İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 305 Bulundu. (0.03 seconds)

1. [100.00%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
takdir ve tespit edilerek ecrimisil isteneceği, ecrimisil talep edilebilmesi için Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı, ecrimisilin fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmemesi
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1_294.php - 35.7kb

2. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Ecrimisil Takdiri Araştırma Yöntemi
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3317 - 32.5kb

3. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Ecrimisil Niteliği Ruhsatsız Kaçak Yapı
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3309 - 32.8kb

4. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Elatmanin Önlenmesi Ve Ecrimisil Davasi • Vekalet Ücreti
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=994 - 36.4kb

5. [64.66%] Hukuki Mevzuat - EcrimisilEcrimisili İsteme Kosulları • Ecri...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3706 - 33.4kb

6. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Elatmanin önlenmesi • yikim ecrimisil
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=4123 - 33.9kb

7. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Ecrimisil • Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi • Zama...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3285 - 38.1kb

8. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Elatmanin önlenmesi • yikim ecrimisil
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?e=4123 - 33.9kb

9. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Ecrimisil davası - Davacıların taksim sözleşmesi uyarınca a...
ÖZET: Davacılar taksim sözleşmesi uyarınca aldıklarını iade edinceye kadar davalının kullanımı iyi niyetli kabul edileceğinden, buna dair savunma üzerinde durulmalıdır. Ayrıca hükmün infazında güçlük yaratmaması için, faizin başlama tarihinin
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2328 - 33.9kb

10. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3449 - 39.9kb

11. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Hazinenin Ecrimisil İstemi • Yargi Yerinin Saptanmasi...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1339 - 76.3kb

12. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?e=3449 - 39.9kb

13. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Paydaşlar Arasinda Ecrimisil • İntifadan Men Koşulu &...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2239 - 33.1kb

14. [64.66%] Hukuki Mevzuat - Paydaşlarin Haklari • Ecrimisil • Kötüniyetli Z...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2234 - 35.7kb

15. [35.34%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
başka bir dava ile birlikte ecrimisil istenmesi halinde, ecrimisille ilgili davayı idari yargıya göndermek; genel mahkemedeki davaları bekletici sorun saymak, ecrimisilin tahsilinin uzunca bir süre sürüncemede kalması sonucunu doğurur. Hazinenin
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_2004-1772.php - 22.2kb

16. [29.07%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
İçtihat Özeti: Ecrimisil, kötüniyetli şagilin ödemekle sorumlu olduğu tazminat olup, en azı kira geliri, en çoğu ise tam gelir yoksunluğudur. Kira esasına göre, taşınmazların mevcut durum itibariyle kiraya verilmesi halinde
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_3_Hukuk_Dairesi_2005-757.php - 19.1kb

17. [27.07%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
bulunmadığı zamanlar için ecrimisil isteme haklarının olmadığını, ayrıca talep edilen ecrimisil miktarının fahiş bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, özetle "Dava konusu taşınmazlar, 25.9.2000 tarihinde ke-slnloşen tescil
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_3_Hukuk_Dairesi_2002-13701.php - 20.5kb

18. [24.81%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
gibi, fuzuli şagil aleyhine ecrimisil istemiyle dava da açabilir. Açılacak bu davada ecrimisil, borçluya gönderilecek ihtarın tebliğinden 15 gün sonra istenebilir. İhalenin feshinin istenmiş olması halinde ise, bu konudaki dava sonuçlanıp
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_3_Hukuk_Dairesi_2005-7582.php - 18.8kb

19. [24.81%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
açıklanan gerekçelerle ecrimisil tazminatının dayanağı olan kötü niyetini mevcut olmadığı savını ileri süremezler. Bu sonucun değişik açıdan anlamı, niteliği ve süresi yukarıda belirlenmiş olduğu şekilde olan işgallerde, ecrimisil ancak Meni
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1990-3_529.php - 27.2kb

20. [22.81%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
edildiğini, davalının, ecrimisil ihbarnamesiyle 255.760.000 TL.sı ecrimisil isteyerek muaraza çıkardığını ileri sürerek, davalının muarazasının men'i, kaim bedelinin tespit ve tahsili ile ecrimisille sorumlu olmadığının tespitini istemiştir.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_2003-2311.php - 19.7kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121  sakatlık raporu icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin evlatlik evlatlık gayri resmi ticaret gayri resmi ticari ortaklık
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru