UZAKDOĞU DA ARABULUCULUK ANLAYIŞI İLE TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ARABULUCULUK KURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ - Seda ÖZMUMCU - Nisan 2013 - 3. Bası - Yeni - 978-605-4687-909

Bu kitap Adalet Yayıncılık tarafından basılmış olup, UZAKDOĞU DA ARABULUCULUK ANLAYIŞI İLE TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ARABULUCULUK KURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ kitabı hakkındaki tanıtım, yayıncının kendi sitesinden otomatik olarak alınmaktadır.