Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

DÜNYA OLİMPİYAT VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMIŞ SPORCULARA VE BUNLARIN AİLELERİNE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Mevzuat Listesi

         DÜNYA OLİMPİYAT VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
         KAZANMIŞ SPORCULARA VE BUNLARIN AİLELERİNE
           AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası     : 2913
  Kabul Tarihi      : 11/10/1983
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983  Sayı : 18190
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 672
  Amaç

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi;
Uluslararası düzeyde üstün başarı kazanan Türk sporcularına ve ölümleri halinde
aile fertlerine aylık bağlanmasıdır.
  Kapsam

  Madde 2 - Bu Kanun; büyüklerarası Olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa
şampiyonlarında ferdi veya takım halinde şampiyonluk kazanan amatör Türk sporcu-
larına, bunların ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulana-
cak usul ve esasları gösteren hükümleri kapsar.
  Aylık bağlanması

  Madde 3 - Bu Kanun kapsamına giren sporculara, kırk yaşını doldurdukları
tarihte başlamak üzere; bunların ölümleri halinde, 5 inci maddedeki şartları
haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 15/6/1978 tarih ve 2150 sayılı Vatani
Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun
hükümlerine göre aylık bağlanır.
  Daha önce aylık bağlanması

  Madde 4 - Şampiyon sporcunun kırk yaşını doldurmadan önce çalışma gücünün
yüzde otuzbeşini kaybetmesi halinde aylık, bu durumun meydana geldiği tarihten
itibaren bağlanır. Kaybedilen çalışma gücünün tespit edilmesinde T.C.Emekli
Sandığı Kanununun malüllük hükümleri uygulanır.
  Ölüm halinde aylık bağlanması

  Madde 5 - (Değişik: 24/11/1994 - 4049/1 md.) Şampiyon sporcuların ölümleri
halinde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere ölenlerin dul ve ye-
timlerine;5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 67 nci maddesinde belirtilen
aylığa müstahak dul ve yetimlerine yapılan ödemelerde esas alınan unsurlara ve
aynı Kanunun 75 ve 108 inci maddelerinde yer alan hükümlere göre, dul ve yetim
aylığı bağlanır.
  Kanundan yararlanacaklar

  Geçici Madde 1 - (2913 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  Bu Kanunun yayımlanmasından önce bu Kanunda belirtilen şampiyonlukları ka-
zanmış olan şampiyonlar ile, ölmüş olanların beşinci maddede belirtilen aileleri
de bu Kanunda verilen haklardan yararlanırlar.
  Yürürlük

  Madde 6 - Bu Kanun, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlü-
ğe girer.
  Yürütme

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                 6032-1
      2913 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜGE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                              Yürürlüğe
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi
----------- -----------------------------------------------  ----------------
 3520                 ---             10/2/1989
 4049                 ---             6/12/1994
                6032-2
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.