Merhaba. Aşağıdaki Vekaletnameyi adıma ihaleye katılınması için vereceğim. Aradaki tek fark pey akçesini onlar vasıtasıyla değil (kaporayı kendim ödeyeceğim.) . Hangi şartlar çıkartılmalıdır - Para çekebilme yetkisi ellerinden alınırsa, adıma katılıp süreci sürdürmelerinde bir sıkıntı olur mu) Her türlü işlemi bana risk olmadan yapabilmeleri için metin ne olmalıdır? Elbette ki sadece buradaki avukatların fikri ile hareket etmeyeceğim - Sizlerin görüşü fikir verecek ve bir avukatla değerlendirme yapmamı sağlayacak. Katılım ve sürece mani olmadan en risksiz vekaletname hangisidir?

Çok kişi olmasının sebebi, o arada hangisi girebilirse diye ve avukatlar da var.


__________________________________________________ __________________________________________________ _____-

VEKALETNAMET.C. Hudutları dahilindeki bilimum icra ihalelerine adıma katılmaya, ilgili yasalar gereğinceaçık artırma, eksiltme veya pazarlığa iştirake, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya,pey sürmeye ve bunlardan vazgeçmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, bunlarıgeri almaya, ihalenin üzerimde kalması halinde sözleşme yapmaya, şartlarını kabule, eksözleşmeler yapmaya, imzaya, gerekli her türlü beyan ve taahhütlerde bulunmaya ve açılmışolan fesih davalarına girmeye başkalarına tevkil, teşrik ve azle, yeterlilik belgesi almaya,birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere ,İBRAHİM HASAN oğlu 1959D.lu 24911055546 T.C. Kimlik Numaralı FERİDUN NECDET ÖZORAL, İBRAHİM HASAN oğlu1965 D.lu 24842057800 T.C. Kimlik Numaralı ALP FERRUH ÖZORAL, NECDET OĞLU 1981DOĞUMLU 23092971362 T.C. kimlik numaralı LEVENT ÇAĞLAYAN İLE VAHDETTİN oğlu 1981d.lu 13460414812 T.C kimliK numaralı ÇAĞRI ŞEN, OSMAN OĞLU 1990 D.lu 37954097510T.C. Kimlik numaralı SALİH PEHLİVAN, MURAT KIZI 1976 D.lu 16324501260 T.C. KimlikNumaralı YASEMİN LEVENT, HALİL İBRAHİM OĞLU 1975 D.Lu 17611023090 T.C. KimlikNolu KERİM YURTTAŞ, FEVZİ Oğlu 1967 D.Lu 43114492378 T.C. Kimlik Numaralı LEVENTALLES, REMZİ Oğlu 1965 D.lu 20126454778 T.C. Kimlik Numaralı CELALETTİN YÜKSEL,YUSUF Oğlu 1987 D.lu 49177720434 T.C. Kimlik numaralı EMRE ÇİFTCİ, MEHMET Oğlu 1991D.lu 13204945480 T.C. SAMET EROĞLU, İBRAHİM Oğlu 1987 d.lu 28435321996 T.C. KimlikNumaralı MUHAMMET ENES YEŞİLKAYA, RAMAZAN Oğlu 1986 d.lu 36064055212 T.C.Kimlik Numaralı HASAN ÇELİK, MUSTAFA Oğlu 1983 d.lu 37066022028 T.C. Kimlik NumaralıTARIK AKIN vekil tayin edildi.Vekil EDEN : XXXXXXXBu işlem altında imzanın gösterdiği, XXXXXXX Nüfus Müdürlüğü’nden verilmiş XXXXXXX tarih,XXX kayıt, XXX seri ve XXXXX numaralı fotoğraflı-Nüfus Cüzdanına göre XXXXXXX ili XXXXXXXilçesi XXXXXXX kayıtlı olup, baba adı XXXXXXX ana adı XXXXXXX doğum tarihi XXXXXXX doğumyeri XXXXXXX olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar olduğunu söyleyenXXXXXXX T.C. kimlik numaralı XXXXXXX XXXXXXX adlı kişiye ait olduğunu ve dairede huzurumdaimzalandığını onaylarım, XXXXXXX yılı XXXXXXX ayının XXXXXXX günü XXXXXXX