mevzuat kanun hukuk makaleri içtihatlar VARLIK YÖNETÄ°M ŞİRKETLERİ’NÄ°N DEVÄ°R ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSÄ°LÄ° AMACI Ä°LE YAPILAN TESLÄ°MLERÄ°N KATMA DEĞER VERGÄ°SÄ°NDEN Ä°STÄ°SNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR

mevzuat kanun hukuk makaleri içtihatlar VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR

mevzuat kanun hukuk makaleri içtihatlar Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

mevzuat kanun hukuk makaleri içtihatlar Evden Uzaklaştırma Kararı

mevzuat kanun hukuk makaleri içtihatlar EVLENME İZNİ VERİLMESİ İSTEMİ - EVLENME İZNİ VERİLMESİNİN ŞARTLARI - KÜÇÜĞÜN DAVA TARİHİNDE ON ALTI YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMASI - DAVANIN REDDİ GEREĞİ