malın ortak mı edinildiğini şahsi mi olduğunu nasıl belgeleyeceğiz