeri-7

  3. Türkiye’de Hukuki Koruma Sigortası-9
  I. -Hukuki Koruma Sigortasının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Hacmi-9
  II. -Hukuki Koruma Sigortası Türleri-12
  III. -Hukuki Koruma Sigortasının Konusu-13
  IV. -Hukuki Koruma Sigortasının Kapsamı-14
  A. -Motorlu Araca Bağlı Hukuki Koruma ve Trafik Hukuki Koruma Sigortası-14
  1. -Sigorta Korumasından Yararlanabilecek Kişiler ve Motorlu Araçlar-14
  2. -Sigortalanan Edim Türleri-15
  3. -Motorlu Araca Bağlı Hukuki Koruma Dışında Kalan Haller-16
  B. -Sürücü Hukuki Koruması-17
  1. -Sigorta Korumasından Yararlanan Kişiler-17
  2. -Sigortalanan Edim Türleri-18
  3. -Sürücü Hukuki Koruması Dışında Kalan Haller-18
  4. -Fesih Hakkı ve Prim İadesi-19
  C. -Taşınmaz Mala Bağlı Hukuki Koruma-19
  D. -Kişi-Aile Hukuki Koruması-19
  1. -Sigorta Korumasından Yararlanabilecek Kişiler-19
  2. -Sigortalanan Edim Türleri-20
  3. -Kişi-Aile Hukuki Koruması Dışında Kalan Haller-21
  E. -Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dâhil Edilebilecek Hususlar-21
  F. -Teminat Kapsamına Giren Giderler-22
  G. -Teminat Dışında Kalan Giderler-23
  H. -Teminat Dışında Kalan Genel Haller-23
  I. -Hukuksal Korumanın Kasıtla İşlenen Suçlarda Ortadan Kalkması-24
  J. -Sigortanın Coğrafi Sınırı-25
  K. -Muafiyetler-25
  L. -Sigortanın Başlangıcı ve Sonu-26
  V. -Riziko ve Tazminat-26
  A. -Rizikonun Gerçekleşmesi-26
  B. -Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri-26
  C. -Başarı Şansının Değerlendirilmesi ve Sigorta Korumasının Reddi-28
  D. -Hasar Servisinde Avukat İstihdamı-29
  E. -Avukatın Seçimi ve Ücreti-31
  1. -Avukatın Seçimi-31
  2. -Avukatın Ücreti-33
  F. -Yargılama Dışı İşlerde Sigortacının Yardımı-34
  G. -Sigortalının Ölümü-34
  H. -Sigortacının Olağanüstü Fesih Hakkı ve Şartları-35
  I. -Temlik ve Giderlerin Tazmini-35
  1. -Temlik Yasağı-35
  2. -Masrafların Ödenmesi ve Avans İsteme Hakkı-36
  3. -Tahsil Edilen Masrafı İade Yükümlülüğü-36
  4. -Dava Sonucuna Göre Yargılama Giderlerinden Mahsup Hakkı-36
  VI. -Çeşitli Hükümler-36
  A. -Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü-36
  B. -Sigortalı veya Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sıradaki Beyan Yükümlülüğü ve Sonuçları-37
  C. -Sigortalı veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçindeki Beyan Yükümlülüğü ve Sonuçları-39
  D. -Birden Çok Sigorta-40
  E. -Tebliğ ve İhbarlar-40
  F. -Sırların Saklı Tutulması-40
  G. -Yetkili Mahkeme, Zamanaşımı ve Özel Şartlar-41

  4. Hukuki Koruma Sigortasının Çeşitli Yönlerden Değerlendirilmesi-43
  I. -Sulh ve Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Başvuru Bakımından Hukuki Koruma Sigortası-43
  A. -Mahkeme İçi ve Dışı Sulhte Hukuki Koruma Sigortası-43
  B. -Tahkim Yargılamasında Hukuki Koruma Sigortası-44
  C. -Arabuluculuk Giderleri Bakımından Hukuki Koruma Sigortası-45
  D. -Avukatlık Kanunu m. 35/A Uyarınca Uzlaşma Sağlama Masrafları Bakımından Hukuki Koruma Sigortası-47
  E. -Adalete Erişim ve Yargı Reformu Stratejisi Süjesi Olarak Hukuki Koruma Sigortası-47
  II. -Adlî Yardım ve Müdafiliğin Hukuki Koruma Sigortasına Etkisi-49

  5. Türkiye’deki Hukuki Koruma Sigortası Uygulamasının Yürürlükteki Poliçeler ve Teklifler Üzerinden Değerlendirilmesi-51

  I. -Anadolu Sigorta Motorlu Kara Taşıtları Bileşik Kasko Poliçesi-51
  II. -Ak Sigorta Genişletilmiş Kasko Sigortası Teklifi-53
  III. -Sompo Japan Sigorta Bireysel Genişletilmiş Kasko Sigortası Teklifi-54
  IV. -Groupama Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi-55
  V. -Axa Sigorta Maksimum Kasko Poliçesi-56
  VI. -Allianz Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi-56
  VII. -HDI Sigorta Hukuksal Koruma Sigortası Teklifi-57
  A. -Sigorta Konusu Bakımından-57
  B. -İş Uyuşmazlıkları Bakımından-58
  C. -Tüketici Uyuşmazlıkları Bakımından-59
  D. -Sigortalının Ölümü ve Yaralanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Bakımından-60
  E. -Sigortalının Taraf Olduğu Boşanma Davası Bakımından-61
  F. -Poliçede Geçen Diğer Şartlar-62

  SONUÇ-63
  KAYNAKÇA-65
  EK-1 Hukuki Koruma Sigortası Poliçesi Örneği-69
  EK-2 Genişletilmiş Kasko Sigortası Poliçesi Örneği-77
  KAVRAM DİZİNİ-83

  Kitabı satın almak için Adalet Yayınevi linki.
  Hukuksal koruma sigortası hakkında daha fazla bilgi için Hukuksal koruma sigortası  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir konulu yargıtay kararı ara
  Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  2.321
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir

  Hukuki koruma sigortası nedir ki? Sigortalısı kim olacak? Avukatlar mı yoksa şahıslar mı?

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  98
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir

  Hukuki koruma sigortası, hukuki giderler sigortası ya da hukuk sigortası, sigortacının, prim ödenmesi karşılığında, sigortalının taraf olduğu poliçe kapsamında düzenlenen dava çeşitleriyle sınırlı olarak yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini ve diğer edimleri yerine getirmeyi üstlendiği sigorta dalıdır.

  Hukuki koruma sigortası kapsamında; motorlu araca bağlı hukuki koruma, sürücü hukuki koruması, taşınmaz mala bağlı hukuki koruma, kişi-aile hukuki koruması teminat altına alınabilir. Bunlar yanında ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek aile ve miras hukuku,inşaat sözleşmeleri, maden, taş ocakları ve orman hukuku,vergi ve kamu alacaklarından doğan işlemler, gümrük hukuku ile ilgili işlemler, çekişmesiz yargı işleri, uluslararası yargı yolları, iflas ve konkardato ile ilgili işlemler de teminat altına alınabilir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Feb 2002
  Nerede
  istanbul, Türkiye.
  İletiler
  148
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir

  Peki şu anda hukuki koruma sigortası yasal mı? Yani hukuk sigortasının kanuni bir engeli yok değil mi?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  98
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir

  Evet. Şu anda Turkiye de genel sartlari yururlukte olan bir sigorta turu. Hatta kasko sigortalarinin icinde farkinda olmadan satin aliyoruz.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  2.321
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir

  Aslında bu hukuk sigortası gayet işe yarar. Burada insanlara elimizden geldiğince genel hukuki yardımda bulunuyoruz ama onlar açısından sadece yol gösterme. Hukuki koruma sigortası olursa vatandaş gider bir avukata doğrudan danışır. Sigortası da avukatın danışma ücretini öder. Herkes mutlu... Not: Kitabınızı sipariş ettim, konu aslında çok önemli bir konu. Almanyada ve birçok ülkede avukatlık sigortası var. Türkiye'de neden yok diye hep merak etmişimdir.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  98
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir

  Şu günlerde hukuki koruma sigortasının tek poliçe olarak satılmaya başlayacağına ilişkin duyumlar alıyorum. Bu hem halkımız için hem de avukatlar için sevindirici bir gelişme. İnsanımız makul primle risk gerçekleşmesi halinde dilediği avukata başvurarak hakkını arayabilecek. Avukat ise ücretini ve masrafını almakta sorun yaşamayacak.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  98
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Hukuki Koruma Sigortası - Şamil Demir

  Sizin ve müvekkillerinizin kasko sigortaları kapsamında 5.000 ila 20.000 TL tutarlarında hukuksal koruma teminatı altında olduğunuzu ve motorlu araç ve sürücü ile ilgili uyuşmazlıklarda bu tutara kadar avukatlık ücreti ve masraflarınızı sigorta şirketinden alabileceğinizi biliyor musunuz?

  http://www.adaletyayinevi.com/yynadl...y.asp?kid=4923

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 3
  Son İleti: 07-04-2016, 00:26:57
 2. Video: Avukatlık ve Arabuluculuk - Av.Şamil Demir
  Yazan: admin Forum: Arabuluculuk
  Yanıt: 3
  Son İleti: 26-01-2015, 12:45:41
 3. Video: Avukatlık ve Arabuluculuk - Av.Şamil Demir
  Yazan: admin Forum: HukukTube Video Yorum
  Yanıt: 3
  Son İleti: 26-01-2015, 12:45:41
 4. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Mevzuatı - Şamil Demir
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Arabuluculuk
  Yanıt: 0
  Son İleti: 19-12-2013, 00:40:07

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kasko hukuksal koruma nedir ne işe yarar

hukuki koruma sigortası

özel hukuk korumasi secenekleri

sigortada hukuksal koruma nedir

allianz sigorta hukuksal koruma

kaskodaki hukuksal korumadan kim yararlanir

hukuksal koruma sigortası

anadolu sigorta hukuki koruma neleri kapsar

anadolu sigorta hukuksal koruma

hukuk sigortasi türkiye

hukuksal koruma sigortası genel şartları

k.demir dilek@anadolu sigorta

örnek axa maksimum kasko

hukuksal koruma sigortasi forum

mahkeme karari samil ne demek yorumlar

hukuksal koruma sigortası nedir

hukuksal koruma sigorta anadolu

Forum

İlgili Hukuk terimleri

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.