Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
İçtihat
 
 
 
 
» Avukatın Ücret Sözleşmesi • Ücrete Hak Kazanma Koşulu Borçlunun Temerrüdü • Faizin Başlangıcı
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 12-12-2006 | Kat. İçtihat | Not
 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

E: 2006/13­245 K: 2006/236 T: 26.04.2006

Avukatın Ücret Sözleşmesi • Ücrete Hak Kazanma Koşulu  Borçlunun Temerrüdü • Faizin Başlangıcı

(Avukatlık K. M. 163, 164; BK. M. 101/1)

Özet: Avukat ile müvekkili arasında dü­zenlenen ücret sözleşmesi başarıya göre üc­ret ödenmesini öngören bir sözleşme olma­yıp, sözleşme metninde belli bir koşulun oluş­ması halinde avukata belirli bir ücretin öde­neceği öngörülmüştür. Bu nedenle söz konu­su şartın gerçekleşmesi halinde avukatın üc­rete hak kazanacağı sonucuna varılmalıdır.

Muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur.(*)

 
 
» Kasko Sigortasi • Aracin Hurdaya Çikmasi aracin Hurda Değerinin Giderimden Düşülmesi Koşulu Sigortaliya Ödenecek Olan Giderim
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 12-12-2006 | Kat. İçtihat | Not
 

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E: 2004/15339 K: 2006/2106 T: 02.03.2006

KASKO SİGORTASI • ARACIN HURDAYA ÇIKMASI

• ARACIN HURDA DEĞERİNİN GİDERİMDEN DÜŞÜLMESİ KOŞULU

• SİGORTALIYA ÖDENECEK OLAN GİDERİM

Özet: Kasko sigortasında, sigorta şirketi aracın tam değerini sigortalıya ödemek zo­runda olup, istemde bulunduğu takdirde ara­cın sigortacıya bırakılması gerekir.

Öte yandan, eğer sigortalı hurda aracı almak isterse ve bu istem sigorta şirketince yerinde görülürse hurda değerinin tazminat­tan düşürülmesi mümkündür.

Bunun dışında sigortalının istemi ve rıza­sı olmaksızın aracın hurda değeri tazminat­tan düşülemez.

 
 
» Çalinan Araçta Oluşan Hasarin Ödenmesi Gereği • Kasko Sigortasi • Çalinan Aracin Bulunmasi
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 12-12-2006 | Kat. İçtihat | Not
 
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E: 2005/3077 K: 2006/2973 T: 21.03.2006

ÇALINAN ARAÇTA OLUŞAN HASARIN ÖDENMESİ GEREĞİ • KASKO  SİGORTASI • ÇALINAN ARACIN BULUNMASI

Özet: Kasko sigortası koşullarına göre taşıtta çalınma dolayısıyla bir zarar meyda­na gelmiş ise, sigortacı zararı ödemekle yü­kümlüdür.

Bu nedenle, çalınan araç bedelinin tahsi­line ilişkin olarak sigortacıya karşı açılmış olan dava sırasında aracın bulunması halin­de, araçta oluşan zarar sigortacı tarafından ödenmelidir.

 
 
» Avukatin İstifasi • Asile Bildirim Koşulu
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 12-12-2006 | Kat. İçtihat | Not
 

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E: 2005/3359 K: 2006/4551 T: 24.04.2006

AVUKATIN İSTİFASI • ASİLE BİLDİRİM KOŞULU

(Avukatlık K m. 41)

Özet: Avukatın mahkemede temsil ettiği tarafın vekilliğinden istifa etmesi halinde, is­tifa dilekçesinin davada temsil edilen asile tebliğ edilmesi gerekir.

 
 
» Davalinin İflasi Durumunda İzlenecek Yöntem • İflas İdaresi
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 12-12-2006 | Kat. İçtihat | Not
 

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E: 2006/517 K: 2006/4899 T: 01.05.2006

DAVALININ İFLASI DURUMUNDA İZLENECEK YÖNTEM

• İFLAS İDARESİ

Özet: Dava sırasında davalının iflas et­mesi durumunda; Önce, dava konusu alaca­ğın ikinci alacaklılar toplantısında kesin ola­rak kabul edilerek iflas masasına kaydedilip kaydedilmediği araştırılmalı ve şayet alacak kesin olarak kabul edilerek masaya kayde­dilmiş ise, konusu kalmayan davada hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmeli­dir.

Ancak kısmen veya tamamen ret edilmiş ise, iflas idaresine husumet yöneltilerek, el­deki davaya kayıt kabul davası olarak de­vam edilmelidir.

 
 
 
Sayfa: İlk<<  « Önceki  35 36 37 38 39 40 41   Sonraki »  >>Son
Sırala: Seçim: